Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Unia Europejska

Zamachy terrorystyczne w Brukseli – co na to prawo międzynarodowe?

Autorzy: 
Mateusz Osiecki

22 marca, godz. 8.00 – Międzynarodowy Port Lotniczy Bruksela-Zaventem. Codzienną rutynę na olbrzymim lotnisku w stolicy Belgii przerywa potężna podwójna eksplozja w hali odlotów. Wielu pasażerów w panice wybiega z terminala, a wszystkie loty zostają przekierowane na inne lotniska. Wnet do ataków przyznaje się Państwo Islamskie – walka z terrorystami ma także podłoże na gruncie prawa międzynarodowego.

Berlin obawia się „wyemancypowanej” Polski?

Autorzy: 
dr Krzysztof Tokarz

Po wizycie premier Beaty Szydło w Niemczech tamtejsze gazety podkreśliły znaczenie historii w relacjach obu krajów. Oceny samej wizyty są jednak różne. Jedni piszą o „faulu”, inni w pewności siebie polskiego rządu widzą niebezpieczeństwo, a nawet przejaw „emancypacji od bogatego niemieckiego wujka” - komenuje dla SM dr Krzysztof Tokarz.

Zbyt wolno, za mało zdecydowanie – o reformowaniu Ukrainy podczas IX Forum Ekonomicznego w Łodzi

Autorzy: 
Tomasz Lachowski

„Zmienianie kraju to jeszcze nie jest jego reformowanie” – te słowa rozbrzmiewały najczęściej podczas dyskusji prowadzonych w trakcie IX Forum Ekonomicznego Europa-Ukraina, które już po raz drugi odbyło się w Łodzi.

Do wroga strzelają diamentami

Autorzy: 
Tomasz Lachowski

Rozmowa z Tomaszem Grzywaczewskim, dziennikarzem, reportażystą, doktorantem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych UŁ. Na wschodniej Ukrainie był wraz z dziennikarzami: Moniką Andruszewską i Dawidem Wildsteinem.

Strategia lotnicza dla Europy – skuteczny sposób na szybki rozwój lotnictwa?

Autorzy: 
Mateusz Osiecki

Chyba nikt dzisiaj nie kwestionuje tego, że lotnictwo cywilne jest jedną z tych dziedzin gospodarki Unii Europejskiej, która rozwija się bardzo szybko i dynamicznie. Ogrom połączeń ze Starego Kontynentu do wielu zakątków świata, elastyczność w wyborze linii lotniczych, czy możliwość podróżowania coraz to nowocześniejszymi samolotami to tylko niektóre ze świadectw potencjału ekonomicznego awiacji.

Kto steruje GREXITem ?

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Dr Piotr Kuspys

Kryzys na linii Grecja-UE nie jest bynajmniej sprawą wewnętrzną Zjednoczonej Europy, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Chociaż UE nadal jest tą samą unią, zmieniła się sytuacja międzynarodowa. Niegdyś przyjazna Rosja ciesząca się mianem partnera strategicznego obecnie jest strategicznym konkurentem i de facto największym zagrożeniem dla jedności UE.

11 lat minęło jak jeden dzień

Autorzy: 
Dr Elżbieta Daszkowska

W maju 2015r. minęło 11 lat obecności Polski w strukturach UE. W ciągu tego okresu czasu dokonał się znaczący awans społeczno- gospodarczy kraju, a Polska aktywnie włączyła się w nurt spraw czego ukoronowaniem była pierwsza udana Prezydencja w Radzie UE w drugiej połowie 2011r.

Szczyt UE-Ukraina - festiwal oczekiwań i obietnic

Autorzy: 
Dr Piotr Kuspys

Wczoraj w Kijowie odbył się Szczyt UE-Ukraina. Szczyt ten nie przyniósł zapowiadanego przez ukraińskie władze przełomu, lecz był rutynowym spotkaniem politycznym. Symbolicznie można go nazwać szczytem „trzy razy nie”, gdyż żadne z ukraińskich oczekiwań nie znalazło zrozumienia po stronie unijnej.

Polski interes w wojnie na Ukrainie

Autorzy: 
Jacek Bartosiak

W polskiej debacie na temat wojny na Ukrainie od samego początku nadmierna jest obecność wątków aksjologicznych, a nawet mesjanistyczno-prometejskich (widzenie kryzysu ukraińskiego jako starcia dobra ze złem), oraz z drugiej strony do przeceniania roli i wagi naszego kraju dla wyniku konfrontacji z Rosją. Prowadzi to także (choć ostatnio się to zmienia) do szczególnie nieznajdującego oparcia w realiach przeceniania jedności i spoistości Zachodu i NATO oraz postrzegania go jako jednej całości z oczywistym uszczerbkiem dla trzeźwej analizy interesów poszczególnych państw. Prowadzi to także do zbyt automatycznego pokładania zaufania do roli USA w zabezpieczeniu polskich interesów w trwającej rozgrywce.

„Rosyjski rozejm” – apel polskich dziennikarzy z linii frontu

Autorzy: 
Tomasz Grzywaczewski, Monika Andruszewska, Dawid Wildstein

Dzisiejszy bilans pokoju w Doniecku: 1-200 i 1-300, czyli jeden zabity i jeden ranny – z Donbasu dla SM Tomasz Grzywaczewski, Monika Andruszewska oraz Dawid Wildstein.

O reformach w cieniu wojny. Forum Ekonomiczne EUROPA-UKRAINA w Łodzi

Autorzy: 
Tomasz Lachowski

Jak rozmawiać z Władimirem Putinem? Czy należy dozbrajać Ukrainę w walce z separatystami oraz oddziałami wojska rosyjskiego w Donbasie? Czy kraj uwikłany w wojnę na swoim terytorium jest w stanie przeprowadzić głębokie, systemowe, i co najważniejsze, udane reformy? Wreszcie – jaką rolę powinny odegrać kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, w procesie europeizacji Ukrainy? To głównie te wątki były poruszane podczas VIII Forum Ekonomicznego EUROPA-UKRAINA, które po raz pierwszy w swojej kilkuletniej historii odbyło się w Łodzi.

Łotwa na czele Unii

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Marta Dobrzycka & Anna Grudecka

1 stycznia 2015 roku Łotwa objęła po Włochach półroczną Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Ta była republika radziecka przewodniczyć będzie Unii w okresie kryzysu ukraińskiego i konfliktu z Moskwą. Łotysze zapowiadają jednak, że tematy rosyjskie nie zdominują ich Prezydencji i stawiają na kwestie gospodarcze - konkurencyjność Europy oraz rynek cyfrowy.

Open Days 2014 - doroczne święto regionów UE

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Marta Dobrzycka

6 października 2014 roku rozpoczęły się w Brukseli doroczne, dwunaste już, dni regionów Open Days pod hasłem: „Growing together. Smart investment for people”. Przez pięć dni blisko 6 tysięcy przedstawicieli unijnych regionów i miast dyskutować będzie o zreformowanej polityce spójności Unii Europejskiej w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego. Organizatorzy wydarzenia, Komitet Regionów i Komisja Europejska wraz z ponad 200 miastami i regionami partnerskimi, zaplanowali ponad 100 warsztatów i 30 innych wydarzeń towarzyszących, jak prezentacje filmów o efektach polityk spójności czy degustacje win z europejskich winnic. Open Days towarzyszy także ponad 300 lokalnych eventów w całej Europie.

Papież Franciszek w Parlamencie Europejskim

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Justyna Cywoniuk

W dniu wczorajszym - 11 września - europejskie media obiegła wieść, że w dniu 25 listopada 2014 roku w Parlamencie Europejskim w Strasburgu wygłosi swoje przemówienie Papież Franciszek. Wiadomość będąca dla niektórych zaskoczeniem nie powinna jednak dziwić, bowiem (przewodniczący parlamentu) Martin Schulz zabiegał o tę wizytę już od ubiegłego roku – kiedy na łamach L’Osservatore Romano odwoływał się do inspirujących przemówień papieży i przywoływał wizytę Jana Pawła II w parlamencie – to wówczas (październik 2013 r.) złożył bowiem oficjalne zaproszenie na ręce Jorge Mario Bergoglio.

Unijny soft power w realiach XXI wieku

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Cezary Szczepaniuk

Miękka siła, czyli po angielsku soft power, to termin wprowadzony do terminologii politologicznej w 1990 w przez amerykańskiego politologa Josepha S. Nye’a. Koncept został przedstawiony przez amerykańskiego naukowca w jego książce pt. „Bound to Lead: The Changing Nature of American Power”, w której argumentuje, że soft power to zdolność państwa do osiągania celów poprzez przyciągnięcie uwagi i zwiększenie swojej atrakcyjności w oczach rywali. Jaka jest natura tzw. miękkiej siły UE wobec jej bliskiego sąsiedztwa, ale także w porównaniu ze „zwijającym się” mocarstwem światowym Stanami Zjednoczonymi oraz Rosją, która w ostatnich miesiącach rozdaje karty na światowej szachownicy geopolitycznej?

Wspólne wartości vs. interesy narodowe

Autorzy: 
Joanna Hanas

Unia Europejska z założenia jest tworem opierającym się na współpracy państw członkowskich. Od początku funkcjonowania tej organizacji państwa zrzeszone współdziałały dla osiągnięcia określonych celów, które ulegały zmianom wraz ze zmianami politycznymi i gospodarczymi zachodzącymi na arenie międzynarodowej. Początkowo założycielom ówczesnej Wspólnoty Europejskiej przyświecała idea utrzymania pokoju w Europie poprzez wyłączenie z kompetencji poszczególnych państw zarządzania takimi surowcami jak węgiel i stal, które miały strategiczne znaczenie podczas I i II wojny światowej. 

Inteligentne miasta Europy

Autorzy: 
Tomasz Pilewicz

Europejskie miasta na naszych oczach przekształcają się w miasta oparte na wiedzy, miasta cyfrowe i miasta ekologiczne. Wobec wyczerpujących się surowców naturalnych, wykorzystywanych jako konwencjonalne źródła energii (to w miastach zużywane jest 80% całej energii UE ) oraz żywo dyskutowanego w tym kontekście bezpieczeństwa energetycznego Europy, Unia Europejska od niedawna intensywnie wspiera rozwój inteligentnych miast, dedykując im konkretne programy i wsparcie finansowe.

Unia Europejska- organizacja międzynarodowa czy quasi państwo?

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Joanna Hanas

Wielu eurosceptyków zarzuca UE, iż jest tworem który trudno zdefiniować. Z pewnością określenie jej jako organizacji międzynarodowej nie oddaje w pełni charakteru tego podmiotu międzynarodowego. W doktrynie funkcjonuje określenie „organizacja o cechach ponadnarodowych”. Ten nadzwyczajny charakter UE determinuje m.in. wspólnotowy model współpracy integracyjnej między państwami członkowskimi. Ponadto przyjęto system głosowania większościowego, podczas gdy w klasycznych organizacjach międzynarodowych obowiązuje zasada jednomyślności. 

