Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Prawo Międzynarodowe | Regulacje prawne

„Islamskie”? Bez wątpienia. Ale czy aby na pewno „Państwo”?

Autorzy: 
Mateusz Osiecki

Pomimo, że jest względnie młodą organizacją, to jej nazwa budzi strach zarówno wśród nas – obywateli państw świata, jak i ich przywódców. Mowa tu o ISIS zwanym „Państwem Islamskim”, które przyjęło na siebie odpowiedzialność za wiele aktów terrorystycznych ostatnich miesięcy. Eskalacja zagrożenia ze strony ISIS doprowadziła do tego, że wiele państw wypowiedziało tej organizacji wojnę.

Zbrodnia wojenna, akt terrorystyczny? Próba prawnej kwalifikacji tragedii malezyjskiego samolotu

Autorzy: 
Tomasz Lachowski, Mateusz Piątkowski

Zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych nad wschodnią częścią Ukrainy rodzi nie tylko polityczne, ale także prawne konsekwencje. Najważniejsze wątpliwości dotyczą prawnego zdefiniowania trwających walk w regionie wokół Doniecka, wskazania podmiotu odpowiedzialnego – tak właściwego państwa, jak i osoby fizycznej-potencjalnego sprawcy - oraz prawnej kwalifikacji dokonanego czynu.

NETmundial – mecz o przyszłość sieci

Autorzy: 
Dr Joanna Kulesza

Na zaproszenie Prezydent Brazylii Dilmy Rousseff przedstawiciele rządów, organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz przedsiębiorstw w dniach 23-24 kwietnia 2014 dyskutowali w Sao Paolo o tym kto i w jaki sposób powinien zarządzać Internetem i dlaczego nie powinny tego robić Stany Zjednoczone. NETmundial – pod taką nawiązującą do futbolowej terminologii nazwą odbywało się to pierwsze w swoim rodzaju spotkanie – zakończył się umiarkowanym sukcesem dyplomatycznym, ale na pewno otworzył nową epokę w dialogu na temat praw i obowiązków w sieci.

Wiktor Janukowycz przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym? Zbiór refleksji

Autorzy: 
Tomasz Lachowski

Niedawna decyzja ukraińskiego parlamentu o zwróceniu się do Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze o pomoc w pociągnięciu do odpowiedzialności byłego prezydenta Wiktora Janukowycza oraz kilku innych, ważnych funkcjonariuszy państwowych prowokuje szereg pytań i wątpliwości. Pytania odnoszą się przede wszystkim do reakcji samego Trybunału, zwłaszcza w sytuacji, gdy jak dotychczas badane sytuacje przez MTK dotyczą wyłącznie państw afrykańskich. Osobną kwestią jest możliwość faktycznego osądzenia byłej głowy państwa. Jak wiemy, po opuszczeniu Ukrainy Janukowycz przebywa obecnie na terytorium Rosji.

Kompromis na koniec Szczytu Klimatycznego

Autorzy: 
Wojciech Mieczkowski

 

Konferencja Klimatyczna w Warszawie zakończyła z ponad dwudziestoczterogodzinnym opóźnieniem. Powodem tego były przeciągające się negocjacje w trzech obszarach: plan i struktura rozmów dotyczących przyszłego globalnego porozumienia w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, mechanizm naprawiania szkód związanych z globalnym ociepleniem oraz długofalowa strategia pomocy finansowej dla państw rozwijających się.

Konferencja Klimatyczna – maraton trwa

Autorzy: 
Wojciech Mieczkowski

Wczoraj wieczorem na Stadionie Narodowym – arenie negocjacji – Prezydent Szczytu Klimatycznego (COP –19), porównując negocjacje do biegu maratońskiego, stwierdził, że rozmowy znajdują się na 40-stym kilometrze, a przed nami tylko ostatnie 2195 metrów. Widząc już linie mety zazwyczaj biegnie się łatwiej. Niestety tym razem nikt na finiszu nie przyspieszył i raczej nie ma szans aby Konferencja zakończyła się w planowanym terminie.

Czy leci z nami pilot?

