Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Unia Europejska | Bezpieczeństwo

   PolitykaBezpieczeństwoPrawoFundusze unijne                                                                                                Powrót do Unia Europejska
 

Zamachy terrorystyczne w Brukseli – co na to prawo międzynarodowe?

Autorzy: 
Mateusz Osiecki

22 marca, godz. 8.00 – Międzynarodowy Port Lotniczy Bruksela-Zaventem. Codzienną rutynę na olbrzymim lotnisku w stolicy Belgii przerywa potężna podwójna eksplozja w hali odlotów. Wielu pasażerów w panice wybiega z terminala, a wszystkie loty zostają przekierowane na inne lotniska. Wnet do ataków przyznaje się Państwo Islamskie – walka z terrorystami ma także podłoże na gruncie prawa międzynarodowego.

Czy Europie w XXI wieku znów grozi wojna? – revisited

Autorzy: 
Prof. Ryszard Machnikowski

Obecny moment przesilenia politycznego w Europie, związany z wojną rosyjsko - ukraińską stworzył unikalną sposobność spojrzenia na politykę międzynarodową taką, jaką ona jest, odartą na chwilę z grubej zasłony propagandy. Chciałem przypomnieć swój tekst opublikowany przed niemal 3 laty, w grudniu 2011 r., którego tematem była właśnie możliwa przyszła wojna w Europie.

Czu UE powinna mieć własną armię? Rekomendacje SEA

Autorzy: 
Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie

Ze wszystkich prerogatyw Unii ustanowienie wspólnej polityki obronnej określane jest jako największe wyzwanie, stojące przed państwami członkowskimi. Wynika to stąd, że wiele innych celów Unii z dziedziny gospodarczej i społecznej zostało osiągniętych, a proces harmonizacji skomplikowanych interesów ekonomicznych i politycznych zaszedł bardzo daleko, mimo wszystkich kontrowersji i sprzeczności. Państwa członkowskie zdołały przełamać wiele tradycyjnych uprzedzeń i wytworzyć szeroką bazę norm i regulacji, oddających wiele swoich suwerennych funkcji i uprawnień wspólnym organom, uzyskując niepodważalne korzyści. 

Rola UE jako aktora międzynarodowego

Autorzy: 
Rafał Andrzej Smentek

Po zakończeniu „zimnej wojny” i upadku Związku Radzieckiego zasadniczo zmieniła się konstelacja sił na arenie międzynarodowej. Zniknął świat dwubiegunowy złożony z dwóch supermocarstw, a pojawiło się tylko jedno państwo, które mogło pretendować do tego miana – Stany Zjednoczone. Już w tamtym okresie pojawiły się głosy mówiące, iż należy zmienić swoją politykę obronną, by dostosować ją do nowych warunków. Jednocześnie zaczęto krytycznie patrzeć na USA jako jedyne supermocarstwo, co szczególnie widoczne było we Francji. Próbą wypracowania rozwiązania, które zadowoliłoby Europejczyków była koncepcja Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony (ESDI).

Porwanie Europy

Autorzy: 
Bogusław Olszewski

Odkąd w grudniu 2009 roku Catherine Ashton została wysoką przedstawiciel ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej ponownie pojawiło się pytanie, czy polityka ta jest realna i może być konsekwentnie realizowana przez Brukselę, czy też pozostaje tylko mitem poprawiającym samopoczucie zjednoczonej Europy?

Pięć lat FRONTEX-u

Autorzy: 
Olga Cebula
Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej- FRONTEX ( z fr. frontiéves extérieures – granice zewnętrzne) została utworzona na mocy Rozporządzenia Rady ( WE) Nr 2007/2004 z dnia 26.10.2004. FRONTEX jest organem wspólnotowym, który prowadzi swoją działalność w ramach pierwszego filaru, a tym samym podlega zasadom pełnej kontroli demokratycznej i przejrzystości, oraz ma także obowiązek wspierania i promowania podstawowych wartości Unii Europejskiej. Agencja rozpoczęła swoją działalność operacyjną od 3 października 2005 roku z główną siedzibą w Warszawie. Frontex zawiera w sobie krzyżówkę, która łączy w sobie funkcję służb odpowiedzialnych za ochronę i obronę granic państw Unii Europejskiej takich jak: straż graniczna, policja graniczna, wojsko i służb wywiadowczych, a także jest mecenasem udoskonaleń które możemy zaobserwować w dziedzinie nadzoru nad emigracją i imigracją w Państwach Członkowskich.