Obudź się Europo.

Autorzy: 
Tomasz Badowski

Pierwszego dnia wiosny, można powiedzieć, że ostatecznie zakończyliśmy postzimnowojenny porządek europejski. 21 marca za sprawą ogłoszenia przez prezydenta Rosji Władimira Putina włączenia w skład Federacji Rosyjskiej części terytorium innego suwerennego państwa, ład europejski ustalony na podstawie powojennych porozumień międzynarodowych ostatecznie legł w gruzach.

Droga Ukrainy do UE- kręta i wyboista…

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Joanna Hanas

Relacje na linii Kijów-Bruksela w ciągu ostatnich lat były bardzo skomplikowane. W dużej mierze spowodowane to było zmianami zachodzącymi na ukraińskiej scenie politycznej. W obliczu ostatnich zdarzeń wydawać by się mogło, że Ukraina ostatecznie wybrała kierunek proeuropejski. Zapewne przemawia za tym chociażby fakt podpisania politycznej części umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską, co miało miejsce 21 marca b.r. na szczycie UE. Czy daje to jednak jakąkolwiek gwarancję na rozwój i wzmacnianie tej współpracy? 

Prawa Polaka pracującego na obczyźnie.

Autorzy: 
Joanna Hanas

Członkostwo Polski w UE wiąże się zarówno z pewnymi plusami jak i minusami. Przed przystąpieniem do tej organizacji międzynarodowej pojawiały liczne głosy sprzeciwu wśród Polaków. Główne argumenty jakie były przytaczane to przede wszystkim ograniczenie suwerenności państwa, konieczność podporządkowania polskich regulacji prawnych do porządku unijnego, obowiązek dostosowania się do woli „większości”. Pojawiały się również przesłanki ekonomiczne m.in. otwarcie rynku polskiego dla towarów i usług z innych państw członkowskich, które mogą okazać się zbyt konkurencyjne dla polskich firm czy też wzrost cen.

UE wymusi w Polsce małżeństwa homoseksualne?

Autorzy: 
Joanna Hanas

Swobodny przepływ osób jest to jedna z czterech fundamentalnych zasad rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Dzięki niej wszyscy obywatele UE oraz rezydenci legalnie mieszkający w jednym z państw członkowskich mogą bez przeszkód przemieszczać się i osiedlać na terytorium UE. Swoboda ta obejmuje także członków rodziny obywatela UE. Podstawowym dokumentem regulującym swobodny przepływ osób jest dyrektywa 2004/38 PE i Rady, według której za członka rodziny należy uznać m. in. współmałżonka, ale także partnera z którym obywatel Unii zawarł zarejestrowany związek partnerski na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego.

Dramatyczny apel Ukrainki do euro-posłów

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Julia Gogol

Drogi Polityku,

W nocy z 10 na 11 grudnia, rozpoczęło się rozwiązanie siłowe na ukraińskim Majdanie. Barykady już zostały zniesione, teraz milicja twarzą w twarz „czyści” plac z ludzi, którzy stoją dwudziesty pierwszy dzień w Kijowie, by walczyć z korupcją oraz o prawa do wolności i wartości europejskich. Ci ludzie, manifestują między innymi swoją solidarność z Europą i na dzień dzisiejszy leje się ich krew, jak również krew obywateli Polski, którzy są tam ramie w ramie z Ukraińcami.

Jedyny winowajca Janukowycz – Bruksela niewiniątko?

Autorzy: 
Dr Krzysztof Tokarz

Od kiedy Ukraina nie podpisała z Unią Europejską umowy o stowarzyszeniu trwa zamieszanie wśród polityków i dziennikarzy. Kijowski Majdam ożył na powrót, ale już zupełnie inny niż ten z czasów Pomarańczowej Rewolucji.

To oczywiste, że za przyszłość Ukrainy ponosi odpowiedzialność przede wszystkim rząd Ukrainy. Jego odpowiedzialność jest niezaprzeczalna i największa. Jednak czy za to, że nie doszło do zawarcia umowy z UE jedynym winowajcą jest Janukowycz? Czy postępowanie Brukseli i największych stolic europejskich takich jak Berlin czy Paryż jest rzeczywiście bez cienia zarzutu?

Chaos w wydawaniu funduszy unijnych - rozmowa z Prof. Kasperkiewiczem

Autorzy: 
Marta Dobrzycka

28 i 29 listopada br. W Warszawie pod hasłem „Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych” obradował IX Kongres Ekonomistów Polskich. O innowacyjności i funduszach UE w Polsce z prof. dr hab. Witoldem Kasperkiewiczem z Katedry Mikroekonomii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, jednym z prelegentów Kongresu, rozmawiała Marta Dobrzycka.

325 miliardów na inwestycje w Europie - nowa polityka spójności

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Marta Dobrzycka

20 listopada 2013 roku Parlament Europejski przegłosował przyjęcie rozporządzeń dotyczących polityki spójności na lata 2014-2020. W ciągu najbliższych siedmiu lat na rozwój europejskich regionów Unia przeznaczy 325 miliardów euro. Polska ponownie jest krajem, który otrzyma najwięcej z funduszy europejskich – aż 72,9 mld euro. Środki te, bardziej niż dotychczas, wspierać będą innowacyjność oraz realizację gospodarczej strategii UE Europa 2020. Zarządzanie nimi przejmą w dużej mierze same regiony, i to one odpowiedzialne będą za ich wydatkowanie.

UE ma wreszcie budżet na lata 2014-2020

Autorzy: 
Marta Dobrzycka, Anna Grudecka

19 listopada 2013 roku Parlament Europejski podjął wreszcie długo wyczekiwaną decyzję o przyjęciu budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Całkowity budżet Unii na kolejne siedem lat wynosi 960 miliardów euro na pokrycie zobowiązań oraz 908 miliardów euro na płatności. Oznacza to, iż po raz pierwszy będzie to realnie mniejszy budżet UE niż poprzedni. Polska otrzyma z tej kwoty 105,8 mld euro, w tym 72,9 mld euro na politykę spójności i 28,5 mld na Wspólną Politykę Rolną. Nasz kraj pozostaje zatem największym beneficjentem unijnych funduszy.

Pomoc publiczna dla LOT-u pod lupą Komisji Europejskiej

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Inf. Prasowa/KE

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie, aby ocenić, czy przyznanie spółce LOT 804 mln zł (około 200 mln euro) pomocy restrukturyzacyjnej jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Komisja zbada przede wszystkim, czy planowana pomoc pozwoli LOT-owi odzyskać rentowność bez ciągłego finansowania publicznego, i czy spółka zaproponowała odpowiednie środki wyrównawcze, aby złagodzić zakłócenia konkurencji spowodowane pomocą państwa. Komisja sprawdzi również, czy wkład własny LOT-u w koszty restrukturyzacji jest wystarczający. 

Czu UE powinna mieć własną armię? Rekomendacje SEA

Autorzy: 
Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie

Ze wszystkich prerogatyw Unii ustanowienie wspólnej polityki obronnej określane jest jako największe wyzwanie, stojące przed państwami członkowskimi. Wynika to stąd, że wiele innych celów Unii z dziedziny gospodarczej i społecznej zostało osiągniętych, a proces harmonizacji skomplikowanych interesów ekonomicznych i politycznych zaszedł bardzo daleko, mimo wszystkich kontrowersji i sprzeczności. Państwa członkowskie zdołały przełamać wiele tradycyjnych uprzedzeń i wytworzyć szeroką bazę norm i regulacji, oddających wiele swoich suwerennych funkcji i uprawnień wspólnym organom, uzyskując niepodważalne korzyści. 

Fundusze europejskie na lata 2014-2020

Autorzy: 
Marta Dobrzycka

Przygotowania do nowego rozdania funduszy europejskich w Polsce idą pełną parą. Kwota, jaką Polska otrzyma w latach 2014-2020 to blisko 72,9 mld euro. Nasz kraj pozostanie zatem największym beneficjentem polityki spójności. Jest to być może ostatni tak duży budżet dla Polski, jednakże środków tych wydać w dowolny sposób nie możemy, choć tak zwanych „zapóźnień cywilizacyjnych” w stosunku do (bogatszej) reszty Europy jeszcze nie nadrobiliśmy... Zmiany, jakie czekają nas po 2013 roku wiążą się głównie z orientacją polityki spójności na efekty i ograniczoną liczbę priorytetów, ściśle związanych ze Strategią Europa 2020. Ponadto regiony dysponować będą środkami znacznie wyższymi niż obecnie, i to na nie spadnie większa niż dotychczas odpowiedzialność za koordynację ich wydatkowania na poziomie regionalnym. Co to oznacza w praktyce?

Włoski cyrk polityczny

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Jakub Kłoszewski

88-letni prezydent Włoch, Giorgio Napolitano uratował honor włoskiej polityki podejmując bezprecedensową decyzję o pozostaniu na drugą kadencję. Pod koniec kwietnia, po dwóch miesiącach impasu politycznego, na premiera powołany został Enrico Letta z Partii Demokratycznej.

Czy Słowenia podzieli los Cypru?

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Jakub Kłoszewski

W ostatnich dniach pojawiają się niepokojące informacje o problemach gospodarczych Słowenii. Media europejskie szacują, iż kraj ten będzie potrzebował 4 mld euro na ratowanie swojego sektora bankowego. Tymczasem rząd próbuje uniknąć „cypryjskiej histerii” w kraju.

Polska polityka zagraniczna w dobie kryzysu strefy euro oraz polityki zagranicznej UE

Autorzy: 
Elżbieta Daszkowska

„Książę obowiązany jest umieć używać bestii, powinien wybrać sobie lisa i lwa, lew bowiem nie poradzi przeciw sieciom, lis nie poradzi przeciw wilkom. Należy więc być lisem, aby poznać się na sieciach i lwem, aby odstraszać wilki”. Cytat z „Księcia” autorstwa jednego z największych myślicieli politycznych, Niccolo Machiavellego, nie stracił nic na aktualności i dobrze obrazuje sytuację, w jakiej znalazła się Polska kreując swoją politykę zagraniczną po prawie 10 latach obecności w Unii Europejskiej.

 

Debata: „Semestr Europejski – stabilność finansów publicznych a zrównoważony wzrost gospodarczy”

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Damian Wnukowski

W piątek, 8 marca br. w Ministerstwie Gospodarki odbyła się debata „Semestr Europejski – stabilność finansów publicznych a zrównoważony wzrost gospodarczy”. Spotkanie zostało poświęcone zmianom, jakie powinny zostać wprowadzone, aby Unia Europejska wróciła na ścieżkę wzrostu gospodarczego, a także jakie wyzwania stoją w tym kontekście przed Polską. Gościem specjalnym był Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. gospodarczych i walutowych.

