Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Prawo Międzynarodowe | Prawa humanitarne

   Prawo konfliktów zbrojnych                                                                                                                                                Powrót do Prawo Międzynarodowe
 

Selektywna eliminacja = legalna eliminacja?

Autorzy: 
Karolina Mikulska

Czy z punktu widzenia prawa międzynarodowego, zastrzelenie człowieka, który nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, nie posiada statusu kombatanta ani nie prowadzi w danym momencie walki, jest legalne?

Plan USA

Zbrodnia wojenna, akt terrorystyczny? Próba prawnej kwalifikacji tragedii malezyjskiego samolotu

Autorzy: 
Tomasz Lachowski, Mateusz Piątkowski

Zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych nad wschodnią częścią Ukrainy rodzi nie tylko polityczne, ale także prawne konsekwencje. Najważniejsze wątpliwości dotyczą prawnego zdefiniowania trwających walk w regionie wokół Doniecka, wskazania podmiotu odpowiedzialnego – tak właściwego państwa, jak i osoby fizycznej-potencjalnego sprawcy - oraz prawnej kwalifikacji dokonanego czynu.

Syria w przededniu interwencji zbrojnej? Podejmowanie decyzji w ramach hierarchii moralności państw

Autorzy: 
Dr Dominika Dróżdź

Popełnianie domniemanych zbrodni międzynarodowych prowadzić może do interwencji humanitarnych przed i w ich trakcie. Zbrodnie międzynarodowe mogą być usprawiedliwiane zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego publicznego i karnego. Popełniane przed i w trakcie będą mogły się spotkać z odpowiedzialnością międzynarodową bądź karną. Koncepcja odpowiedzialności za ochronę (responsibility to protect) wskazuje na potrzebę ukarania winnych popełnienia naruszeń prawa podczas interwencji zbrojnych. Interweniujący mogliby postawić sprawców bądź przed międzynarodowe trybunały karne, bądź własnymi sądami krajowymi, np. gdy zarzuty byłyby postawione żołnierzom interweniującym. Uniknąć można zarzutu prowadzenia jednostronnej odpowiedzialności karnej.

Interwencja militarna w Mali. Jak współcześnie rozstrzygnąć kwestię interwencji militarnych na świecie?

Autorzy: 
Dr Dominika Dróżdż

Interwencja humanitarna pozostawała od XIX w. problemem nierozwiązanym, trudnym do usytuowania wśród instytucji prawa międzynarodowego publicznego. W XX w. zaproponowano kilka koncepcji dotyczących interwencji przy użyciu siły zbrojnej. Pierwszą z nich była koncepcja prawa do interwencji humanitarnych autorstwa Bernarda Kouchnera. Koncepcja prawa do interwencji humanitarnej została zastąpiona przez koncepcję odpowiedzialności za ochronę.

'Katyń' in the light of public international law – war crime or genocide?

Autorzy: 
Wojciech Zagórski

It is a subject of controversial dispute for many years if the mass-murder committed by NKVD in 1940, known as Katyń massacre, was a war crime or genocide. Over 21 thousand prisoners of war – Polish citizens, mainly officers, were shot death without summoning them, bringing any charges and without trials. In the following paragraphs the character of this massacre will be analyzed in the context of international law.

Wyrok MTK w sprawie Thomasa Lubangi – przełom, czy rozczarowanie w dziedzinie sprawiedliwości międzynarodowej?

Autorzy: 
Andrzej Kozłowski

7 lipca Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wymierzył karę 14 lat pozbawienia wolności Thomasowi Lubandze. Jest to pierwsza sprawa zakończona przez ten organ, powołany w 2002 roku. Jakie konsekwencje niesie pierwszy wyrok w historii tego sądu? Czy będzie on miał przełomowe znaczenie i spowoduje, że zbrodniarze na całym świecie będą drżeli na myśl o jego jurysdykcji? A może MTK pozostanie nieskutecznym, upolitycznionym ciałem zależnym od widzimisie wielkich graczy?

Handel ludźmi w orzecznictwie trybunałów międzynarodowych (cz. 2)

Autorzy: 
Dr Justyna Jurewicz

Problematyka handlu ludźmi jest przedmiotem regulacji oraz postępowań prowadzonych przed Trybunałami międzynarodowymi. W niniejszej części opracowania oglądowi zostaną poddane najważniejsze przepisy oraz orzeczenia odnoszące się do zachowań mogących odpowiadać analizowanemu zjawisku.

Handel ludźmi w orzecznictwie trybunałów międzynarodowych (cz. 1)

Autorzy: 
Dr Justyna Jurewicz

Problematyka handlu ludźmi jest przedmiotem regulacji oraz postępowań prowadzonych przed Trybunałami międzynarodowymi. W niniejszej części opracowania oglądowi zostaną poddane najważniejsze przepisy oraz orzeczenia odnoszące się do zachowań mogących odpowiadać analizowanemu zjawisku.

Międzynarodowe prawo humanitarne, a czas pokoju

Autorzy: 
Rafał Wojciechowski

Prawo humanitarne nie jest zawieszone jedynie w przestrzeni konfliktu zbrojnego. Społeczność międzynarodowa nakłada bowiem na państwa, w tym zakresie, pewne obowiązki również w czasie pokoju.

 

 

Ochrona ludności cywilnej, jako ofiar konfliktu zbrojnego, przed skutkami działań wojennych

Autorzy: 
Rafał Wojciechowski
Zbędnym jest mówić, że wojna niesie za sobą ofiary. Na barkach społeczności międzynarodowej spoczywa obowiązek ochrony ludności cywilnej – jak jednak „wśród huku armat i zapachu prochu” bronić tych, którzy sami obronić się nie mogą?
 
IV Konwencja Genewska, podpisana 12 sierpnia 1949 w sposób szczegółowy zakreśla sposób ochrony ludności cywilnej w czasie konfliktu zbrojnego. Formułuje prawa i obowiązki stron konfliktu wobec osób, które nie biorą bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych, a także w stosunku do osób niezdolnych do walki.

Reklama