Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Krzysztof Surdyk

Aspekty operacyjne współczesnego terroryzmu

Autorzy: 
Krzysztof Surdyk

Znamy imiona ich przywódców. Znamy nazwy ich organizacji, ideologię i cele ich działalności. Próbujemy monitorować ich struktury i przewidywać ich przyszłe działania. Wiemy o skutkach przygotowanych przez nich strasznych zamachów. Ale czy nasza wiedza, a nawet wiedza specjalistów jest wystarczająca, aby pokonać terrorystów? Niektórych z pewnością tak. Do tej grupy należą głównie osoby, które głęboką religijnością i fanatyzmem próbują nadrobić brak inteligencji, wykształcenia i przygotowania bojowego. Musimy mieć jednak świadomość, że istnieją również tacy, którzy są równorzędnymi przeciwnikami dla najlepiej wyszkolonych agentów służb specjalnych. Niniejsza publikacja jest próbą pokazania, z jakim przeciwnikiem mają do czynienia służby antyterrorystyczne. Może być również materiałem porównawczym pozwalającym na samoocenę potencjału własnego tych służb.

Ad rem: Globalny terroryzm a sprawa polska

Autorzy: 
Krzysztof Surdyk

Z zainteresowaniem, ale również z pewnym niepokojem przeczytałem artykuł dra hab. Ryszarda M. Machnikowskiego pt. „Globalny terroryzm a sprawa polska”, w nr 71-72/2011 „Stosunków Międzynarodowych”. Niepokój mój wynika z pogłębionej lekturą artykułu, przygnębiającej refleksji, dot. praktycznej realizacji obrony naszego kraju przed zagrożeniami terrorystycznymi. 

Do obaw autora wynikających m.in. ze szczegółowej analizy potencjalnych zagrożeń dla Polski, stanu prawa mającego zapewnić sprawną organizację działań służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie terroryzmowi, chciałbym dodać kilka obserwacji, wynikających z własnego /z pewnością ograniczonego/ zaangażowania w walkę z tą plagą naszej współczesności.

Jihad 2.0 - Zmiana oblicza światowego terroryzmu

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Krzysztof Surdyk
 Al-Kaida uderzy w Europie?
 

Reklama