Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Agnieszka Malskiej?Lustig

Rosyjska percepcja Zachodu w utworach rosyjskich emigrantów

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Agnieszka Malskiej?Lustig
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2004 r.
ISBN: 83-233-1870-0
„Problem Rosja – Zachód jest jednym z centralnych w rosyjskiej myśli filozoficznych, religijnych, politycznych” pisze Lucjan Suchanek. Historia wzajemnych relacji, często akcentowana w rosyjskiej literaturze, stanowi ważny motyw rosyjskiego piśmiennictwa, zarówno naukowego, jak i prozy i publicystyki. Bogatą perspektywę analiz Zachodu prezentuje rosyjska literatura emigracyjna, określana również jako „literatura rozproszenia”, „literatura diaspory”, „literatura rosyjskiej zagranicy”.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na książkę Agnieszki Malskiej–Lustig pt. Ameryka oczami emigrantów rosyjskich trzeciej fali, która wpisuje się w szeroki nurt badań nad problemem Rosja –Zachód. Wydana przez Uniwersytet Jagielloński monografia stanowi komparastyczne ujęcie twórczości tych pisarzy i publicystów rosyjskich XX wieku, którzy na obczyźnie zajmowali się charakterystyką zachodniej cywilizacji.

Reklama