Autorzy: 
Wojciech Mieczkowski

Odwołanie Ministra Marcina Korolca nie zakłóci przebiegu Szczytu Klimatycznego (COP – 19) odbywającego się w Warszawie. Niestety to jedyna dobra wiadomość ze Stadionu Narodowego, na którym toczy się gra negocjacyjna z udziałem przedstawicieli wysokiego szczebla, przybyłymi do Warszawy w tym tygodniu.

Ocena poprawki do Protokołu z Kioto, przyjętej przez 18. Konferencję Klimatyczną ONZ.

Autorzy: 
Wojciech Mieczkowski

Po zakończeniu okresu zobowiązań redukcyjnych Protokołu z Kioto, obowiązujących w latach 2008 – 2012 roku, aby zachować ciągłość reżimu klimatycznego Strony musiały wprowadzić nowe limity emisyjne, tym razem na lata 2013 – 2020. Największa krytyka rozwiązań Protokołu z Kioto skupiała się dotychczas na braku zaangażowania w opisane zobowiązania tzw. „państw rozwijających się” – m.in. Chin, Brazylii czy Indii oraz na odmowie ratyfikacji protokołu przez Stany Zjednoczone.

Przełomu nie będzie - 19. Konferencja Klimatyczna ONZ

Autorzy: 
Wojciech Mieczkowski

W dniach 11 - 22 listopada odbędzie się w Warszawie Konferencja Państw Stron Konwencji Ramowej ONZ w Sprawie Zmian Klimatu (COP - 19), służąca także za Konferencję Państw Stron Protokołu z Kioto – CMP 9. Czy możemy się spodziewać podjęcia strategicznych dla rozwoju reżimu klimatycznego decyzji? Czy zostaną podjęte kolejne kroki w celu uzupełniania reżimu klimatycznego o nowe wiążące instrumenty prawne?

Sankcje ukierunkowane w polityce Rady Bezpieczeństwa

Autorzy: 
Tomasz Lachowski

Niedawne wykreślenie Usamy Bin Ladena z listy osób i organizacji objętych sankcjami, które – przypomnijmy - nastąpiło niemal dwa lata po jego śmierci, prowokuje do przyjrzenia się mechanizmom nakładania sankcji przez Radę Bezpieczeństwa NZ (RB), w tym tzw. sankcjom ukierunkowanym.

Rewolucji w sieci nie będzie…

Autorzy: 
Dr Joanna Kulesza

…ale Zimna Wojna o Internet trwa. W Dubaju dobiegły końca obrady Światowej konferencji na rzecz telekomunikacji (World Conference on International Telecommunications - WCIT), agendy Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, działającego w ramach ONZ. Jej mandat obejmuje m.in. wypracowywanie reguł wzajemnych rozliczeń usług telekomunikacyjnych w oparciu o Międzynarodowy Regulamin Telekomunikacyjny (ITRs).

Akt agresji a akt terrorystyczny

Autorzy: 
Dr Dominika Dróżdź

Opracowanie ma na celu zarysowanie relacji między aktem terrorystycznym a aktem agresji. Akt terrorystyczny można powiązać z terroryzmem, a akt agresji z pojęciem agresji. Oba pojęcia – agresja i terroryzm doczekały się w ostatnim czasie nowych definicji - w obu przypadkach z uwagi na funkcjonowanie międzynarodowych trybunałów karnych, w pierwszym przypadku stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), a drugim trybunału z elementem międzynarodowym dla Libanu (STL). W przypadku zbrodni agresji jest to wciąż projekt zbrodni agresji opracowany w trakcie konferencji w Kampali w 2010 r.

Wyrok MTK w sprawie Thomasa Lubangi – przełom, czy rozczarowanie w dziedzinie sprawiedliwości międzynarodowej?

Autorzy: 
Andrzej Kozłowski

7 lipca Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wymierzył karę 14 lat pozbawienia wolności Thomasowi Lubandze. Jest to pierwsza sprawa zakończona przez ten organ, powołany w 2002 roku. Jakie konsekwencje niesie pierwszy wyrok w historii tego sądu? Czy będzie on miał przełomowe znaczenie i spowoduje, że zbrodniarze na całym świecie będą drżeli na myśl o jego jurysdykcji? A może MTK pozostanie nieskutecznym, upolitycznionym ciałem zależnym od widzimisie wielkich graczy?

