Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Unia Europejska | Polityka

   PolitykaBezpieczeństwoPrawoFundusze unijne                                                                                                Powrót do Unia Europejska
 

Strategia lotnicza dla Europy – skuteczny sposób na szybki rozwój lotnictwa?

Autorzy: 
Mateusz Osiecki

Chyba nikt dzisiaj nie kwestionuje tego, że lotnictwo cywilne jest jedną z tych dziedzin gospodarki Unii Europejskiej, która rozwija się bardzo szybko i dynamicznie. Ogrom połączeń ze Starego Kontynentu do wielu zakątków świata, elastyczność w wyborze linii lotniczych, czy możliwość podróżowania coraz to nowocześniejszymi samolotami to tylko niektóre ze świadectw potencjału ekonomicznego awiacji.

Szczyt UE-Ukraina - festiwal oczekiwań i obietnic

Autorzy: 
Dr Piotr Kuspys

Wczoraj w Kijowie odbył się Szczyt UE-Ukraina. Szczyt ten nie przyniósł zapowiadanego przez ukraińskie władze przełomu, lecz był rutynowym spotkaniem politycznym. Symbolicznie można go nazwać szczytem „trzy razy nie”, gdyż żadne z ukraińskich oczekiwań nie znalazło zrozumienia po stronie unijnej.

Płacz i zgrzytanie zębów, czyli 56 dni po… zwycięstwie SYRIZY w wyborach

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
dr Anna Visvizi

Efektywność rządu zwykło się oceniać po upływie 100 dni od objęcia władzy. W przypadku rządu SYRIZA oceny takiej dokonać można znacznie wcześniej i niestety dotychczasowy bilans działań podjętych przez rząd Aleksis’a Tsipras’a jest tragiczny. 

Nowi Kapitanowie Regenci San Marino

Autorzy: 
Paweł Kubacki

Zgodnie z tradycją, we wtorek 1 kwietnia na urząd głowy państwa San Marino zaprzysiężono kolejną parę Kapitanów Regentów. Tym razem zaszczytu dostąpili Valeria Ciavatta i Luca Beccari, którzy zastąpili na stanowisku Annę Marię Muccioli i Gian Carlo Capicchioniego. Ich kadencja potrwa do 1 października bieżącego roku.

Nowy budżet UE w cieniu kryzysu

Autorzy: 
Iwona Miedzińska

"Przy konstruowaniu nowego budżetu nie powinno być poważnych wygranych, bo nie będzie wówczas prawdziwych przegranych. Potrzebny jest pokój finansowy w skłóconej Europie" – mówił Janusz Lewandowski podczas debaty "Budżet Unii Europejskiej w dobie kryzysu" zorganizowanej 24 stycznia br. przez Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Ośrodek Kultury Francuskiej przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Fundację im. Friedricha Eberta.

 

Londyn i Bruksela – małżeństwo z rozsądku?

Autorzy: 
Adam Dąbrowski

Trzy godziny- tyle dziś zajmuje podróż z Londynu do Brukseli. Jednak pod względem politycznym oba miasta dzielą raczej lata świetlne. „Opuśćmy Unię!” - krzyczą prawicowe media, a część polityków partii rządzącej chce w tej sprawie referendum. Na Wyspach narasta eurosceptycyzm. Do czego Brytyjczykom jest właściwie potrzebna Unia?

 

Węgierska układanka

Autorzy: 
Damian Wnukowski

Od dojścia do władzy na Węgrzech w 2010 r. działania Fideszu i stojącego na jego czele Victora Orbana wielokrotnie stawały się tematem analiz (również na naszym portalu, vide „Węgry: Czy Europa powinna bać się Orbána?” z 11 lutego br.), dyskusji, a najczęściej zwyczajnej krytyki, przede wszystkim ze strony unijnych polityków oraz zachodnioeuropejskich mediów. Padały oskarżenia o budowanie dyktatury na Węgrzech, błędne reformy gospodarcze, kneblowanie ust opozycji i mediom czy podporządkowywanie państwowych instytucji, w tym Banku Centralnego. Wszystko to okraszone sporo dawką emocji i dramatyzmu. Warto spojrzeć na sytuację nieco chłodniejszym okiem, aby dostrzec różne jej aspekty.