 

Szczyt UE-Ukraina: Kijów między Moskwą a Brukselą

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Łukasz Kołtuniak

Mimo parafowania w marcu 2012 r. umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement – DCFTA), członkostwo Kijowa we Wspólnocie wciąż wydaje się bardzo odległe. Podpisanie umowy podczas listopadowego szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie byłoby dużym sukcesem obu stron.

 

Grecki kryzys odbija się czkawką na Cyprze

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Jakub Kłoszewski

Coraz realniejsza wydaje się kolejna odsłona kryzysu finansowego w Unii Europejskiej. Po Grecji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii teraz mały Cypr staje się najnowszym zmartwieniem Unii. Sytuacja gospodarcza wyspy Afrodyty staje się coraz poważniejsza, jednak lista grzechów Nikozji sprawia, że politycy unijni nie śpieszą się z pomocą.

 

Przyczyny słabości strefy euro i potencjalne skutki jej rozpadu

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Elżbieta Daszkowska

Strefa euro stanęła obecnie przed ryzykiem rozpadu na skutek trwającego od 2010 r. kryzysu zadłużenia publicznego. Sytuacja takich krajów jak Grecja, Włochy czy Hiszpania jest szczególnie trudna. Bez uzyskania pomocy ze strony międzynarodowych instytucji finansowych i samej Unii za pośrednictwem EBC, państwa te nie byłyby w stanie spłacać swoich bieżących zobowiązań. Opisana powyżej sytuacja przekłada się na groźbę bankructwa i wyjścia niektórych uczestników ze strefy euro, a to oznaczałoby powrót do walut narodowych i poważny impas w projekcie europejskiej integracji.

 

Szkocka pułapka

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Anna Bigaj

Alex Salmond ściga się z czasem. Pierwszy Premier Szkocji ma niecałe dwa lata, żeby ponad 5 milionów Szkotów przekuć w patriotów traktujących wyjście z unii z Wielką Brytanią jako honorową, korzystną gospodarczo i społecznie konieczność. Dla secesji muszą być oni gotowi zaryzykować stabilność finansową i członkowstwo w organizacjach międzynarodowych, w tym w Unii Europejskiej. Tymczasem referendum w sprawie niepodległości, które zapowiedziano na jesień 2014 r. w Szkocji, nie jest do końca tym, czego chce większość narodu.

Wybory w Dolnej Saksonii: Papierek lakmusowy przed jesienną walką o Bundestag

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Dr Krzysztof Tokarz

Styczniowe wybory lokalne w Dolnej Saksonii były traktowane przez wszystkie niemieckie partie, jako próba generalna przed jesiennym starciem o miejsca w Bundestagu. Szanse na rządzenie landem dla obu stron – tj. obecnej koalicji rządowej CDU/FDP i opozycji SPD/Zieloni - były wyrównane. Z batalii zwycięsko wyszli jednak Ci drudzy.

„Chłodny” szczyt UE-Rosja

Autorzy: 
Iwona Miedzińska

W dniach 20-21 grudnia br. w Brukseli odbył się jubileuszowy 30. szczyt Unia Europejska-Rosja. Rozmowy przedstawicieli UE i Rosji dotyczyły m.in. dwustronnej współpracy w sprawach wizowych, gospodarczych i energetycznych oraz przestrzegania praw człowieka w Rosji.

 

Grudniowy Szczyt UE: W kierunku unii bankowej

Autorzy: 
Iwona Miedzińska

Na szczycie w Brukseli w dniach 13-14 grudnia br. przywódcy państw członkowskich uzgodnili scenariusz pogłębiania integracji strefy euro. Najdalej idące decyzje dotyczą unii bankowej, a dokładnie stworzenia zasad wspólnego nadzoru bankowego. Następnym etapem ma być wspólny system upadłości banków (tzw. resolution mechanism).

 

 

Czy to początek końca słynnej szwajcarskiej bankowości?

Autorzy: 
Barbara Mazurek

Szwajcaria zaliczana jest do najlepiej rozwiniętych gospodarek wolnorynkowych. Jej relatywnie ograniczony rynek wewnętrzny spowodował ekspansję na rynki zagraniczne, czego efektem są działające prawie na całym świecie szwajcarskie banki oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne szwajcarskich inwestorów, które widoczne są również na rynku polskim. Swoją popularność banki zawdzięczają zarówno profesjonalizmowi, jak i legendarnej już tajemnicy bankowej. Czy jesteśmy świadkami początku jej końca?   

Wieloletnie Ramy Finansowe Unii Europejskiej: Kompromisu wciąż brak

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Izabela Brożyna

Fiasko rozmów, 300 mld złotych, brytyjski rabat, dopłaty dla rolnictwa...Oto hasła, które przed listopadowym szczytem przywódców UE ws. Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2010 pojawiały się w polskich i europejskich mediach nader często. Jak wyglądały same rozmowy i co w ich trakcie ustalono? Dlaczego negocjacje nie zakończyły się sukcesem oraz kiedy można spodziewać się kolejnej szansy na dojście europejskich przywódców do kompromisu?

 

Nowy budżet UE w cieniu kryzysu

Autorzy: 
Iwona Miedzińska

"Przy konstruowaniu nowego budżetu nie powinno być poważnych wygranych, bo nie będzie wówczas prawdziwych przegranych. Potrzebny jest pokój finansowy w skłóconej Europie" – mówił Janusz Lewandowski podczas debaty "Budżet Unii Europejskiej w dobie kryzysu" zorganizowanej 24 stycznia br. przez Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Ośrodek Kultury Francuskiej przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Fundację im. Friedricha Eberta.

 

Unia Europejska laureatem Pokojowej Nagrody Nobla

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Damian Wroński

12 października przewodniczący norweskiego Komitetu Noblowskiego Thorbjoern Jagland ogłosił, że tegorocznym laureatem Pokojowej Nagrody Nobla została Unia Europejska. Oficjalny komunikat głosi: "Unia i jej prekursorzy przez ponad sześć dekad przyczyniali się do pokoju i pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie".

Londyn i Bruksela – małżeństwo z rozsądku?

Autorzy: 
Adam Dąbrowski

Trzy godziny- tyle dziś zajmuje podróż z Londynu do Brukseli. Jednak pod względem politycznym oba miasta dzielą raczej lata świetlne. „Opuśćmy Unię!” - krzyczą prawicowe media, a część polityków partii rządzącej chce w tej sprawie referendum. Na Wyspach narasta eurosceptycyzm. Do czego Brytyjczykom jest właściwie potrzebna Unia?

 

Niemcy: "Kanclerka kryzysu"

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
dr Krzysztof Tokarz

Niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ napisał niedawno, że Angela Merkel jest „kanclerką kryzysu”. Okres jej rządów, zwłaszcza ostatnie 4 lata, to czas wyjątkowy, naznaczony wstrząsami gospodarczymi w całej Europie. Merkel długo nie mogła odnaleźć się w tej sytuacji, nie potrafiła się dogadać z politykami europejskimi. W końcu znalazła sposób. Odkryła dwa słowa klucze: "ratować" i "oszczędzać".

 

 

Grecja: Stare kłopoty nowego rządu

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Anna Rydel

Tegoroczne majowe wybory nie wszędzie przyniosły rozstrzygnięcie. We Francji stało się jasne, że nadszedł czas lewicy, ale w Grecji, by wyłonić zwycięzcę, potrzebna była dogrywka. W obliczu niemożności stworzenia rządu, 17 czerwca 2012 roku niemal trzydzieści greckich partii znów stanęło w polityczne szranki. Wynik uspokoił rynki i przywódców unijnych, jednak nie na długo.

Wybory w Grecji: Stawka większa niż rządzenie

Autorzy: 
Anna Rydel

Tegoroczna wiosna w wielu krajach do sielankowych nie należy, nie ze względu na warunki pogodowe, ale trudny czas wyborów.  6 maja wraz z Francją oddech wstrzyma także Grecja. To dzień zapowiedzianych przez premiera Lukasa Papademosa przedterminowych wyborów do parlamentu. Dotychczasowy, koalicyjny rząd technokratów odda władzę po wykonaniu zadania, do którego został powołany – przeprowadzenia negocjacji z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie przydzielenia Grecji drugiego pakietu pomocy finansowej.

Francja: Ostatnie dni nadziei Sarkozy’ego

Autorzy: 
Agata Jaskot

„Francja jest bardziej prawicowa niżbyśmy się tego spodziewali” - utrzymywał doradca Nicolasa Sarkozy’ego, Patrick Buisson. Jak dowiodły wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich, nie mylił się – francuska opinia publiczna aż zawrzała na wieść o rekordowym (17,9 proc.) poparciu dla ultraprawicowej Marine Le Pen. Mimo nonszalanckich zapewnień sztabu Sarkozy’ego, 27,18 proc. głosów oddanych na wciąż urzędującego prezydenta, usytuowało go dopiero na drugim miejscu w wyścigu po najwyższy urząd w państwie. Ponad 10 milionów Francuzów zagłosowało bowiem na kandydata Partii Socjalistycznej - François Hollande’a, co przełożyło się na 28,63 proc. oddanych głosów.

Francja: Wyborcze starcie dwóch wizji i osobowości

Autorzy: 
Damian Wnukowski

Już dzisiaj, 22 kwietnia Francuzi udają się do lokali wyborczych, aby dokonać wyboru nie tylko głowy państwa, ale również opowiedzieć się za konkretną wizją przyszłości swojego kraju. Wśród 10 kandydatów na urząd prezydenta, którzy zebrali wymagane 500 podpisów elektorskich, znaleźli się m.in. eurodeputowana partii Zielonych, nauczycielka, córka najsłynniejszego francuskiego nacjonalisty ostatnich lat czy robotnik z partii trockistowskiej. Jednak realne szanse na kierowanie V Republiką mają dwaj kandydaci – ambitny i „hiperaktywny” obecny prezydent, Nicolas Sarkozy oraz były przewodniczący Partii Socjalistycznej – Francois Hollande. Który z nich zostanie gospodarzem Pałacu Elizejskiego na następne 5 lat?

Wybory na Słowacji – wielki powrót Fico

Autorzy: 
Martyna Bojarska

W sobotę, 10 marca 2012 roku partia SMER (socjaldemokraci) wygrała wybory parlamentarne na Słowacji zdobywając 44,41% głosów. To oznacza wielki powrót byłego premiera Roberta Fico do władzy, w dużo lepszej formie niż w roku 2006.