Parlament Europejski: "ACTA odkładamy ad acta"

Autorzy: 
Paweł Rogaliński

12 kwietnia w Parlamencie Europejskim miało miejsce spotkanie zorganizowane przez frakcję Socjalistów i Demokratów pn. "ACTA: Czyje prawa chroni?" Na temat ACTA wypowiadali się nie tylko eurodeputowani, ale też eksperci, przedstawiciele firm, politycy i inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Zbrodnia przeciwko ludzkości w polskim prawie karnym

Autorzy: 
Dr Dominika Dróżdż

Zbrodnia przeciwko ludzkości została po raz pierwszy zamieszczona w kodeksie karnym z 1997 r. Przepis został wprowadzony przez ustawę z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks Karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 98, poz. 626). Jej istotą jest ochrona ludzkości.

Porozumienie z Wassenaar - czym wolno handlować?

Autorzy: 
Tomasz Lachowski

Kontrola obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym (w tym bronią i amunicją) stanowi istotny element polityki bezpieczeństwa zarówno w wymiarze krajowym, jak i globalnym. Należy przy tym zaznaczyć, że wskazany system kontroli ewoluuje, równolegle do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. Jeden z istotnych mechanizmów kontroli obrotu tworzy tzw. porozumienie z Wassenaar.

60-lecie Konwencji dotyczącej statusu uchodźców i jej współczesne stosowanie

Autorzy: 
Anna Głogowska-Balcerzak

Doniesienia o fali imigrantów z północnej Afryki regularnie pojawiają się w mediach, konflikt w Libii zmusił setki osób do opuszczenia swojego kraju w poszukiwaniu bezpieczeństwa poza jego granicami. Czym różni się uchodźca od innych imigrantów i dlaczego zgodnie z prawem międzynarodowym powinien zostać objęty szczególną ochroną? Artykuł ten porusza problematykę osób, które w obawie przed prześladowaniami poszukują azylu poza granicami swojego kraju.

Mienie zabużańskie – termin upłynął, a wypłaty wciąż trwają

Autorzy: 
Joanna Prokop

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Skarbu Państwa nr 6/2011 w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 30 maja 2011 roku, resort skarbu przekazał do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty, umożliwiające wypłatę w czerwcu bieżącego roku 682 rekompensat. Jednocześnie w tym samym komunikacie czytamy, że Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca maja 2011 roku ogółem 37 938 rekompensat na kwotę 1 668 464 302,86 zł.

Prawo to nie tylko przepisy – kulturowe badania nad prawem

Autorzy: 
Barbara Muszyńska

Znana prawda głosi, iż to, że nie jesteśmy wszyscy tacy sami, jest dobre, bowiem w przeciwnym razie życie byłoby nudne. W numerze 69/70 Magazynu „Stosunki Międzynarodowe” Tomasz Lachowski przedstawił trudności w stosowaniu idei praw i wolności człowieka, pretendujących do posiadania uniwersalnego charakteru, wiążące się ze współistnieniem różnych kultur prawnych. Koncept ten zdobywa obecnie coraz większą popularność w piśmiennictwie, będąc przedmiotem zainteresowania przedstawicieli nauk społecznych. Warto zatem przyjrzeć mu się bliżej.

Międzynarodowe prawo humanitarne, a czas pokoju

Autorzy: 
Rafał Wojciechowski

Prawo humanitarne nie jest zawieszone jedynie w przestrzeni konfliktu zbrojnego. Społeczność międzynarodowa nakłada bowiem na państwa, w tym zakresie, pewne obowiązki również w czasie pokoju.

 

 

Arktyka a zmiany klimatu

Autorzy: 
Dr Katarzyna Kępka
Środowisko okolic podbiegunowych należy jeszcze obecnie do najmniej przekształconych przez człowieka. Obszary polarne stanowią unikalne w skali globalnej ekosystemy, oparte na kruchej równowadze, której zachwianie i zniszczenie mogłoby mieć poważne skutki dla całej planety. Klimat Arktyki jest kluczowym elementem globalnego systemu klimatycznego, elementem bez którego osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych nie jest możliwe. Postępowanie zmian klimatu może spowodować zmiany w środowisku oraz we wszystkich jego elementach, może zmienić bezpowrotnie świat, jaki znamy.

Reklama