Co z tą Ukrainą?

Autorzy: 
Natalia Olszanecka

11 listopada w Brukseli doszło do zakończenia negocjacji nad umową stowarzyszeniową pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską. Parlament Europejski opowiedział się za szybkim parafowaniem dokumentu. Ustalono, iż umowa ma zostać podpisana podczas szczytu Ukraina - UE, który odbędzie się 19 grudnia br. w Kijowie. Porozumienie przewiduje nie tylko stworzenie strefy wolnego handlu, ale zobowiązuje także Ukrainę do przeprowadzenia demokratycznych reform. Niedawne skazanie liderki opozycji - Julii Tymoszenko na karę 7 lat pozbawienia wolności, może jednak zablokować podpisanie dokumentu, gdyż poddaje w wątpliwość gotowość Ukrainy do bycia partnerem UE.

Unia Europejska jako cywilne centrum siły

Autorzy: 
Michał Lipa

Kiedy w latach siedemdziesiątych XX wieku Francoise Duchêne wyraził pogląd, iż Europa stanie się ośrodkiem cywilnej – czyli innej niż militarna – władzy, daleko było do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, której początków należy się doszukiwać w Traktacie z Maastricht z 1992 roku. Wówczas – jak stwierdził Ian Manners – przerwano tabu związane z europejską polityką bezpieczeństwa, choć w kolejnych kilku latach nie poczyniono jeszcze znaczących kroków w kierunku jej urzeczywistnienia. Z kompetencji Unii Europejskiej nadal wyłączone były kwestie związane z obronnością, które pozostawiono w gestii autonomicznej (do traktatu z Nicei) Unii Zachodnioeuropejskiej.

Turcja na drodze do UE: szanse i zagrożenia

Autorzy: 
Beata Jurkowska

Turcja najdłużej wśród wszystkich państw kandydujących stara się o wejście do Unii. Negocjacje akcesyjne rozpoczęte w 2005 r. dały nadzieję na integrację Ankary z UE, jednakże jest to proces skomplikowany i nie gwarantuje sukcesu.

Podstawy prawne prezydencji w Radzie UE

Autorzy: 
Martyna Kośka

Prezydencja, rozumiana jako zarządzanie pracami Rady i jej organów, przewidziana została już w Traktacie paryskim, powołującym do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Instytucja ta przeszła liczne przeobrażenia Na przestrzeni lat wydłużeniu uległ okres jej sprawowania przez poszczególne państwa, jak również zakres realizowanych w jej ramach zadań. Zmieniła się także rola prezydencji. Niemal każdy podpisywany we Wspólnocie traktat wpływał na jej strukturę, a najdalej idące zmiany wprowadził Traktat z Lizbony. Celem niniejszego artykułu jest krótkie przedstawienie przemian prezydencji.

Źle się dzieje w Unii

Autorzy: 
Martyna Bojarska

1 lipca Polska obejmie prezydencję w Unii Europejskiej. To duża odpowiedzialność i trudne zadanie, gdyż obecnie Wspólnota ma więcej problemów niż kiedykolwiek przedtem. Najpoważniejszym z nich jest kryzys w strefie euro, ale nie mniejszymi wyzwaniami są m.in. rewolucje w Afryce Północnej i będący ich efektem masowy napływ imigrantów do Europy, narastanie nacjonalistycznych nastrojów w państwach członkowskich czy bezsilność Unii wobec Białorusi.

 

„Prawdziwa” Finlandia

Autorzy: 
Martyna Bojarska

Kwietniowe wybory parlamentarne w Finlandii odbiły się szerokim echem w całej Europie – zjawisko dziwne o tyle, że wzorowa pod względem gospodarczym i politycznym Finlandia rzadko trafia na pierwsze strony gazet zagranicznych. Tym razem stało się tak za sprawą sukcesu populistycznej partii Prawdziwych Finów, która zdobyła prawie 20% poparcia i z pewnością będzie w znacznym stopniu wpływać na przyszłą politykę kraju. Europa na zmianę martwi się, jak ta zmiana wpłynie na politykę unijną i dziwi się, skąd tak wielki sukces populistów. Czy jednak jest on aż takim zaskoczeniem?