 

Kosowscy Serbowie – od barykad do referendum

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Anna Kasprzak

Sytuacja na północy Kosowa oraz położenie serbskiej części jego mieszkańców ponownie są solą w oku społeczności międzynarodowej. Notowana od lipca ubiegłego roku eskalacja konfliktów i napięć w tym regionie, będąca formą walki miejscowych Serbów o swoją niezależność, w większym stopniu wystawia na próbę stosunki Belgradu z Prisztiną i proces zbliżenia Serbii z UE, aniżeli prowadzi do zmiany układu sił w Kosowie na korzyść tamtejszej społeczności serbskiej. Nie oznacza to jednak bezpiecznej i stabilnej przyszłości regionu.

Islandczycy odbudowują raj

Autorzy: 
Martyna Kośka

Przysłowie mówi, że fortuna kołem się toczy – w odniesieniu do Islandii jest to jak najbardziej prawdziwe. Jeszcze kilka lat temu wyspa rozwijała się dynamicznie, przyciągała inwestorów, mieszkańcom zapewniała dostatnie i spokojne życie. Mieszkańcy innych krajów chętnie szukali tam pracy, bo dostatek, który Islandia oferowała, całkowicie rekompensował niskie temperatury. Kryzys przyszedł nagle i wydawało się, że wszystko zostało stracone, a kraj trwale pogrąży się w recesji. Po trzech latach Islandia znów rozwija się szybko i stabilnie. Nie zapowiada się, by cokolwiek miało to zmienić.

Dokąd zmierza Serbia?

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Łukasz Kołtuniak

Nie tak dawno temu wydawało się, że w dobie „końca historii” i triumfu demokracji, Bałkany po raz kolejny okażą się miejscem, które dla Europy stanowi swego rodzaju „czarną dziurę”. Jednak obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej - nie ma już na Bałkanach państwa, które nie byłoby demokracją. Mimo potężnych trudności ekonomicznych kraje tego regionu powoli przezwyciężają traumę przeszłości. Serbia, powszechnie uważana za sprawcę wojen bałkańskich z lat 90. ubiegłego wieku, stała się jednym z liderów w procesie rekonstrukcji.

Filippides naszych czasów ?

Autorzy: 
Anna Rydel

Na razie wszyscy zostają w europejskiej rodzinie: drugi pakiet ratunkowy w wysokości 130 miliardów euro popłynie do Grecji już niebawem. Poza tym prywatni wierzyciele zrezygnują z 53,5% zobowiązań. To powinno uchronić państwo od niewypłacalności w najbliższych miesiącach. Nie oznacza jednak odpoczynku - rząd Lukasa Papademosa ma nad czym pracować.

 

Węgierska układanka

Autorzy: 
Damian Wnukowski

Od dojścia do władzy na Węgrzech w 2010 r. działania Fideszu i stojącego na jego czele Victora Orbana wielokrotnie stawały się tematem analiz (również na naszym portalu, vide „Węgry: Czy Europa powinna bać się Orbána?” z 11 lutego br.), dyskusji, a najczęściej zwyczajnej krytyki, przede wszystkim ze strony unijnych polityków oraz zachodnioeuropejskich mediów. Padały oskarżenia o budowanie dyktatury na Węgrzech, błędne reformy gospodarcze, kneblowanie ust opozycji i mediom czy podporządkowywanie państwowych instytucji, w tym Banku Centralnego. Wszystko to okraszone sporo dawką emocji i dramatyzmu. Warto spojrzeć na sytuację nieco chłodniejszym okiem, aby dostrzec różne jej aspekty.

Węgry: Czy Europa powinna bać się Orbána?

Autorzy: 
Martyna Kośka

Viktor Orbán ma na Węgrzech większą władzę niż którykolwiek inny szef rządu w demokratycznym kraju w Europie. Jego decyzje powodują konsternację europejskich polityków, którzy zachodzą w głowę, jak państwo, które jeszcze 22 lata temu uzależnione było politycznie od Moskwy, dziś rezygnuje z wywalczonej wolności na rzecz kontroli różnych sfer życia publicznego przez partię rządzącą. Nie wszyscy obywatele godzą się na ten stan rzeczy. Jednak nawet masowe protesty nie każą liderowi Fideszu dojść do wniosku, że jego działania przestają być na Węgrzech akceptowane.

Unia Europejska: Pakt fiskalny i suma wszystkich kompromisów

Autorzy: 
Anna Rydel

Tematy kryzysu gospodarczego oraz podziału władzy w zjednoczonej Europie zdominowały początek 2012 roku. To jednak tylko wierzchołek góry problemów, z jakimi Unia Europejska musi się mierzyć. Wydaje się, iż Niemcy oraz Francja mają plan mający umożliwić wyjście obronną ręką z obecnej sytuacji. Warto przyjrzeć się jego głównym założeniom i reakcjom innych europejsklich graczy.

Nowa, berlińsko-paryska Unia

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Dr Krzysztof Tokarz

Kryzys finansowy wywołał „Niemca z lasu”. Tak, parafrazując polskie porzekadło, można wnioskować z lektury tekstu profesora Zdzisława Krasnodębskiego, który ukazał się w jednym z ostatnich numerów opiniotwórczego tygodnika Uważam Rze. Ten znany polski naukowiec napisał, że to właśnie kryzys finansowy, jaki panuje w Europie, jest odpowiedzialny za to, że Europa "uświadomiła sobie, że to Berlin dominuje na Starym Kontynencie". 

Chorwacka droga do Unii Europejskiej

Autorzy: 
Przemysław Renn

"To dzień radości dla Chorwacji, dzień radości dla całej Unii Europejskiej" - słowa te wypowiedział przewodniczący Rady Unii Europejskiej Herman van Rompuy 9 grudnia 2011 roku w Brukseli, w dniu podpisania traktatu akcesyjnego pomiędzy Chorwacją a państwami członkowskimi Unii. Zanim jednak ta podniosła uroczystość mogła mieć miejsce, Chorwacja musiała pokonać długą drogę.

 

Rząd Papademosa a kryzys finansowy w Grecji

Autorzy: 
Justyna Lubańska

Listopad bieżącego roku był miesiącem zmian i nowych oczekiwań w trzech najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym krajach- Grecji, Włoszech i Hiszpanii. Oczy Europy skierowały się zwłaszcza ku przemianom w obrębie pierwszego z nich, najbardziej zagrożonego niewypłacalnością i bankructwem. 11 listopada w Grecji zaprzysiężono nowy rząd, w którym dotychczasowego premiera Jeorjosa Papandreu zastąpił Lucas Papademos, z którym wiąże się nadzieje na przełamanie dotychczasowej złej passy w greckiej gospodarce.

Relacje Chiny- UE: Czy kryzys w strefie euro zredefiniuje „partnerstwo”?

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Agata Jaskot

W obliczu kryzysu finansowego, niejeden z obserwatorów obecnej sytuacji gospodarczej w Europie, podobnie jak prezydent Francji, brał pod uwagę możliwość udzielenia finansowej „pomocy” przez władze w Pekinie. Nicolas Sarkozy po kolejnym spotkaniu liderów europejskich w sprawie ratowania strefy euro stwierdził, że nie widzi przeszkód w tym, aby Chiny, posiadające 60% światowych rezerw walutowych, zamiast inwestować w dolary przestawiły się na inwestycje w euro. Jednak mimo imponującej dynamiki, z jaką rozwijają się oficjalnie zainicjowane w 1975 roku relacje Unii Europejskiej (wcześniej Wspólnot Europejskich) z Chińską republiką Ludowo-Demokratyczną (ChRL), Europa w rozwiązywaniu problemów strefy euro powinna liczyć przede wszystkim na siebie.

Fiskalny populizm Camerona

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Grzegorz Dacko

„17+7”, „17+9” – to bez wątpienia najczęstsze nazwy działań matematycznych pojawiających się w ostatnich dniach w polskich i zagranicznych mediach. Wprowadzenie nowego paktu fiskalnego celem wzmocnienia zapory finansowej, w ramach 17 państw strefy euro i innych krajów spoza eurolandu, to jednak przede wszystkim głęboki wyraz zróżnicowania interesów państw członkowskich.

Co z tą Ukrainą?

Autorzy: 
Natalia Olszanecka

11 listopada w Brukseli doszło do zakończenia negocjacji nad umową stowarzyszeniową pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską. Parlament Europejski opowiedział się za szybkim parafowaniem dokumentu. Ustalono, iż umowa ma zostać podpisana podczas szczytu Ukraina - UE, który odbędzie się 19 grudnia br. w Kijowie. Porozumienie przewiduje nie tylko stworzenie strefy wolnego handlu, ale zobowiązuje także Ukrainę do przeprowadzenia demokratycznych reform. Niedawne skazanie liderki opozycji - Julii Tymoszenko na karę 7 lat pozbawienia wolności, może jednak zablokować podpisanie dokumentu, gdyż poddaje w wątpliwość gotowość Ukrainy do bycia partnerem UE.

Rola UE jako aktora międzynarodowego

Autorzy: 
Rafał Andrzej Smentek

Po zakończeniu „zimnej wojny” i upadku Związku Radzieckiego zasadniczo zmieniła się konstelacja sił na arenie międzynarodowej. Zniknął świat dwubiegunowy złożony z dwóch supermocarstw, a pojawiło się tylko jedno państwo, które mogło pretendować do tego miana – Stany Zjednoczone. Już w tamtym okresie pojawiły się głosy mówiące, iż należy zmienić swoją politykę obronną, by dostosować ją do nowych warunków. Jednocześnie zaczęto krytycznie patrzeć na USA jako jedyne supermocarstwo, co szczególnie widoczne było we Francji. Próbą wypracowania rozwiązania, które zadowoliłoby Europejczyków była koncepcja Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony (ESDI).

Biopaliwa niezgody

Autorzy: 
Jacek Spendel

W Unii Europejskiej od lat dużo mówi się o ochronie środowiska naturalnego, potrzebie walki ze zmianami klimatycznymi czy nawet konieczności zmiany stylu życia mieszkańców kontynentu. Warto jednak przyjrzeć się tej walce - można wszak odkryć prawidłowości, o których nie dowiemy się ze środków masowego przekazu. Jedną z takich interesujących potyczek jest ta, która rozgrywa się wokół biopaliw.

 

Polityczne trzęsienie ziemi na Słowacji

Autorzy: 
Martyna Bojarska

Nikt już chyba nie ma dzisiaj wątpliwości, że sprawy europejskie przenikają się w coraz większym stopniu z polityką wewnętrzną poszczególnych państw członkowskich. Najlepszą ilustracją tej tezy są wydarzenia na Słowacji, mające miejsce w ciągu ostatnich 2 miesięcy, gdzie w wyniku braku porozumienia koalicji rządzącej w sprawie reformy Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF) upadł rząd i ogłoszone zostały wcześniejsze wybory parlamentarne, zaplanowane na marzec 2012 roku.

