Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Grzegorz Kaliszuk

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie liberalizacji obrotów handlowych

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Grzegorz Kaliszuk
Konieczność współpracy możliwie najszerszego grona krajów w procesie liberalizacji regulacji handlowych potwierdzona jest przez co najmniej dwie teorie handlu międzynarodowego. Według pierwszej z nich wzrost zamożności i dobrobytu kraju uczestniczącego w wymianie międzynarodowej jest tym większy im większa jest liczba uczestników tej wymiany. Wraz z rosnącą liczbą uczestników handlu światowego zwiększa się także prawdopodobieństwo wykorzystania wszystkich możliwych przewag absolutnych i komparatywnych. 

Aktywa funduszy polaryzują się

Autorzy: 
Grzegorz Kaliszuk
W połowie 2010 roku w krajowych i zagranicznych funduszach inwestycyjnych Polacy zgromadzili łącznie prawie 102 mld zł. Innymi słowy powierzyli zarządzającym instrumentami zbiorowego inwestowania ponad 7,6% swoich oszczędności. Jednak nie tylko wielkość, lecz także struktura rynku ulega dynamicznym zmianom. Wartość aktywów poszczególnych segmentów funduszy zarządzanych przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych polaryzuje się, a więc ulega coraz wyraźniejszemu podziałowi pomiędzy fundusze obarczone najmniejszym i największym ryzykiem inwestycyjnym. Innymi słowy klasy aktywów, w których ulokowane są środki uczestników funduszy inwestycyjnych stabilizują się wokół akcji i papierów dłużnych, czyli dwóch podstawowych instrumentów finansowych położonych na przeciwległych krańcach mapy ryzyka.

Państwo Środka - Fotorelacja

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Grzegorz Kaliszuk
Państwo Środka, bo tak Chińczycy nazywają kraj który zamieszkują, miałem przyjemność zwiedzić w towarzystwie przyjaciół we wrześniu 2010 roku. W ciągu trzech tygodni przemierzyliśmy 7,5 tys. kilometrów w poszukiwaniu przygód, chcąc poznać kulturę, obyczaje, tradycje oraz przyzwyczajenia wciąż jeszcze mało znanego w Polsce narodu. Chiny zadziwiały nas na każdym kroku. Druga gospodarka świata, z największą liczbą ludności o powierzchni 9,6 mln km kw. pozostawia w każdym, kto miał okazję ten kraj zobaczyć, niezmiernie dużą dawkę emocji, zarówno tych najbardziej pozytywnych, poprzez ambiwalentne chwilowe odczucia skończywszy na rozczarowaniu.

Oferta na miarę inwestora

Autorzy: 
Grzegorz Kaliszuk
Czasy standardowych rozwiązań w zakresie produktów inwestycyjnych powoli przechodzą do lamusa. Klienci coraz częściej żądają indywidualnego podejścia zaś brokerzy, multiagenci, doradcy finansowi oraz domy maklerskie (DM) w odpowiedzi na te oczekiwania prześcigają się w poszerzaniu swojej oferty produktowej, czyniąc ją bardziej adekwatną do wygórowanych oczekiwań klientów. Customizing, coraz powszechniej stosowane angielskie słowo, oznaczające nic więcej jak dostosowywanie, wyznacza kierunek działania wielu instytucji finansowych w tym także domów maklerskich. Czym bowiem jest private banking w przypadku banków lub elastycznie skonstruowane plany systematycznego oszczędzania oferowane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działy sprzedaży DM swoich Klientów także zapraszają do finansowych „krawców”. 
 

Will European market catch upswing wind?

Autorzy: 
Grzegorz Kaliszuk
Over the past two years European investment funds market has underwent dynamic changes, but rather taking parallel opposite direction. The last year may be the evidence - then number of UCITS was steadily decreasing from more than 37.5 thousand to less than 36 thousand. In the same period assets of the European market rose from 4.6 trillion to 5.6 trillion euros. Within only 12 months of 2009 average value of assets held in the European UCITS investment fund therefore increased by more than one third from 120 million to 160 million euros (480-640 million PLN, 1 EUR = 4 PLN).
 