Skandal w Parlamencie Europejskim

Autorzy: 
Sylwia Klaja

W rok po katastrofie smoleńskiej europosłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz członkowie frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zorganizowali w Parlamencie Europejskim wystawę Prawda i Pamięć. Katastrofa smoleńska.

„Wystawa jest hołdem oddanym wspaniałym Polakom, którzy stracili życie, lecąc na uroczystości mające upamiętnić 70. rocznicę ludobójstwa dokonanego przez Rosję Sowiecką na obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej w 1940 roku, których masowe mogiły znajdują się w Katyniu koło Smoleńska” – napisali autorzy wystawy. 

 

Jak wiele Węgrzy wybaczą Orbánowi?

Autorzy: 
Martyna Bojarska

Od wyborów w kwietniu 2010 roku, które przyniosły zwycięstwo partii Fidesz, Węgry coraz bardziej odchodzą od liberalnej demokracji, do której po 1989 roku dążyły kraje Europy Środkowo-Wschodniej i zwracają się w kierunku autorytaryzmu. Premier Orbán coraz częściej nazywany jest Łukaszenką, Chavezem lub Putinem Europy Środkowo-Wschodniej, a krytyczne komentarze pod adresem Węgier pojawiają się w międzynarodowej prasie od „Financial Times” przez „El Pais” po „The New York Times”. Czy słusznie? I co na to wszystko Węgrzy?

Polska na czele Unii

Autorzy: 
Artur Modliński

Rok 2011 będzie dla polskiej polityki zagranicznej jednym z najpoważniejszych sprawdzianów z obszaru europejskiej integracji. Od Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zależeć będzie jej postrzeganie przez inne kraje wspólnoty. Dopracowane strategie PR tworzone w odniesieniu do całego kraju wydają się być zabiegami trudnymi, jednak niezbędnymi by ukazać Polskę z zupełnie innej niż dotychczas strony.

Porwanie Europy

Autorzy: 
Bogusław Olszewski

Odkąd w grudniu 2009 roku Catherine Ashton została wysoką przedstawiciel ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej ponownie pojawiło się pytanie, czy polityka ta jest realna i może być konsekwentnie realizowana przez Brukselę, czy też pozostaje tylko mitem poprawiającym samopoczucie zjednoczonej Europy?

Parytet w parytecie ...a wszystko to jeszcze raz w parytecie

Parytet, podobnie jak sama demokracja, jest w odczuciu jego zwolenników istotną wartością na drodze do zwalczania dyskryminacji i promocji różnorodności. Jest też jednak obarczony tą samą wadą - nie jest uniwersalny i niejednokrotnie wywołuje skutki odwrotne do zamierzonych. Zamiast prowadzić nieustanne wyliczenia ze względu na kolor skóry, płeć, orientację seksualną czy wiek, warto zastanowić się, czy tego rodzaju mania równości nie doprowadzi nas do obłędu. Po co dzielić społeczeństwo na wrogie sobie grupy i wprowadzać niespotykaną dotychczas segregację ludzi na lepszych i gorszych?

Szwajcaria w Unii?

Autorzy: 
Michał Tomczyk

Szwajcaria bierze udział w procesie integracji europejskiej, w różnym wymiarze, począwszy od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Była członkiem założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a w 1972 roku podpisała pierwsze porozumienie w sprawie zniesienia niektórych barier handlowych z państwami EWG. Od tego momentu, aż do początku lat dziewięćdziesiątych, zauważyć można pewną stagnację w relacjach ze Wspólnotą, co podyktowane było przede wszystkim czynnikami polityczno-ekonomicznymi, tj. satysfakcjonującym obie strony poziomem powiązań gospodarczych oraz statusem neutralności Szwajcarii, będącej oczywistą barierą stojącą na drodze do silniejszej integracji. Dodać do tego należało dość konserwatywne nastawienie większości społeczeństwa szwajcarskiego, ceniącego niezależność, a nawet pewnego rodzaju izolacjonizm własnego kraju.