 

Unia Europejska jako cywilne centrum siły

Autorzy: 
Michał Lipa

Kiedy w latach siedemdziesiątych XX wieku Francoise Duchêne wyraził pogląd, iż Europa stanie się ośrodkiem cywilnej – czyli innej niż militarna – władzy, daleko było do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, której początków należy się doszukiwać w Traktacie z Maastricht z 1992 roku. Wówczas – jak stwierdził Ian Manners – przerwano tabu związane z europejską polityką bezpieczeństwa, choć w kolejnych kilku latach nie poczyniono jeszcze znaczących kroków w kierunku jej urzeczywistnienia. Z kompetencji Unii Europejskiej nadal wyłączone były kwestie związane z obronnością, które pozostawiono w gestii autonomicznej (do traktatu z Nicei) Unii Zachodnioeuropejskiej.

Hiszpańska pogoda (ducha) w kryzysie

Autorzy: 
Justyna Lubańska

Costa del Sol, Costa Brava, Wyspy Kanaryjskie, SEAT, tysiące kilometrów autostrad - pierwsze skojarzenia związane z Hiszpanią dotyczą turystyki, doskonale rozwiniętej infrastruktury drogowej oraz przemysłu samochodowego. Dobrobyt, egzotyka, uśmiechnięte twarze Hiszpanów pijących kawę w trakcie sjesty, są urzeczywistnieniem snu o wymarzonej do osiedlenia się krainie. Ostatnie miesiące ukazują Hiszpanię w nieco innym świetle. Hiszpański temperament objawia się już nie tylko pogodnym, może trochę zbyt głośnym sposobem bycia mieszkańców, ale również wystąpieniami rozgniewanych mas, bezpośrednio odczuwających skutki kryzysu gospodarczego.

Ukraina: dwa kroki do przodu, krok do tyłu

Autorzy: 
Martyna Kośka

Ukraina, licząca 45 milionów mieszkańców, jest jednym z największych państw na kontynencie europejskim. Jednak przez zachodnie rządy jest wyraźnie ignorowana, czego przykładem może być choćby brak zainteresowania polityków i mediów Pomarańczową Rewolucją. Politycy ci mieli pewien problem z postrzeganiem Ukrainy. Z jednej strony wiedzieli, że nie jest to postradziecki skansen, ale z drugiej mieli świadomość niejasnych powiązań w polityce, podziałów na zwolenników Moskwy i tych o orientacji prozachodniej, prawodawstwa odbiegającego od standardów europejskich. Widzieli też, jakie są interesy Rosji na Ukrainie i traktowali je jako rzecz naturalną. Nie chcieli wtrącać się do nie zawsze zdrowych relacji Kijów-Moskwa – a jako że żadne z tych państw nie jest członkiem Unii Europejskiej, narzędzia wpływania na te stosunki były ograniczone.

 

Warszawski Szczyt Partnerstwa Wschodniego – pieniądze, wizy i Białoruś

Autorzy: 
Agata Jaskot

29 i 30 września br. warszawski Zamek Ujazdowski przeżył prawdziwe oblężenie najwyższych rangą funkcjonariuszy państw zjednoczonej Europy oraz ich wschodnich partnerów: Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele instytucji europejskich, w tym Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. To właśnie tutaj toczyła się druga już w historii Partnerstwa Wschodniego tura negocjacji i debat dotyczących przyszłości strategicznego projektu EU.

Turcja na drodze do UE: szanse i zagrożenia

Autorzy: 
Beata Jurkowska

Turcja najdłużej wśród wszystkich państw kandydujących stara się o wejście do Unii. Negocjacje akcesyjne rozpoczęte w 2005 r. dały nadzieję na integrację Ankary z UE, jednakże jest to proces skomplikowany i nie gwarantuje sukcesu.

Ofensywa młodych

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Grzegorz Mroczkowski

Rozgoryczenie młodych ludzi w Tunezji, którzy doprowadzili do Jaśminowej rewolucji, setki tysięcy młodych ludzi na placu Tahrir w Kairze, czy też bunt hiszpańskich „indignados” protestujących na placu Puerta del Sol w Madrycie świadczą o narastającym niezadowoleniu młodych ludzi z obecnego kształtu ich życia. Młodzi coraz częściej decydują się otwarcie manifestować swoje przekonania.

Podstawy prawne prezydencji w Radzie UE

Autorzy: 
Martyna Kośka

Prezydencja, rozumiana jako zarządzanie pracami Rady i jej organów, przewidziana została już w Traktacie paryskim, powołującym do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Instytucja ta przeszła liczne przeobrażenia Na przestrzeni lat wydłużeniu uległ okres jej sprawowania przez poszczególne państwa, jak również zakres realizowanych w jej ramach zadań. Zmieniła się także rola prezydencji. Niemal każdy podpisywany we Wspólnocie traktat wpływał na jej strukturę, a najdalej idące zmiany wprowadził Traktat z Lizbony. Celem niniejszego artykułu jest krótkie przedstawienie przemian prezydencji.

Nowy paradygmat energetycznego dialogu UE-Rosja w świetle polskiej prezydencji

Autorzy: 
Cezary Tomasz Szyjko

Relacje z Federacją Rosyjską są kluczowym elementem polityki zewnętrznej UE w aspekcie polityki energetycznej i surowców energetycznych. Dwustronne stosunki charakteryzują się współzależnością dotyczącą podaży, popytu, inwestycji i wiedzy specjalistycznej. Państwa Członkowskie UE planują nowe wspólne działania w celu stworzenia bezpiecznych i pewnych tras dostaw surowców energetycznych. Jednym słowem, energia słów powinna uzyskać postać konkretnych kroków. Czy Polska Prezydencja w UE mogłaby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Europy i nadać nowy wymiar unijno-rosyjskiemu dialogowi energetycznemu?

Źle się dzieje w Unii

Autorzy: 
Martyna Bojarska

1 lipca Polska obejmie prezydencję w Unii Europejskiej. To duża odpowiedzialność i trudne zadanie, gdyż obecnie Wspólnota ma więcej problemów niż kiedykolwiek przedtem. Najpoważniejszym z nich jest kryzys w strefie euro, ale nie mniejszymi wyzwaniami są m.in. rewolucje w Afryce Północnej i będący ich efektem masowy napływ imigrantów do Europy, narastanie nacjonalistycznych nastrojów w państwach członkowskich czy bezsilność Unii wobec Białorusi.

 

Luzytania tonie. Przedterminowe wybory parlamentarne w Portugalii

Autorzy: 
Anna Dulska

Po Grecji i Irlandii przyszła pora na Portugalię. Odrzucenie przez Parlament rządowego planu oszczędnościowego zmusiło luzytańską republikę do skorzystania z finansowej pomocy UE i MFW oraz przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych, które odbyły się na początku czerwca. Ich zwycięzcą okazała się Partia Socjaldemokratyczna, kierowana przez Pedro Passosa Coelho.

Hiszpania: Socjaliści w odwrocie

Autorzy: 
Martyna Bojarska

W wyborach lokalnych i regionalnych w Hiszpanii, które odbyły się 22 maja br., zwycięstwo odniosła opozycyjna prawicowa Partia Ludowa, zdobywając ponad 37% głosów. Na rządzących socjalistów głos oddało niecałe 28% wyborców. Socjalistom reprymendy udzielili więc nie tylko młodzi ludzie protestujący od ponad tygodnia w całej Hiszpanii, ale wszyscy głosujący, zniechęceni kryzysem gospodarczym.

„Prawdziwa” Finlandia

Autorzy: 
Martyna Bojarska

Kwietniowe wybory parlamentarne w Finlandii odbiły się szerokim echem w całej Europie – zjawisko dziwne o tyle, że wzorowa pod względem gospodarczym i politycznym Finlandia rzadko trafia na pierwsze strony gazet zagranicznych. Tym razem stało się tak za sprawą sukcesu populistycznej partii Prawdziwych Finów, która zdobyła prawie 20% poparcia i z pewnością będzie w znacznym stopniu wpływać na przyszłą politykę kraju. Europa na zmianę martwi się, jak ta zmiana wpłynie na politykę unijną i dziwi się, skąd tak wielki sukces populistów. Czy jednak jest on aż takim zaskoczeniem?

Imigracja testem europejskiej solidarności

Autorzy: 
Martyna Kośka

Minister Jerzy Miller zapowiedział, że Polska jest gotowa przyjąć kilku lub kilkunastu uchodźców z Libii, którzy aktualnie przebywają na Malcie. Słysząc takie zapewnienia, pozostaje nam się cieszyć, że Polska znajduje się tak daleko od basenu Morza Śródziemnego i fala imigrantów z północnej Afryki do nas nie dotrze. Takiego komfortu nie mają władze Hiszpanii czy Włoch, które to kraje od lat są celem niebezpiecznych, masowych wypraw setek Tunezyjczyków czy Algierczyków. Nigdy jednak ich napływ nie był tak silny, jak w ostatnich trzech miesiącach. I nic nie zapowiada, by sytuacja miała się zmienić.

Skandal w Parlamencie Europejskim

Autorzy: 
Sylwia Klaja

W rok po katastrofie smoleńskiej europosłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz członkowie frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zorganizowali w Parlamencie Europejskim wystawę Prawda i Pamięć. Katastrofa smoleńska.

„Wystawa jest hołdem oddanym wspaniałym Polakom, którzy stracili życie, lecąc na uroczystości mające upamiętnić 70. rocznicę ludobójstwa dokonanego przez Rosję Sowiecką na obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej w 1940 roku, których masowe mogiły znajdują się w Katyniu koło Smoleńska” – napisali autorzy wystawy. 

 

Polska prezydencja szansą dla Chorwacji

Autorzy: 
Sylwia Klaja

Podczas  spotkania Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie Donald Tusk wyraził nadzieję, że rok prezydencji Węgier i Polski, przyspieszy integrację reszty państw regionu z Unią Europejską. W szczególności Premier podkreślił realną szansę na osiągniecie dobrego finału negocjacji Chorwacji ze Wspólnotą. Zatem czy Chorwacja zostanie 28 członkiem Unii Europejskiej?

Jak wiele Węgrzy wybaczą Orbánowi?

Autorzy: 
Martyna Bojarska

Od wyborów w kwietniu 2010 roku, które przyniosły zwycięstwo partii Fidesz, Węgry coraz bardziej odchodzą od liberalnej demokracji, do której po 1989 roku dążyły kraje Europy Środkowo-Wschodniej i zwracają się w kierunku autorytaryzmu. Premier Orbán coraz częściej nazywany jest Łukaszenką, Chavezem lub Putinem Europy Środkowo-Wschodniej, a krytyczne komentarze pod adresem Węgier pojawiają się w międzynarodowej prasie od „Financial Times” przez „El Pais” po „The New York Times”. Czy słusznie? I co na to wszystko Węgrzy?