Fundusze inwestycyjne wciąż popularne

Autorzy: 
Grzegorz Kaliszuk
Polacy od początku 2007 roku do końca kwietnia 2010 roku wydali prawie 320 mld PLN około 82 mld euro) na zakup jednostek uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Nawet w 2008 i 2009 roku, kiedy cały świat zmagał się ze skutkami kryzysu finansowego, który momentalnie przerodził się w kryzys gospodarczy, Polacy powierzyli funduszom inwestycyjnym 150 mld PLN (38,5 mld euro). W całkowitej wartości oszczędności gospodarstw domowych Polaków wynoszącej na koniec 2009 roku ponad 800 mld PLN (205,1 mld euro) aktywa funduszy inwestycyjnych stanowiły 8%. 

Rebuilding economy of Russian Federation after the crisis - revolution or gradual changes?

Autorzy: 
Grzegorz Kaliszuk
At the end of first decade of twenty-first century Russian economic politicians faces a series of challenges, questions and doubts concerning economic state. There are wonders in Moscow on effectiveness of economic development strategy chosen several years ago and still held. Summary of Russian Federation`s macroeconomic data for 2009 probably will not help with formulating a clear assessment of effectiveness of economic policy applied by Kremlin and White House. Generally there is one opinion prevailing among Russian economic experts and politicians representing starting point for formulation a forecasts: it can be only better. In this way next year as well as subsequent periods is being assessed from the 2009`s viewpoint. 

Cross-border cooperation - it works in Europe

Autorzy: 
Grzegorz Kaliszuk
Requirement to strengthen cooperation within border areas has been noticed in Europe in the 50`s of the twentieth century. Exactly in 1958 between the rivers Rhine, Ems and Rijn on German-Dutch border it was founded the first fully formalized structure called Euregion. Five years later on the same frontier Rhine-Waal region was established. In 1976 Belgium joined the cross-bored cooperation within Maas-Rhein Euregion.

Partnerstwo Wschodnie - idea czy rzeczywista współpraca?

Autorzy: 
Grzegorz Kaliszuk
Unia Europejska coraz uważnej obserwuje swoich wschodnich sąsiadów. Zachodnia granica Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii stanowi bowiem wschodnią granicą liczącej 27 krajów Unii. Co więcej, jest to praktycznie jedyny odcinek granicy UE przebiegający po lądzie. Partnerstwo Wschodnie obejmuje jednak zakresem przewidzianych działań 3 inne kraje Kaukazu Południowego. Są nimi Azerbejdżan, Gruzja oraz Armenia. Celem Partnerstwa jest integracja społeczno-gospodarcza gospodarek 6 krajów Europy Wschodniej i Kaukazu ze strukturami Unii Europejskiej. Partnerstwo Wschodnie zostało ogłoszone w trakcie szczytu Unii Europejskiej, które odbyło się w 7 maja 2009 roku w Pradze. Jest to regionalny wymiar zainaugurowanego już w 2004 roku programu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS).
 
Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego powstała jednak w okresie pomiędzy zapoczątkowaniem EPS i jej ogłoszeniem w stolicy Czech. Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski Radosław Sikorski oraz Szwecji Carl Bilet w trakcie spotkania Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych oraz Polityki Zagranicznej (ang. EU General Affairs and External Relations Council – GAERC), które odbyło się 26 maja 2008 roku w Brukseli, przedstawili inicjatywę utworzenia specjalnego programu wspierającego współpracę Unii Europejskiej z partnerami ze wschodu. Inicjatywa ta spotkała się z dużym uznaniem, bowiem już 20 czerwca 2008 r. Rada Europejska poleciła Komisji Europejskiej przygotowanie listy konkretnych działań, jakie powinny być podjęte w ramach takiego partnerstwa. 
 

Bezpieczeństwo Energetyczne Polski

Autorzy: 
Grzegorz Kaliszuk
Czym jest bezpieczeństwo energetyczne kraju? Odpowiedź, choć pozornie prosta, aby była pełna, musi uwzględniać oprócz aspektu gospodarczego i politycznego również dobrze rozumiany interes publiczny. Bezpieczeństwo energetyczne jest definiowane jako możliwość zapewnienia stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowanych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach, przy założeniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych oraz poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej, paliw ciekłych i gazowych.

Reklama