Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Gospodarka Międzynarodowa | Surowce

   FinanseSurowcePrzemysłHandelGlobalizacja                                                                                                  Powrót do Gospodarka Międzynarodowa
 

Koniec tranzytu gazu przez Ukrainę

Autorzy: 
Dr Piotr Kuspys

Gazprom oficjalnie i ostatecznie potwierdził swoje stanowisko w sprawie tranzytu gazu do Europy przez terytorium Ukrainy po roku 2019. Wówczas traci ważność umowa tranzytowa między Rosją i Ukrainą, którą swego czasu podpisała Julia Tymoszenko w pakiecie z innymi umowami gazowymi. Rosja zdecydowała się zaprzestać transport gazu ukraińskimi rurociągami po tym okresie.

Nowy front: wojna energetyczna?

Autorzy: 
Dr Piotr Bajor

Ostatnie problemy z dostawami gazu do Polski z Rosji nie są przypadkowe. To element nacisku politycznego, ponieważ Polska dostarczając surowiec Ukrainie, włączyła się w trwający od miesięcy spór gazowy pomiędzy tymi państwami. Jeśli nie zostanie on szybko rozwiązany, to niedługo możemy być świadkami kolejnej wojny energetycznej.

Europejska energetyka na rozdrożu – Szanse i Wyzwania

Autorzy: 
Arkadiusz Rosiński

Według danych Banku Światowego polityczne sankcje nakładane przez Zachód na Rosję mogą negatywnie wpłynąć przede wszystkim na rynek europejski. Szacuje się, iż podczas gdy Rosja straci około 10% przychodów PKB, to cena gazu dla Zachodu wzrośnie o co najmniej połowę lub około 0,15% PKB UE! Oczywiście ceny gazu wzrosną nierównomiernie – w zależności od potencjałów energetycznych poszczególnych państw. Najbardziej ucierpią na tym państwa Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, które zużywają 80% zasobów energetycznych pochodzących właśnie z Rosji. 

Iran – czy warto inwestować?

Autorzy: 
Robert Czulda

Chociaż Iran kojarzy się obecnie niemal wyłącznie z sankcjami gospodarczymi oraz programem atomowym, to jest to obraz nie do końca prawdziwy. Pomimo nałożonych ograniczeń Iran spodziewa się osiągnąć w tym roku podatkowym obrót w handlu międzynarodowym w branżach niezwiązanych z energetyką o wartości ponad 45 miliardów dolarów. Lista partnerów gospodarczych jest szeroka – są na niej państwa Unii Europejskiej, ale nie ma Polski. Dlaczego?

Terminal LNG a bezpieczeństwo energetyczne Polski

Autorzy: 
Dr Olga Nadskakuła

Z prezesem Spółki Polskie LNG S.A. Zbigniewem Rapciakiem rozmawia Olga Nadskakuła.

Budowa gazoportu w Świnouściu ma na celu dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Polski. W jakim stopniu projekt budowy terminalu LNG uniezależni nas energetycznie od Rosji?

Polsko – rosyjskie rozmowy energetyczne

Autorzy: 
Mariusz Ruszel

Grudniowa wizyta prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa w Polsce odczytywana jest przez wielu komentatorów jako zbliżenie w stosunkach polsko – rosyjskich. Nie należy spodziewać się jednak znaczących przełomów, gdyż trzeba pamiętać, że Rosja w stosunkach bilateralnych będzie dbać przede wszystkim o własny interes. Zmiana retoryki rosyjskiej w odniesieniu do Polski mogła wynikać ze zbliżającego się 26. szczytu UE – Rosja. Moskwa miała świadomość znaczenia tego szczytu, podczas którego podpisany został „ad memoire” odnośnie zakończenia negocjacji związanych z akcesją Rosji do Światowej Organizacji Handlu.

Dywersyfikacja dostaw

Autorzy: 
Michał Jarocki
South Stream w założeniu polityków i konstruktorów ma być liczącym 900 kilometrów gazociągiem, które dzięki przepustowości rzędu 63 miliardów metrów sześciennych gazu, będzie mógł zaopatrywać w ten surowiec wszystkie południowe kraje Unii Europejskiej. System ma zapewnić dostawy gazu do południowej flanki Unii Europejskiej i zdominować rynek energetyczny Starego Kontynentu, który stara się przed tym bronić. W projekcie tym nie byłoby nic złego, gdyby nie fakt, iż jego realizacja może poważnie zaszkodzić interesom politycznym całej wspólnoty, z czego przynajmniej część krajów członkowskich wydaje się nie zdawać sobie sprawy.