Łotwa: Nadbałtycki tygrys wraca do gry?

Autorzy: 
Martyna Kośka

Łotwa zapisze się w historii światowej gospodarki jako państwo, które bardzo gwałtowny wzrost gospodarczy przypłaciło ryzykiem bankructwa. Na takie zakończenie złożyło się wiele czynników: gwałtowny wzrost płac, powszechne finansowanie inwestycji kredytami, niski poziom eksportu. Z kryzysu Łotwa wyszła na szczęście obronną ręką – widać już sygnały ożywienia.

Pa(k)towe dyskusje?

Autorzy: 
Grzegorz Dacko

Trójkąt Weimarski, po ponad pięciu latach milczenia, ponownie przemówił. Głównie za sprawą francusko-niemieckiego duetu: Sarkozy - Merkel. 7 lutego w Wilanowie spotkali się bowiem prezydenci Polski i Francji oraz kanclerz Niemiec.


Niewątpliwie szczyt Trójkąta miał szczególne znaczenie, zwłaszcza w pespektywie zbliżającej się polskiej prezydencji. Tradycyjnie jednak, nie spodziewano się zaskakujących rezultatów spotkania, pomijając medialne poklepywanie się po ramionach europejskich prominentów. Obok szczytnych i górnolotnych haseł przyświecającym szczytowi, najwięcej kontrowersji i spekulacji wzbudziła propozycja przystąpienia Polski do tzw. „paktu konkurencyjności”.

Celtycki tygrys na rozdrożu

Autorzy: 
Andrzej Szustak

„The New York Times” określił niedawne wydarzenia w polityce irlandzkiej mianem „cyrku”. W ciągu dwóch lat państwo, które stanowiło symbol dynamicznego rozwoju gospodarczego w Europie stało się synonimem gospodarczej klęski, która nie pozostanie bez wpływu na irlandzkie życie polityczne. „Zielona wyspa” stoi więc teraz na politycznym i gospodarczym rozdrożu, czekając na przyspieszone wybory parlamentarne. Ich wynik może być początkiem poważnego przełomu w dotychczasowym stosunku Irlandii i Irlandczyków do zjednoczonej Europy.

Polska na czele Unii

Autorzy: 
Artur Modliński

Rok 2011 będzie dla polskiej polityki zagranicznej jednym z najpoważniejszych sprawdzianów z obszaru europejskiej integracji. Od Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zależeć będzie jej postrzeganie przez inne kraje wspólnoty. Dopracowane strategie PR tworzone w odniesieniu do całego kraju wydają się być zabiegami trudnymi, jednak niezbędnymi by ukazać Polskę z zupełnie innej niż dotychczas strony.

Estonia wita euro

Autorzy: 
Agnieszka Tomczyk

1 stycznia 2011 r. Estonia dołączyła do grona szesnastu państw – członków strefy euro. Nowa rzeczywistość, jakiej Estończycy będą musieli stawić czoło w nowym roku, wywołuje skrajne emocje. Głosy sceptyków, których liczbę Saar Poll szacuje na 52,8%, giną bez echa. Według analiz tego samego instytutu badań opinii publicznej, przeprowadzonych w listopadzie ubiegłego roku, zwolennikami wstąpienia do Euroobszaru było zaledwie 34,3% obywateli, a 12,8% pozostawała niezdecydowana. Prezentowany w opozycji do niego sondaż rządowy podaje natomiast, że połowa badanych deklarowała swoje poparcie, a niespełna 40% Estończyków sprzeciwiała się zastąpieniu korony nową walutą. Niewielkim pocieszeniem dla przeciwników euro jest możliwość posługiwania się starą walutą do połowy stycznia bieżącego roku.

Euro-afrykańskiej strategii ciąg dalszy

Autorzy: 
Grzegorz Dacko

Niemal miesiąc mija od zakończenia III szczytu Unia Europejska – Unia Afrykańska, który bez większego echa odbił się w polskich mediach. Nic dziwnego, zwłaszcza że przyjęta dyplomatyczna deklaracja o wzajemnej współpracy po raz kolejny nie wyznaczyła konkretnych elementów współdziałania.
Przypomnijmy, w dniach 29-30 listopada, w stolicy Libii, Trypolisie, dyskutowało około 80 przywódców unijnych i afrykańskich. W spotkaniu brali udział m.in. szef Komisji Europejskiej – Jose Barosso, przewodniczący Rady Europejskiej - Herman van Rompuy czy przewodniczący Unii Afrykańskiej – Jean Ping z Gabonu. Polską delegację reprezentował wicepremier, minister gospodarki, Waldemar Pawlak.

Porwanie Europy

Autorzy: 
Bogusław Olszewski

Odkąd w grudniu 2009 roku Catherine Ashton została wysoką przedstawiciel ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej ponownie pojawiło się pytanie, czy polityka ta jest realna i może być konsekwentnie realizowana przez Brukselę, czy też pozostaje tylko mitem poprawiającym samopoczucie zjednoczonej Europy?

Pięć lat FRONTEX-u

Autorzy: 
Olga Cebula
Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej- FRONTEX ( z fr. frontiéves extérieures – granice zewnętrzne) została utworzona na mocy Rozporządzenia Rady ( WE) Nr 2007/2004 z dnia 26.10.2004. FRONTEX jest organem wspólnotowym, który prowadzi swoją działalność w ramach pierwszego filaru, a tym samym podlega zasadom pełnej kontroli demokratycznej i przejrzystości, oraz ma także obowiązek wspierania i promowania podstawowych wartości Unii Europejskiej. Agencja rozpoczęła swoją działalność operacyjną od 3 października 2005 roku z główną siedzibą w Warszawie. Frontex zawiera w sobie krzyżówkę, która łączy w sobie funkcję służb odpowiedzialnych za ochronę i obronę granic państw Unii Europejskiej takich jak: straż graniczna, policja graniczna, wojsko i służb wywiadowczych, a także jest mecenasem udoskonaleń które możemy zaobserwować w dziedzinie nadzoru nad emigracją i imigracją w Państwach Członkowskich.

Parytet w parytecie ...a wszystko to jeszcze raz w parytecie

Parytet, podobnie jak sama demokracja, jest w odczuciu jego zwolenników istotną wartością na drodze do zwalczania dyskryminacji i promocji różnorodności. Jest też jednak obarczony tą samą wadą - nie jest uniwersalny i niejednokrotnie wywołuje skutki odwrotne do zamierzonych. Zamiast prowadzić nieustanne wyliczenia ze względu na kolor skóry, płeć, orientację seksualną czy wiek, warto zastanowić się, czy tego rodzaju mania równości nie doprowadzi nas do obłędu. Po co dzielić społeczeństwo na wrogie sobie grupy i wprowadzać niespotykaną dotychczas segregację ludzi na lepszych i gorszych?

Szwajcaria w Unii?

Autorzy: 
Michał Tomczyk

Szwajcaria bierze udział w procesie integracji europejskiej, w różnym wymiarze, począwszy od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Była członkiem założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a w 1972 roku podpisała pierwsze porozumienie w sprawie zniesienia niektórych barier handlowych z państwami EWG. Od tego momentu, aż do początku lat dziewięćdziesiątych, zauważyć można pewną stagnację w relacjach ze Wspólnotą, co podyktowane było przede wszystkim czynnikami polityczno-ekonomicznymi, tj. satysfakcjonującym obie strony poziomem powiązań gospodarczych oraz statusem neutralności Szwajcarii, będącej oczywistą barierą stojącą na drodze do silniejszej integracji. Dodać do tego należało dość konserwatywne nastawienie większości społeczeństwa szwajcarskiego, ceniącego niezależność, a nawet pewnego rodzaju izolacjonizm własnego kraju.

Unijny debiut na morzach

Autorzy: 
Rafał Andrzej Smentek
Atalanta to bohaterka mitologii greckiej, myśliwa i uczestniczka łowów kaledońskich, organizowanych przez króla Etolii w celu zabicia olbrzymiego odyńca siejącego spustoszenie w królestwie. Łowczyni podczas polowania jako pierwsza zadała cios dzikowi i walnie przyczyniła się do jego śmierci. Nic dziwnego, że właśnie jej imię wybrano na nazwę pierwszej operacji morskiej Unii Europejskiej, odbywającej się u wybrzeży Somalii. Piractwo można by porównać do dzikiego zwierza, a pozostałych myśliwych do innych jednostek operujących na wodach somalijskich. Po blisko dwóch latach misji można pokusić się o analizę, czy „łowy” były udane.

Wyższe zasiłki = wyższe bezrobocie?

Autorzy: 
Wyższe zasiłki = wyższe bezrobocie?
Bruksela, obrady okrągłego stołu Unii Europejskiej. Tematyka w całości poświęcona ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. O tym, czy biedny może posiadać telefon komórkowy, czy polskie władze prowadzą słuszną politykę socjalną oraz czy wysokie zasiłki zachęcają do bezrobocia, Paweł Rogaliński rozmawia z Piotrem Sarneckim, ekspertem rynku pracy w PKPP Lewiatan.

Dywersyfikacja dostaw

Autorzy: 
Michał Jarocki
South Stream w założeniu polityków i konstruktorów ma być liczącym 900 kilometrów gazociągiem, które dzięki przepustowości rzędu 63 miliardów metrów sześciennych gazu, będzie mógł zaopatrywać w ten surowiec wszystkie południowe kraje Unii Europejskiej. System ma zapewnić dostawy gazu do południowej flanki Unii Europejskiej i zdominować rynek energetyczny Starego Kontynentu, który stara się przed tym bronić. W projekcie tym nie byłoby nic złego, gdyby nie fakt, iż jego realizacja może poważnie zaszkodzić interesom politycznym całej wspólnoty, z czego przynajmniej część krajów członkowskich wydaje się nie zdawać sobie sprawy.

Dwudniowy szczyt w Brukseli

Autorzy: 
Barbara Zyzak
W dniach 28 i 29 października 2010 odbył się szczyt UE w Brukseli. Wiodącym tematem rozmów przywódców unijnych było opracowanie ram wzmocnienia dyscypliny finansowej w UE na podstawie raportu grupy task force oraz stały antykryzysowy mechanizm obrony przed zawirowaniami gospodarczymi. Szczyt zakończył się zgodą na rozpoczęcie prac nad zmianami w celu ustanowienia stałego mechanizmu antykryzysowego dla krajów strefy euro. Jednakże, pojawiły się pewne kwestie sporne co do propozycji strony niemieckiej. 
 

