Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Prawo Międzynarodowe | Prawo konfliktów zbrojnych

   Prawo konfliktów zbrojnych                                                                                                                                                Powrót do Prawo Międzynarodowe
 
Prawo wojenne jest zespołem norm regulujących walkę zbrojną państw lub innych podmiotów prawa międzynarodowego. Głównym celem tych norm jest złagodzenie okrucieństw wojny. Obowiązuje ono zarówno agresora, jak i ofiarę napaści. Podstawowymi zasadami prawa wojennego są:
 
  • strony wojujące nie mają nieograniczonego prawa wyboru środków szkodzenia nieprzyjacielowi
  • środki szkodzenia nieprzyjacielowi powinny być ograniczone do osiągnięcia celu, którym jest pokonanie przeciwnika i narzucenie mu swej woli
  • działania wojenne powinny być prowadzone przeciwko siłom zbrojnym przeciwnika, a nie przeciwko ludności
  • wojna jest stosunkiem między państwami, a nie między ludnością jednego państwa a drugiego
 
Konwencja haska z 1907 roku wymaga, by wojna była rozpoczęta oficjalnym wypowiedzeniem bądź ultimatum z warunkowym wypowiedzeniem wojny.
 
Prawo wojenne określa skład sił zbrojnych lądowych, morskich i powietrznych, akty wojenne i ofiary tego typu wojen. Zajmuje się również tematyką zakończenia wojny, rozróżniając rozejm, rozejm kapitulacyjny oraz rzeczywiste wygaśnięcie działań wojennych.

„Nasi” zbrodniarze

Autorzy: 
Tomasz Lachowski

Radislav Krstić to dziś pewnie jedno z najgłośniejszych nazwisk pośród „mieszkańców” województwa łódzkiego. Ten serbski zbrodniarz wojenny został pierwszym skazanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii w Hadze za zbrodnię ludobójstwa popełnioną w 1995 r. na bośniackich Muzułmanach w Srebrenicy - ostatecznie na 35 lat pozbawienia wolności.

Zestrzelenie rosyjskiego bombowca – co na to prawo międzynarodowe?

Autorzy: 
Mateusz Osiecki

Zestrzelenie rosyjskiego bombowca SU-24 przez siły powietrzne Turcji wywołało burzę wśród rządów państw, ale i ekspertów prawa międzynarodowego. Przyczyną, na którą powołują się przedstawiciele państwa Azji Mniejszej jest naruszenie przez samolot jego przestrzeni powietrznej. Wiele podmiotów wydało już polityczną opinię względem zdarzenia, bądź to potępiając działania Rosji, bądź też broniąc jej. 

Rosjanie w Donbasie- ludność rdzenna?

Autorzy: 
Karolina Mikulska

Społeczność międzynarodowa okrzyknęła separatystyczne roszczenia ludności rosyjskiej w Donbasie jako nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego a Rosyjska populacja z okolic Doniecka i Ługańska jest w medialnych przekazach charakteryzowana jednomyślnie jako „mniejszość narodowa”. Federacja Rosyjska ma w tej kwestii odmienne zdanie i coraz częściej wspomina, że Rosjanie we wschodniej Ukrainie to „ludność rdzenna”.

Zbrodnia wojenna, akt terrorystyczny? Próba prawnej kwalifikacji tragedii malezyjskiego samolotu

Autorzy: 
Tomasz Lachowski, Mateusz Piątkowski

Zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych nad wschodnią częścią Ukrainy rodzi nie tylko polityczne, ale także prawne konsekwencje. Najważniejsze wątpliwości dotyczą prawnego zdefiniowania trwających walk w regionie wokół Doniecka, wskazania podmiotu odpowiedzialnego – tak właściwego państwa, jak i osoby fizycznej-potencjalnego sprawcy - oraz prawnej kwalifikacji dokonanego czynu.

'Katyń' in the light of public international law – war crime or genocide?

Autorzy: 
Wojciech Zagórski

It is a subject of controversial dispute for many years if the mass-murder committed by NKVD in 1940, known as Katyń massacre, was a war crime or genocide. Over 21 thousand prisoners of war – Polish citizens, mainly officers, were shot death without summoning them, bringing any charges and without trials. In the following paragraphs the character of this massacre will be analyzed in the context of international law.

Działania w Libii w świetle prawa międzynarodowego

Autorzy: 
Sylwia Larson

Wydarzenia w Libii od dłuższego czasu skupiają na sobie uwagę całego świata, skutecznie usuwając w cień inne, niemniej ważne – choćby te na Wybrzeżu Kości Słoniowej, a towarzyszy im szereg kontrowersji. Wśród wielu mniejszych czy większych na pierwszy plan wysuwa się problem zdefiniowania działań NATO. Bardzo często pada termin interwencja humanitarna, czy jednak rzeczywiście o nią chodzi?

Ochrona ludności cywilnej, jako ofiar konfliktu zbrojnego, przed skutkami działań wojennych

Autorzy: 
Rafał Wojciechowski
Zbędnym jest mówić, że wojna niesie za sobą ofiary. Na barkach społeczności międzynarodowej spoczywa obowiązek ochrony ludności cywilnej – jak jednak „wśród huku armat i zapachu prochu” bronić tych, którzy sami obronić się nie mogą?
 
IV Konwencja Genewska, podpisana 12 sierpnia 1949 w sposób szczegółowy zakreśla sposób ochrony ludności cywilnej w czasie konfliktu zbrojnego. Formułuje prawa i obowiązki stron konfliktu wobec osób, które nie biorą bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych, a także w stosunku do osób niezdolnych do walki.

Reklama