Polska Gazpromem, Ukraina Europą. Czego chce KE?

Autorzy: 
Bartosz Mroczkowski
Konflikt gazowy pomiędzy Ukrainą a Rosją, który rozciągał się na przestrzeni ostatniej dekady, doprowadzając w styczniu 2009 r. do znacznych ograniczeń w dostawach gazu do krajów UE, spowodował dyskusję we Wspólnocie na temat bezpieczeństwa energetycznego i dywersifikacji dostaw surowca z Rosji. Jednym z rozwiązań było zwiększenie dostaw z Norwegii oraz zakup skroplonego gazu z Kataru. Drugie rozwiązanie jest jednak bardzo kosztowne i nie zapewniałoby pełnej niezależności dla Europy,  ponieważ w krajach Unii Europejskiej nie ma wystarczająco dużo gazoportów.
 

Ropa naftowa. Ubóstwo i prawa człowieka w Delcie Nigru

Autorzy: 
Grzegorz Żukowski
Delta Nigru, zamieszkana przez ok. 31 mln ludzi, to region bardzo bogaty w złoża ropy naftowej wydobywanej przez międzynarodowe koncerny i rząd Nigerii. Jednak większość mieszkańców Delty żyje w ubóstwie z powodu łamania praw człowieka, zanieczyszczenia środowiska, nadużyć koncernów naftowych i rozdartego konfliktami państwa. 

Bezpieczeństwo energetyczne UE, a stosunki z Rosją.

Autorzy: 
Tomasz Kulicki
Analizując zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego UE w stosunkach z Rosją należy zwrócić uwagę na wielowymiarowość zagadnień energetycznych, gdzie polityka przenika się wzajemnie z ekonomią i sprawami technologicznymi,

Rola i znaczenie czynnika energetycznego w rosyjskiej polityce zagranicznej

Autorzy: 
Aneta Wilk
Rosyjskie zasoby surowców energetycznych stanowiące około 30 % światowych zapasów gazu oraz ponad 5,5 % światowych pokładów ropy pozwalają temu krajowi na odgrywanie roli globalnego potentata w dziedzinie energetycznej. Status ten Rosja coraz częściej wykorzystuje do wzmacniania swojej pozycji zarówno w wymiarze regionalnym, jak i międzykontynentalnym. Fakt ten w pierwszym ze wspomnianych wymiarów uwidacznia się w próbach wywierania przez Rosję presji cenowych na niektóre państwa „bliskiej zagranicy”, szczególnie na te, które pozostając w kwestii importu surowców energetycznych uzależnione od Rosji wyrażają jednocześnie prozachodnie sympatie (m.in. Ukraina i Gruzja).
 

Energetyczna przyszłość Polski

Autorzy: 
Karol Cienkus
27 stycznia 2010 r. Gazprom i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarły w Moskwie po wielomiesięcznych negocjacjach porozumienie przewidujące przedłużenie kontraktu nadstawę gazu z Rosji do Polski do 2037 r.. Jednocześnie uzgodniono zwiększenie od 2010 r. wolumenu dostaw do 10,2 mld metrów sześciennych surowca rocznie i przedłużenie do 2045 r. kontraktu na przesył gazu do krajów Europy Zachodniej przez Polskę gazociągiem Jamał.
Umowa, z jednej strony uważana za sukces w negocjacjach z Rosją, z drugiej jest po raz kolejny zaprzeczeniem idei prowadzenie polityki dywersyfikacji, uniezależniającej kraj od pozyskiwania surowców energetycznych z jednego źródła.
 

Bezpieczeństwo Energetyczne Polski

Autorzy: 
Grzegorz Kaliszuk
Czym jest bezpieczeństwo energetyczne kraju? Odpowiedź, choć pozornie prosta, aby była pełna, musi uwzględniać oprócz aspektu gospodarczego i politycznego również dobrze rozumiany interes publiczny. Bezpieczeństwo energetyczne jest definiowane jako możliwość zapewnienia stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowanych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach, przy założeniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych oraz poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej, paliw ciekłych i gazowych.

Reklama