Dyplomatyczna drabinka

Autorzy: 
Grzegorz Dacko
25. października, Catherine Ashton, szefowa unijnej dyplomacji poinformowała, że zastępcą sekretarza generalnego służby dyplomatycznej został Maciej Popowski, dotychczasowy szef gabinetu przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.
 

Tranzyt rosyjskiego gazu na unijnych zasadach?

Autorzy: 
Anna Kucharska
Wraz z nadejściem jesieni pojawiają się pierwsze chłody. Przede wszystkim w stosunkach polsko-rosyjskich. Problem z gazem, który my musimy kupid, a Rosja sprzedad, jest stałym punktem przetargów i negocjacji, w rzeczy samej całorocznych, ale kulminacja następuje w okresach jesienno-zimowych, czyli w sezonie grzewczym. W tym roku sprawa z gazem jest z punktu widzenia Polski tym bardziej interesująca, że 20 października kooczy się tzw. kontrakt jamalski. Jeżeli rząd nie zdąży z podpisaniem nowej umowy, pod dostawy gazu do Polski stoją znakiem zapytania.
 
 

Poligloci współczesnej Europy

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Artur Modliński
Przynależność do wielokulturowej, ponadnarodowej wspólnoty jaką niewątpliwie jest Unia Europejska wywiera na swych obywatelach konieczność sprawnej komunikacji w wielu sytuacjach o znacznie różnych kontekstach i uwarunkowaniach społecznych. Język obcy staje się kluczem otwierającym drzwi do zawodowej kariery, społecznego rozwoju oraz możliwości życiowych wyborów, które w przypadku osoby jednojęzycznej są zdecydowanie ograniczone.
 

Polacy zdobyli pierwszą i drugą nagrodę w konkursie dla naukowców

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
KE
Dzisiaj w Lizbonie wyróżniono polskich, czeskich i węgierskich młodych naukowców jako zdobywców pierwszej nagrody w 22. edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców. Międzynarodowe jury wybrało zwycięskie projekty o zróżnicowanej tematyce (od fizyki, przez biologię aż po nauki społeczne) spośród 85 zgłoszeń nadesłanych z 37 krajów. Nagrody drugiego, trzeciego i czwartego miejsca oraz nagrodę międzynarodową przyznano siedmiu kolejnym projektom, reprezentującym Polskę, Niemcy, Portugalię, Łotwę, Włochy oraz Brazylię.

Rola Unii Europejskiej we współczesnym handlu międzynarodowym - wyzwania i dylematy.

Autorzy: 
Iwona Mertin
Rola UE we współczesnym handlu międzynarodowym - wyzwania i dylematy

Unia Europejska jako jeden z największych eksporterów zmaga się z coraz silniejszą konkurencją ze strony wschodzących gwiazd gospodarczych takich jak kraje BRIC (Brazylia, Rosja Indie, Chiny. Zmieniający się porządek ekonomicznego świata, malejąca rola Japonii, rosnące w potęgę Chiny oraz ich rola w handlu międzynarodowym, wymagają stawiania coraz to nowych pytań.

Równi i równiejsi - czyli unijna dyplomacja

Autorzy: 
Patrycja Żbikowska
Wczoraj szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton ogłosiła nominacje pierwszych dwudziestu dziewięciu ambasadorów UE na świecie. Wśród nich znalazło się miejsce dla przedstawicieli z Polski. Z grupy nowych państw członkowskich jedynie Polska, Litwa i Bułgaria otrzymały nominacje. Niewątpliwie odbierać to można jako sukces. Zadać jednak należy pytanie, czy aby nie był to skuteczny zabieg ze strony pani Ashton mający na celu uspokojenie strony polskiej i załagodzenie sporu toczącego się o powstający korpus dyplomatyczny Unii. 

Budżetowa (r)ewolucja?

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Grzegorz Dacko
Liczymy, że dzięki rozpoczynającej się niedługo unijnej prezydencji Węgier, a potem Polski, przyspieszy rozwój gospodarczy, którego cała Europa tak bardzo teraz potrzebuje” - takimi słowami podsumował dyskusję Forum Ekonomicznego w Krynicy, Marc Coleman, irlandzki dziennikarz. Czy aby z unijną gospodarką jest już tak źle, że cały ciężar za rozwój ekonomiczny ma spocząć na barkach dwóch, średniozamożnych państw europejskich? A może to tylko kurtuazyjnie puszczone oko w naszym kierunku? 
 

Polska Prezydencja - hit czy kit?

Autorzy: 
Grzegorz Dacko
Przywilej czy obowiązek? Prestiż czy nieistotna funkcja, a może pytając za pewnym portalem „hit czy kit?” Analogiczne  pytania można zadawać w nieskończoność w związku ze zbliżającym się (nie)uchronnie momentem przejęcia sterów Europy.

UE do 2020 roku: jakie cele?

Autorzy: 
Paweł Rogaliński
Obecna sytuacja na Starym Kontynencie jest bezprecedensowa pod wieloma względami i wymaga umocnienia wewnętrznego i zewnętrznego nie tylko samej Unii Europejskiej, ale i jej najbliższych partnerów.
 
Unia Europejska powinna działać aktywnie w kilku kluczowych polach, do których zaliczyć można edukację i promocję, gospodarkę, sprawy społeczne, a także politykę wewnętrzną i zagraniczną. Jakie powinny być w związku z tym priorytety naszej polityki na następną dekadę?

Euroarmia w natarciu

Autorzy: 
Rafał Andrzej Smentek
Maximilian de Bethune Sully (1560 – 1641), minister finansów francuskiego króla Henryka IV w swoim dziele Memoires des sages et royales economies d´etaats kreślił projekt pokoju w Europie poprzez zabezpieczenie przed zatargami państw chrześcijańskich i mechanizmy polubownego rozstrzygania sporów między nimi. Europa miał stać się federacją 15 państw o zrównoważonej sile zbrojnej i ściśle oznaczonymi granicami. Władzę zwierzchnią sprawować miała Rada Ogólna składająca się z delegatów z każdego państwa. Integralną częścią tej koncepcji było powołanie wspólnych europejskich sił zbrojnych złożonych z sił lądowych i morskich utrzymywanych ze wspólnego skarbu wojennego. Pomysł ten żywy jest do dzisiaj.
 

Polska Gazpromem, Ukraina Europą. Czego chce KE?

Autorzy: 
Bartosz Mroczkowski
Konflikt gazowy pomiędzy Ukrainą a Rosją, który rozciągał się na przestrzeni ostatniej dekady, doprowadzając w styczniu 2009 r. do znacznych ograniczeń w dostawach gazu do krajów UE, spowodował dyskusję we Wspólnocie na temat bezpieczeństwa energetycznego i dywersifikacji dostaw surowca z Rosji. Jednym z rozwiązań było zwiększenie dostaw z Norwegii oraz zakup skroplonego gazu z Kataru. Drugie rozwiązanie jest jednak bardzo kosztowne i nie zapewniałoby pełnej niezależności dla Europy,  ponieważ w krajach Unii Europejskiej nie ma wystarczająco dużo gazoportów.
 

Cel: Mniej biednych Europejczyków

Autorzy: 
Paweł Rogaliński
László Andor, komisarz Unii Europejskiej, w rozmowie z Pawłem Rogalińskim dla "Stosunków Międzynarodowych" o walce z bezrobociem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym.
 
Paweł Rogaliński: Panie Komisarzu, w ciągu ostatnich lat Komisji Europejskiej nie udało się w pełni zrealizować zakładanych celów walki z ubóstwem.
 

EUROubóstwo

Autorzy: 
Paweł Rogaliński
Pod koniec prezydencji hiszpańskiej, w Brukseli zorganizowano spotkanie z przedstawicielami najuboższych z całej Unii. Nic w tym niezwykłego, bowiem każda kolejna prezydencja UE przypadająca na okres od stycznia do czerwca zobowiązana jest do zorganizowania spotkania obejmującego grupę polityków, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli osób najuboższych, wykluczonych społecznie i reprezentantów mediów ze wszystkich 27 krajów członkowskich. Obrady w Brukseli mają niezwykle ważny cel - zaradzić ubóstwu, które dosięga co szóstego Europejczyka. Roszczeniowe postulaty wyrównywania szans spotkały się jednak z masową nieobecnością polityków.

Rosja i Europa - co dalej?

Autorzy: 
Adrian Synoradzki
Rosja to jeden z najważniejszych partnerów Unii Europejskiej (UE). Jest także bardzo ważnym elementem polityki zagranicznej wszystkich państw europejskich. Federacja Rosyjska jest głównym dostarczycielem surowców energetycznych: ropy i gazu, dla większości państw w Europie. Procent uzależnienia od tych dostaw w niektórych krajach wynosi nawet 100%. W niektórych państwach rosyjskie dostawy pokrywają połowę zapotrzebowania na te surowce. Taka sytuacja czyni z Rosji strategicznego partnera dla Europy.

Cross-border cooperation - it works in Europe

Autorzy: 
Grzegorz Kaliszuk
Requirement to strengthen cooperation within border areas has been noticed in Europe in the 50`s of the twentieth century. Exactly in 1958 between the rivers Rhine, Ems and Rijn on German-Dutch border it was founded the first fully formalized structure called Euregion. Five years later on the same frontier Rhine-Waal region was established. In 1976 Belgium joined the cross-bored cooperation within Maas-Rhein Euregion.

Fundusze europejskie dla Kowalskiego

Autorzy: 
Rafał Jendrzejewski
Wśród korzyści wynikających z obecności Polski w Unii Europejskiej należy wymienić Fundusze Europejskie, które pozwalają uzyskać Kowalskiemu dotację np. na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W okresie 2007-2013 Polska otrzyma około 67 mld euro, które zasilą różnorodne projekty od szkoleń bezrobotnych po budowę nowych dróg. Reguły wydatkowania tych pieniędzy określają przepisy unijne i polskie. Co warto wiedzieć zanim spróbujemy siegnąć po dotację?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europy

Autorzy: 
Damian Wnukowski
Od czasu powstania Unii Europejskiej na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r., wspólna polityka zagraniczna miała być jednym z filarów europejskiej integracji. Rzeczywistość jednak weryfikowała te założenia. Poza reprezentacją Unii przez Przewodniczącego i członków Komisji Europejskiej oraz Przedstawiciele ds. polityki zagranicznej nie udało się stworzyć mechanizmów pozwalających Wspólnocie na mówienie silnym, jednym głosem w sprawach światowych. Nowym otwarciem i dużą szansą dla unijnej dyplomacji jest zapowiedź utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ).

Dyplomacja Unijna szyta na miarę XXI wieku?

