Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991-2008

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Adam Eberhardt
 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008
„Monografia autora jest dziełem pionierskim. Nie ma w Polsce, ani w literaturze światowej tak kompletnej i dogłębnej analizy stosunków pomiędzy Rosja a Białorusią” – taką laurkę wystawia książce Adama Eberhardta Adam Daniel Rotlefd, były minister spraw zagranicznych. Trudno o lepszą rekomendację. „Gra pozorów”, pomimo nieco mylącego tytułu, nie jest esejem. To rzetelna naukowa analiza rosyjsko-białoruskich stosunków politycznych, ekonomicznych, wojskowych oraz energetycznych. Jak zapewnia jej autor, podjął się jej napisania, ponieważ chciał zbadać rzeczywisty stan uzależnienia się Białorusi od Federacji Rosyjskiej. Eberhardt dochodzi do wniosku, że „integracja tych państw okazuje się pozorna”. „We wzajemnych relacjach naszych wschodnich sąsiadów wciąż zbyt wiele jest obietnic i deklaracji, które następnie nie zostają wcielone w życie” – dodaje. Adam Eberhardt jest ekspertem ds. Wschodu w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Doświadczenie zdobywał m.in. jako stały korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Moskwie.

Reklama