Tranzyt rosyjskiego gazu na unijnych zasadach?

Autorzy: 
Anna Kucharska
Wraz z nadejściem jesieni pojawiają się pierwsze chłody. Przede wszystkim w stosunkach polsko-rosyjskich. Problem z gazem, który my musimy kupid, a Rosja sprzedad, jest stałym punktem przetargów i negocjacji, w rzeczy samej całorocznych, ale kulminacja następuje w okresach jesienno-zimowych, czyli w sezonie grzewczym. W tym roku sprawa z gazem jest z punktu widzenia Polski tym bardziej interesująca, że 20 października kooczy się tzw. kontrakt jamalski. Jeżeli rząd nie zdąży z podpisaniem nowej umowy, pod dostawy gazu do Polski stoją znakiem zapytania.
 
 

VI Szczyt Unia Europejska - Ameryka Łacińska i Karaiby. Między sjestą a fiestą.

Autorzy: 
Anna Dulska
Rozmowy na szczycie między przywódcami Unii Europejskiej i krajów latynoamerykańskich doprowadziły do odnowienia stosunków międzyregionalnych, jednakże z punktu widzenia współpracy strategicznej okazały się niewystarczjące.
 

Równi i równiejsi - czyli unijna dyplomacja

Autorzy: 
Patrycja Żbikowska
Wczoraj szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton ogłosiła nominacje pierwszych dwudziestu dziewięciu ambasadorów UE na świecie. Wśród nich znalazło się miejsce dla przedstawicieli z Polski. Z grupy nowych państw członkowskich jedynie Polska, Litwa i Bułgaria otrzymały nominacje. Niewątpliwie odbierać to można jako sukces. Zadać jednak należy pytanie, czy aby nie był to skuteczny zabieg ze strony pani Ashton mający na celu uspokojenie strony polskiej i załagodzenie sporu toczącego się o powstający korpus dyplomatyczny Unii. 

UE do 2020 roku: jakie cele?

Autorzy: 
Paweł Rogaliński
Obecna sytuacja na Starym Kontynencie jest bezprecedensowa pod wieloma względami i wymaga umocnienia wewnętrznego i zewnętrznego nie tylko samej Unii Europejskiej, ale i jej najbliższych partnerów.
 
Unia Europejska powinna działać aktywnie w kilku kluczowych polach, do których zaliczyć można edukację i promocję, gospodarkę, sprawy społeczne, a także politykę wewnętrzną i zagraniczną. Jakie powinny być w związku z tym priorytety naszej polityki na następną dekadę?

Cel: Mniej biednych Europejczyków

Autorzy: 
Paweł Rogaliński
László Andor, komisarz Unii Europejskiej, w rozmowie z Pawłem Rogalińskim dla "Stosunków Międzynarodowych" o walce z bezrobociem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym.
 
Paweł Rogaliński: Panie Komisarzu, w ciągu ostatnich lat Komisji Europejskiej nie udało się w pełni zrealizować zakładanych celów walki z ubóstwem.
 

Nie dla Blaira Europa

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Amal El-Maaytah
Ktoś kiedyś złośliwie powiedział o Tonym Blairze, że jest jak Bill Clinton bez libido. A jednak w porównaniu z Hermanem Van Rompuyem, wydaje się on być postacią charyzmatyczną i przebojową. 
 
To jednak na tego wychowanego na tomizmie i spędzającego kilka dni w roku na medytacjach w klasztorze, mało znanego beligijskiego polityka zdecydowali się przywódcy 27 państw Uniii Europejskiej. Czy wybór był słuszny?
Gdy po wyborze Van Rompuya i Ashton na nowego „prezydenta” i szefa dyplomacji UE europejska prasa przypuściła atak na według niej zupełnie nietrafiony wybór, argument był jeden – są mało znani, Europa potrzebuje twarzy, silnej osobowości, charyzmy i przebojowości.

Reklama