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Patrycja Żbikowska
Państwa członkowskie Unii Europejskiej 13 Grudnia 2007 podpisały Traktat Lizboński. Po wielu miesiącach dyskusji i sprzeciwu takich państw jak Irlandia czy Polska wszedł on w życie 1 Grudnia ubiegłego roku. Wraz z nim zaczęły obowiązywać różnej natury fundamentalne zmiany we Wspólnocie, między innymi te dotyczące dyplomacji Unii. Zostało utworzone stanowisko Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Takim zmianom przyświecała idea mająca na celu wzmocnienie głosu Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Jak się niestety ostatnio okazało zmiany te zdają się Europę bardziej dzielić niż łączyć.
 

Trudny Dialog Unii Europejskiej z Ukrainą

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Tomasz Pawlicki
Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,  bezpieczeństwo energetyczne oraz kryzys gospodarczy i finansowy były głównymi tematami trzynastego, a pierwszego po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, szczytu Unia Europejska -Ukraina , który odbył się w grudniu 2009 roku. Szczyt nie zbliżył Ukrainy do podpisania umowy stowarzyszeniowej. Czy objęcie władzy przez Wiktora Janukowycza zbliży czy oddali Ukrainę od integracji z Unią?

Strategia "Europa: 2020" - szansa dla Unii

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Damian Wnukowski
Na początku XXI wieku, w obliczu wzrostu potęgi Chin, Indii czy Brazylii oraz trwającej supremacji USA, Unia Europejska stanęła przed wyzwaniem dotrzymania kroku dynamicznie rozwijającym się światowym mocarstwom. W tym celu stworzono tzw. Strategię Lizbońską, której realizacja do 2010 r. miała przynieść Wspólnocie miano najbardziej konkurencyjnego bloku gospodarczego świata.
 

Wyzwania energetyczne Unii Europejskiej

Autorzy: 
Sebastian Meitz
Dotychczasowa polityka prowadzona przez Unię Europejską oraz jej państwa członkowskie w sferze bezpieczeństwa energetycznego z całą pewnością nie jest wyrazem europejskiej solidarności. Partykularne interesy i egoizm niektórych krajów przeciwstawiane są rosnącemu zagrożeniu innych członków Wspólnoty, których bezpieczeństwo jest w znaczącym stopniu zależne od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych. Czy możliwe jest w nadchodzących latach znacząca zmiana tego stanu rzeczy i jakie właściwie kroki może podjąć Unia Europejska, by urzeczywistnić ideę solidarności europejskiej również w sferze bezpieczeństwa energetycznego?

Ukraina stawia na Unię Europejską?

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Dr Piotr Kuspys
Wice-szefowa Administracji Prezydenta Ukrainy Iryna Akimowa, która odpowiada za politykę gospodarczą Wiktora Janukowycza, w przededniu jego wizyty do Brukseli zdementowała pogłoski, że Ukraina w najbliższym czasie miałaby przystąpić do unii celnej z Rosją, Białorusią i Kazachstanem.

Reakcja Unii Europejskiej na sytuację na Haiti

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Tomasz Pawlicki
W sytuacjach  kryzysowych, gdy życie tysięcy ludzi jest zagrożone, a z każdą chwilą sytuacja się pogarsza, kluczowe jest szybkie, zdecydowane i skoordynowane działanie. W przypadku trzęsienia ziemi na Haiti, zdolność Unii Europejskiej do odpowiedniej reakcji stała się przedmiotem kontrowersji.
  
Styczniowa tragedia
 
W połowie stycznia potężne wstrząsy o sile ponad 7 stopni w skali Richtera nawiedziły Haiti. Centrum  Port – au – Prince zostało kompletnie zniszczone.
 

Bezpieczeństwo energetyczne UE, a stosunki z Rosją.

Autorzy: 
Tomasz Kulicki
Analizując zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego UE w stosunkach z Rosją należy zwrócić uwagę na wielowymiarowość zagadnień energetycznych, gdzie polityka przenika się wzajemnie z ekonomią i sprawami technologicznymi,

Iberoamerykańskie wyzwania dla hiszpańskiej prezydencji UE

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Anna Dulska
Wielowymiarowa hiszpańska polityka iberoamerykańska może – dzięki objęciu przez Hiszpanię prezydencji UE - wyznaczyć nowy kierunek międzyregionalnej integracji między Unią Europejską i Ameryką Łacińską. 
 
Dziesięć lat temu, na szczycie w Rio de Janeiro w 1999 r., Unia Europejska i Ameryka Łacińska zawiązały strategiczne partnerstwo w obszarze integracji międzyregionalnej, współpracy na rzecz rozwoju i dialogu politycznego.
 

Unijna walka o klimat

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Damian Wnukowski
Unia Europejska jest w ścisłej światowej czołówce w kwestii ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Działania w tym zakresie mają nie tylko przeciwdziałać globalnemu ociepleniu, ale także być początkiem rewolucyjnych zmian, które pozwolą Wspólnocie na szybki rozwój technologiczny i uzyskanie wymiernych korzyści gospodarczych.
 
Unia Europejska od swojego powstania, na mocy Traktatu z Maastricht, wspiera wszelką aktywność, zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej, zmierzającą do rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego.
 

Nieformalne spotkanie ministrów ds. europejskich UE w Hiszpanii

Autorzy: 
MSZ
W dniach 12-14 stycznia 2010 r. minister Mikołaj Dowgielewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, będzie uczestniczyć w nieformalnym spotkaniu ministrów ds. europejskich UE, organizowanym przez Prezydencję hiszpańską w La Granja (Hiszpania).
 

Informacja MSZ dotycząca Traktatu z Lizbony

Autorzy: 
MSZ
MSZ informuje, że zgodnie z Art. 6 Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską  podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku, traktat wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2009 roku i obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich UE.

Traktat Lizboński. Nowa era UE?

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Anna Nawrocka
1 grudnia 2009 roku wraz z zastąpieniem Traktatu Nicejskiego Lizbońskim, w Europie rozpoczął się nowy etap. Po kilku latach negocjacji i wielu przeszkodach, europejscy politycy ratyfikowali dokument, którego głównymi celami są: demokratyzacja oraz przeprowadzenie reformy instytucji unijnych. Czym jest i jakie możliwości stawia przed Europą Traktat, do którego przyjęcia prowadziła tak długa i kręta droga?
 
Historia Traktatu
 
Nowy traktat w swojej początkowej wersji miał być pierwszą konstytucją zjednoczonej Europy, jednak pomysł został odrzucony w 2005 roku w referendach przeprowadzonych w dwóch państwach członkowskich, Francji i Holandii. Unia Europejska potrzebowała dokumentu, który po przyjęciu w jej szeregi w 2004 roku 10 nowych państw, w tym Polski, usprawniłby funkcjonowanie instytucji unijnych i w pełni wykorzystał ich potencjał. Prace nad projektem Traktatu reformującego UE rozpoczęły się w czerwcu 2007 roku, a jego podstawy zostały ustalone przez Radę Europejską w Brukseli. Miesiąc później, również w Brukseli, prezydencja portugalska przedstawiła pierwszy projekt Traktatu. 

Wybór świętego spokoju

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Adam Matusik & Damian Wnukowski
Dotychczasowy premier Belgii, Herman Van Rompuy został wybrany pierwszym w historii stałym przewodniczącym Rady Europejskiej (nazywanym "Prezydentem UE"), natomiast na czele unijnej dyplomacji stanie brytyjska komisarz ds. handlu, Catherine Ashton. Takie decyzje zapadły podczas szczytu przywódców państw Unii Europejskiej w Brukseli odbywającego się w dniach 19-20 listopada br.
 
Wybór Van Rompuya i Ashton okazał się nadspodziewanie łatwy. Szykowano się na wielogodzinne negocjacje nad obsadzeniem obu nowych, utworzonych przez traktat lizboński stanowisk. Tymczasem unijni przywódcy doszli do porozumienia już pierwszego dnia szczytu. 
 

Układ z Schengen w pigułce

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Inf. własna
Dnia 14 czerwca 1985 r. rządy Belgii, Niemiec, Francji, Luksemburga i Niderlandów podpisały w Schengen, luksemburskim miasteczku, układ mający umożliwić „ (…) swobodne przekraczanie granic wewnętrznych (…)” wszystkim obywatelom państw członkowskich i „swobodny przepływ towarów i usług”.
Pięć krajów założycielskich podpisało Konwencję wykonawczą do układu z Schengen w dniu 19 czerwca 1990 r.

Zewnętrzne granice UE

Autorzy: 
MSWiA, Marcin Kawałowski
Z niewielkim opóźnieniem rozpoczyna swoją działalność agencja ds. ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej z siedzibą w Warszawie. Na ostatnim posiedzeniu zarządu agencji - 25 maja dotychczasowy Dyrektor Centrum Analiz Ryzyka UE, Fin Ilkka Laitinen został mianowany na jej szefa.

Unia Europejska przyzna oficjalny status językowi gaelickiem

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
PAP
Unia Europejska przyzna oficjalny status językowi gaelickiemu - poinformowano w poniedziałek w Irlandii, w której tego starego celtyckiego języka używa tylko część mieszkańców wyspy. Gaelicki stanie się 21. oficjalnym językiem Unii

"To prawdziwy psychologiczny zastrzyk dla języka Irlandczyków" - powiedział minister spraw zagranicznych Dermot Ahern, przebywający na spotkaniu UE w Luksemburgu

Europejski koordynator ds. zwalczania terroryzmu

Autorzy: 
Krzysztof Liedel
Zamachy terrorystyczne w Madrycie w marcu 2004 r. uświadomiły państwom Europy, że brak koordynacji współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za zwalczanie terroryzmu, który uniemożliwił zapobieżenie zamachowi z 11 września w USA jest problemem również w Europie.

Unia Europejska - przed i po traktacie Nicejskim.Krótka historia Wspólnot Europejskich

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Katarzyna Chorzewska

Idea europejska długo pozostawała zamknięta w kręgu filozofów i wizjonerów, zanim stała się trwałym celem polityki rządowej państw członkowskich. Perspektywa Stanów Zjednoczonych Europy, pojęcia ukutego przez Victora Hugo, była wyrazem humanistycznych i pokojowych ideałów. Jednak zostały one brutalnie zdeptane w tragicznych konfliktach rozdzierających Europę w pierwszej połowie XX wieku.

Unia Europejska - to brzmi... nudnie!

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Ryszard Jakubowski
Jak długo można mówić, żeby nic nie powiedzieć? Pełnomocnik Rządu do Spraw Informacji Europejskiej, minister Sławomir Wiatr dowiódł w ubiegły piątek, że mówiąc bez przerwy przez blisko 80 minut można prawie nic nie powiedzieć. W każdym razie nic na zasadniczy temat.
 

Reklama