Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Rok Polski w Izraelu (fotorelacja)

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Andrzej Lek
W 140 wydarzeniach, które odbyły się w 20 miastach Izraela, w ramach Roku Polskiego uczestniczyło w czasie 14 miesięcy ponad 180 tysięcy widzów. O projektach można było przeczytać i usłyszeć w ponad 1500 relacjach medialnych w Izraelu. Co 20 dorosły Izraelczyk zetknął się w ciągu ostatniego roku z polską kulturą.
 
 
Od marca 2008 do czerwca 2009 roku Polska prezentowana była w całym Izraelu od dużych miast po niewielkie kibuce. W ciągu kilkunastu miesięcy zaprezentowano najciekawsze zjawiska nowej polskiej kultury. Na wielu spektaklach i koncertach sale były pełne, a owacja długie i entuzjastyczne. Nie unikano też tematów trudnych, historycznych, które pokazane zostały w odważny sposób przez współczesnych polskich i izraelskich twórców. Przykładem mogą być warsztaty i wystawa" Pożegnania i powroty. Marzec68" czy wystawa "Wybrańcy". 
 
 
Ambasador Izraela w Polsce J.E Zvi Rav - Ner
 

J.E ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav- Ner urodził się w 1950 roku w Świdnicy. Emigrował do Izraela w 1957 roku. Studiował w latach 1972-1976 na Wydziale Komunikacji Mediów i Wydziale Literatury Hebrajskiej na Uniwersytecie w Tel- Awiwie. Pracuje w MSZ od 1977 roku. Od 27 kwietnia 2009 roku akredytowany jako Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Państwa Izrael w Rzeczypospolitej Polskiej. Żonaty, troje dzieci.

 
 
 
 
/z prawej/ J.E. Ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav - Ner podczas konferencji Rok Polski w Izraelu
 
Attache Kultury Ambasady Izraela w Polsce
i Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Paweł Potoroczyn

 


W ramach Roku Polskiego w Izraelu zainicjowany został program wizyt studyjnych dziennikarzy izraelskich w Polsce, dzięki któremu jeszcze przed rozpoczęciem projektu w mediach izraelskich zaczęły się ukazywać materiały wizerunkowe o nowoczesnej, otwartej i dynamicznej Polsce. Rok Polski od samego początku przyciągał uwagę mediów. Materiały w prasie, radio, w internecie, a także w telewizji regularnie informują o imponującym spektrum polskich projektów. Polska zaczyna być postrzegana jako interesujący kierunek turystyki, także kulturalnej o czym można coraz częściej przeczytać na łamach izraelskiej prasy. 

Dzięki niezwykle bogatemu programowi Roku Polskiego w Izraelu udało się powołać do życia sieć instytucji- polskich i izraelskich współpracujących ze sobą na polu kultury. Rok Polski w Izraelu 2008/2009 jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Za realizację programu odpowiedzialny jest kierowany przez koordynatora Roku Panią Katarzynę Wielgą zespół Instytutu Adama Mickiewicza, który przy wsparciu Ambasady RP oraz Instytutu Polskiego w Tel Awiwie, przygotował i zrealizował ponad 140 projektów. 

Warto podkreślić , że trzon programu ,bo aż 80 procent wszystkich projektów, stanowiły polsko-izraelskie kooprodukcje -często poprzedzone wizytami artystów w obu krajach oraz warsztatami.Taki organiczny sposób budowania programu, wymagający poświęcenia, czasu i zaangażowania obu stron pozwolił na wzajemne poznanie się,wymianę poglądów, doświadczeń i zbudowanie trwałych więzi. Ich owocem są plany stworzenia kolejnych wspólnych projektów.

Reklama