Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Paweł Luty

Ludwig von Mises. Kompendium wiedzy ekonomicznej

Autorzy: 
Paweł Luty

Nakładem Instytut Globalizacji ukazała się książka Eamonna Butlera pt. „Ludwig von Mises. Kompendium wiedzy ekonomicznej”, która pierwotnie została wydana przez londyński Instytut Spraw Ekonomicznych. Pomimo nieimponującej ilości stron, jest to tom o ogromnej wartości merytorycznej.

Geopolityka Śródziemnomorza

Autorzy: 
Paweł Luty
Yves Lacoste w pracy pt. „Geopolityka Śródziemnomorza” dokonuje wnikliwej analizy sytuacji geopolitycznej regionu Morza Śródziemnego oraz nakreśla historyczny szkic pozwalający zrozumieć dziejące się na naszych oczach wydarzenia. Dla każdego, kto interesuje się stosunkami międzynarodowymi jest to lektura obowiązkowa.
 

Największy sen Syjonu

Autorzy: 
Paweł Luty
Zachodni Brzeg Jordanu to niewątpliwe teatr jednego z najbardziej skomplikowanych i najdłuższych konfliktów współczesnego świata. Jedną z metod w tej walce pomiędzy Izraelczykami a Palestyńczykami jest wzbudzające wiele emocji żydowskie osadnictwo.

Bliskowschodnia real(geo)politik

Autorzy: 
Paweł Luty
Relacje izraelsko-tureckie w ostatnich tygodniach uległy znacznemu ochłodzeniu, wręcz zlodowaceniu. Sytuacja osiągnęła taki punkt, iż Turcy zapowiedzieli nawet zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem. W czasie trwającego kryzysu warto jest przyjrzeć się jego przyczynom i historii.
 

Starzy przyjaciele

Autorzy: 
Paweł Luty
Na przestrzeni ostatnich 60 lat stosunki polityczne i wojskowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Izraelem były bardzo dobre, a nawet przyjacielskie. Nie bez przyczyny Izrael zyskał miano „niezatapialnego lotniskowca” Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Od momentu jednak, gdy Barack Obama zaczął urzędowanie stosunki Stany Zjednoczone – Izrael uległy pogorszeniu. Czy w świetle ostatnich wydarzeń można mówić o zmianie amerykańskiej polityki bliskowschodniej?

Uprowadzony

Autorzy: 
Paweł Luty
Na stronie internetowej giladshalit.blogspot.com znajduje się wyjątkowy licznik. W chwili, gdy powstają te słowa wskazuje on, że 1420 dni, 6 godziny i 21 minuty temu został porwany Gilad Shalit i od tego czasu jest przetrzymywany przez Hamas.
 
Porwania stanowią jedną z metod walki stosowaną przez terrorystów na całym świecie. Uprowadza się statki, samoloty, ale również ludzi. Akcje palestyńskich terrorystów w latach 70., somalijskie piractwo czy sprawa włoskiego premiera Aldo Moro to sztandarowe przykłady tego typu działań. Porwania stanowią środek, który jest elementem jakiejś szerszej strategii, drogą realizacji konkretnych celów politycznych bądź są działaniem zarobkowym (casus Jemenu).
 

Waleczni uchodźcy

Autorzy: 
Paweł Luty
Niewiele jest na świecie narodów, które borykają się z takimi kłopotami jakich muszą doświadczać Palestyńczycy. Ograniczono im prawo do samostanowienia, są także od ponad pół wieku ciągle prześladowani. Nigdy jednak się nie poddali. Wciąż walczą.

Czym jest Deklaracja Milenijna?

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Paweł Luty
Deklaracja Milenijna to jeden z najważniejszych dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mimo, iż został on uchwalony prawię dekadę temu niewiele osób zna jego charakter, założenia i przesłanie.

Jemeńska łamigłówka

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Paweł Luty
Temat sytuacji w Jemenie wciąż jest obecny w mediach i dyskursie międzynarodowym. Po londyńskiej konferencji dotyczącej gorącego bieguna Arabii jak i Afganistanu oraz ostatnich protestach w Adenie, rodzi się pytanie: jak rozwiązać jemeńską łamigłówkę?
 

Gorący biegun Arabii

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Paweł Luty
Nieudany zamach oraz wojna z terrorystami raz jeszcze wysunęły Jemen na czołówki wszystkich dzienników na świecie. To jednak nie jedyne problemy związane z tym państwem.
 
Położony na południu Półwyspu Arabskiego, na styku Azji i Afryki, w jednym z najbardziej niestabilnych regionów świata Jemen to państwo wyjątkowe. Jego problemy też są wyjątkowe. Ostatnio media zainteresowały się terroryzmem w tym kraju, lecz większej uwagi nie przykuły inne, zapewne ważniejsze i bardziej skomplikowane bolączki Jemeńczyków.
 

Reklama