Unijny debiut na morzach

Autorzy: 
Rafał Andrzej Smentek
Atalanta to bohaterka mitologii greckiej, myśliwa i uczestniczka łowów kaledońskich, organizowanych przez króla Etolii w celu zabicia olbrzymiego odyńca siejącego spustoszenie w królestwie. Łowczyni podczas polowania jako pierwsza zadała cios dzikowi i walnie przyczyniła się do jego śmierci. Nic dziwnego, że właśnie jej imię wybrano na nazwę pierwszej operacji morskiej Unii Europejskiej, odbywającej się u wybrzeży Somalii. Piractwo można by porównać do dzikiego zwierza, a pozostałych myśliwych do innych jednostek operujących na wodach somalijskich. Po blisko dwóch latach misji można pokusić się o analizę, czy „łowy” były udane.

Okrągły stół w sprawie bezpieczeństwa

Autorzy: 
Joanna Górska
W dniach 28- 29 października gościliśmy w Polsce Zastępcę Sekretarza Stanu USA ds. Europejskich i Euro - Azjatyckich Philipa H. Gordona, który przewodził w rozmowach amerykańskiej delegacji w ramach Amerykańsko - Polskiego Dialogu Strategicznego. Pobyt w Warszawie połączony był także z wizytą w Moskwie i Berlinie. Rozmowy dotyczyły kwestii dwustronnych oraz bezpieczeństwa europejskiego przed szczytem NATO-Rosja w Lizbonie i szczytem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w stolicy Kazachstanu, Astanie. 

Euroarmia w natarciu

Autorzy: 
Rafał Andrzej Smentek
Maximilian de Bethune Sully (1560 – 1641), minister finansów francuskiego króla Henryka IV w swoim dziele Memoires des sages et royales economies d´etaats kreślił projekt pokoju w Europie poprzez zabezpieczenie przed zatargami państw chrześcijańskich i mechanizmy polubownego rozstrzygania sporów między nimi. Europa miał stać się federacją 15 państw o zrównoważonej sile zbrojnej i ściśle oznaczonymi granicami. Władzę zwierzchnią sprawować miała Rada Ogólna składająca się z delegatów z każdego państwa. Integralną częścią tej koncepcji było powołanie wspólnych europejskich sił zbrojnych złożonych z sił lądowych i morskich utrzymywanych ze wspólnego skarbu wojennego. Pomysł ten żywy jest do dzisiaj.
 

Życie i śmierć misji EUFOR

Autorzy: 
Bartosz Wiśniewski
EUFOR „Althea” obchodził niedawno swoje pięciolecie. Jako sprawdzian zdolności Unii Europejskiej w dziedzinie operacji utrzymywania pokoju, zajmując miejsce natowskiej misji SFOR, okazała się sukcesem, skutecznie wspierając działania Biura Wysokiego Przedstawiciela ONZ w Bośni-Hercegowinie.
 

Strategia UE w zakresie zwalczania terroryzmu

Autorzy: 
Michał Narojek

Podczas ostatniego posiedzenia w dniach 1-2 grudnia 2005 r. Rada UE (Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne) przyjęła „Strategię UE w zakresie zwalczania terroryzmu”. Dobiegająca końca Prezydencja Brytyjska może go bez wahania zaliczyć do swoich sukcesów. 

Czy intensyfikacja udziału Polski w koncepcji ?battlegroups? może pozytywnie wpłynąć na jej pozycję w Unii Europejskiej?

Autorzy: 
Marcin Wieczorek
Jeszcze do mniej więcej połowy lat dziewięćdziesiątych zeszłego wieku potencjał wojskowy w Unii Europejskiej nie był znaczącym czynnikiem determinującym pozycję państw członkowskich. Niemal cały ciężar zapewniania bezpieczeństwa spoczywał na barkach NATO, a Wspólnoty Europejskie przez blisko 40 lat nie potrafiły dojść do porozumienia w kwestii wspólnej obronności (ponadto na papierze funkcjonowała równolegle Unia Zachodnioeuropejska).

Zewnętrzne granice UE

Autorzy: 
MSWiA, Marcin Kawałowski
Z niewielkim opóźnieniem rozpoczyna swoją działalność agencja ds. ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej z siedzibą w Warszawie. Na ostatnim posiedzeniu zarządu agencji - 25 maja dotychczasowy Dyrektor Centrum Analiz Ryzyka UE, Fin Ilkka Laitinen został mianowany na jej szefa.

Europejski koordynator ds. zwalczania terroryzmu

Autorzy: 
Krzysztof Liedel
Zamachy terrorystyczne w Madrycie w marcu 2004 r. uświadomiły państwom Europy, że brak koordynacji współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za zwalczanie terroryzmu, który uniemożliwił zapobieżenie zamachowi z 11 września w USA jest problemem również w Europie.

Reklama