Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Kanada

Ameryka Północna

 

Pełna nazwa polska:

Kanada

Pełna nazwa angielska:

Canada

  

DANE OGÓLNE

 
Stolica: Ottawa
Powierzchnia: 9 984 670 km²
Liczba ludności: 33 487 208
Struktura etniczna:
28% pochodzenia brytyjskiego
23% pochodzenia francuskiego
15% inni Europejczycy
2% Indianie
6% inni (Azjaci, Arabowie, Afrykańczycy)
26% mieszanego pochodzenia
 
Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna
Ustrój terytorialny: federacja
Język urzędowy: angielski, francuski
Głowa państwa: Elżbieta II
W jej imieniu: gubernator generalny Michaëlle Jean
Szef rządu: Stephen Harper
Partycypacja w organizacjach międzynarodowych: ONZ, NATO, WTO, OPA, NAFTA, OECD, APEC, G8, OBWE, Wspólnota Narodów
 

DANE EKONOMICZNE

 
waluta: dolar kanadyjski 
główni partnerzy handlowi: USA, Wielka Brytania, Chiny, Meksyk
eksport: samochody, części samochodowe, samoloty, chemikalia, plastik, drewno, gaz ziemny, aluminium, ropa naftowa
import: ropa, maszyny, samochody, chemikalia, dobra konsumpcyjne
kurs waluty w stosunku do dolara: 1,0364
zasoby naturalne: aluminium, nikiel, cynk, ołów, miedź
PKB (2008):
Całkowite: 1 307 mld USD
Per capita: 39 300 USD
 

DANE MILITARNE

 
liczebność sił zbrojnych: 64 000 w służbie czynnej
procent PKB wydawany na siły zbrojne: 1,1%
wojska stacjonujące: 
Oprac. Miriam Dąbrowa

 

Polityka Kanady wobec Arktyki

Autorzy: 
Michał Jarocki

W ciągu minionej dekady wyraźnemu zaakcentowaniu uległ arktyczny kierunek polityki zagranicznej Kanady. Koncentracja wysiłków wszystkich sił politycznych nakazuje sądzić, iż region ten na długie lata uzyskał status priorytetowego z punktu widzenia interesów państwa. Bez względu na ostateczny cel tych zabiegów, operujące w silnym otoczeniu międzynarodowym elity rządzące będą musiały rozważnie dobierać środki działania, starając się unikać nieprzyjemnych w skutkach błędów.

Omar Khard - dziecko z Guantanamo

Autorzy: 
Monika Stawiarska
Omar Khard to obywatel Kanady, który oskarżony jest o morderstwo, spiskowanie i popieranie terroryzmu. Od 8 lat przebywa w amerykańskiej bazie Marynarki Wojennej w Guantanamo na Kubie. Został pojmany w 2002r. po czterogodzinnej strzelaninie w miejscowości Ayub Kheyl (Afganistan), podczas której ręcznym granatem zabił amerykańskiego sierżanta Christophera Speera . Jego sprawa budzi wiele kontrowersji, ponieważ Khard w trakcie popełnienia zbrodni miał zaledwie 15 lat. Zyskał sławę jako najmłodszy więzień przetrzymywany w obozie Guantanamo. Często określa się go mianem „dziecka - żołnierza”.
 

Separatystyczne dążenia Quebecu

Autorzy: 
Monika Stawiarska
Separatyzm to dążenie grupy do odrębności pod względem narodowym, politycznym, etnicznym, czy religijnym, względem jednej całości. Działania grup separatystycznych nasuwają najczęściej negatywne skojarzenia. W pierwszej kolejności przychodzą na myśl Palestyńczycy, Baskowie i Czeczeni, narody, które w walce o swoją wolność uciekają się do otwartych konfliktów zbrojnych i terroryzmu. O swoją niezależność w zupełnie inny sposób walczą separatyści z Quebecu, kolebki kanadyjskiej kultury, która pragnie osiągnąć swój cel w sposób demokratyczny. W latach 1980 i 1995 odbyły się referenda niepodległościowe. Za każdym razem społeczeństwo quebeckie mówiło suwerenności NIE.  Jednak Ci nie dają za wygraną. Są pewni swojej odrębności, własnego języka i tradycji. Co więcej, sugerują reszcie Kanady szukać własnej tożsamości. Bo kiedy Quebec nareszcie osiągnie upragnioną suwerenność, absurdalne będzie istnienie w Ameryce Północnej dwóch odrębnych anglojęzycznych państw.
 

Reklama