Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Polska polityka zagraniczna | Komunikaty MSZ

Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Białorusi w Warszawie

Autorzy: 
MSZ
12 lutego 2010 r., na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego, wizytę roboczą w Warszawie złoży Minister Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi Siergiej Martynow.
 

Stefan Kuryłowicz członkiem Komitetu Doradczego ds. przebudowy Siedziby ONZ

Autorzy: 
MSZ
Polski architekt Stefan Kuryłowicz, decyzją Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moona, został włączony do udziału w pracach Komitetu doradczego do spraw remontu kapitalnego siedziby ONZ w Nowym Jorku.
 

Obchody 60. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Wietnamem

Autorzy: 
MSZ
5 lutego 2010 r. w Warszawie odbędzie się uroczystość upamiętniająca 60. rocznicę nawiązania polsko-wietnamskich stosunków dyplomatycznych. Gospodarzem uroczystości będzie Sekretarz Stanu w MSZ Jan Borkowski.
 

Ostrzeżenie dla osób planujących podróż do Bułgarii i Grecji

Autorzy: 
MSZ
W związku z protestami greckich rolników i blokadami przejść granicznych, bułgarsko-greckie przejście graniczne Kułata - Promachon jest zablokowane. 2 lutego kolejka samochodów ciężarowych sięgała  10 kilometrów po stronie bułgarskiej. Firmom transportowym zaleca się powstrzymanie od wysyłania samochodów tą trasą do Grecji.
 

Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych w Księstwie Lichtenstein

Autorzy: 
MSZ
1 lutego 2010 r., na zaproszenie Minister Spraw Zagranicznych Księstwa Liechtenstein Aurelii Frick, oficjalna wizytę w tym państwie złoży Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski. Ostatnią okazją do spotkania Ministrów obu państw był szczyt OBWE 28 czerwca 2009 r. na greckiej wyspie Korfu.
 

Spotkanie ministrów ds. europejskich Trójkąta Weimarskiego

Autorzy: 
MSZ
1 lutego 2010 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie ministrów ds. europejskich Trójkąta Weimarskiego, w którym udział wezmą Werner Hoyer - Minister Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Pierre Lellouche - Sekretarz Stanu ds. UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Francuskiej oraz Mikołaj Dowgielewicz - Sekretarz Stanu i Sekretarz ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.
 

Komunikat MSZ o sytuacji w rejonie Cusco i Machu Picchu (Peru)

Autorzy: 
MSZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w okolicach Cusco i Machu Picchu (Peru) wystąpiły silne opady  deszczu, czego skutkiem jest zalanie części infrastruktury kolejowej w tym regionie uniemożliwiające wyjazd turystów. Z uwagi na powagę sytuacji nie jest wykluczone wprowadzenie stanu wyjątkowego z powodu klęski żywiołowej.
 

Udział Ministra Spraw Zagranicznych RP w konferencji londyńskiej ws. Afganistanu

Autorzy: 
MSZ
28 stycznia 2010 r. w Londynie Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski będzie przewodniczył polskiej delegacji, która weźmie udział w międzynarodowej konferencji na temat Afganistanu. W Konferencji planowany jest udział 77 delegacji reprezentujących zarówno państwa, jak i organizacje międzynarodowe i pozarządowe.
 

Udział Ministra Spraw Zagranicznych w seminarium ?Przyszłość Partnerstwa Wschodniego: Wyzwania i Szanse?

Autorzy: 
MSZ
27 stycznia 2010 r. w Madrycie Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski wygłosi przemówienie otwierające seminarium „Przyszłość Partnerstwa Wschodniego: Wyzwania i Szanse” oraz  weźmie udział w dyskusji wraz z ministrami spraw zagranicznych Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Czeskiej. 
 

Polska pomoc dla poszkodowanych w związku z trzęsieniem ziemi na Haiti

Autorzy: 
MSZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, iż w związku z tragicznym w skutkach trzęsieniem ziemi na Haiti, do tej pory została udzielona pomoc w wysokości blisko 6 mln PLN. Decyzje o jej formie podjęte zostały w oparciu o informacje oraz raporty międzynarodowych organizacji działających na miejscu.
 

Telekonferencja ministra Radosława Sikorskiego w sprawie pomocy dla Haiti

Autorzy: 
MSZ
18 stycznia 2010 r. odbyła się druga telekonferencja ministrów SZ dotyczącej pomocy dla Haiti, zorganizowana z inicjatywy ministra SZ Francji  z udziałem ministra Radosława Sikorskiego oraz ministrów SZ Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch a także Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Catherine Ashton. 
 

Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Estonii

Autorzy: 
MSZ
W dniach 19 - 20 stycznia br. wizytę roboczą w Warszawie złoży Minister Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej Pan Urmas Paet.
 

Oświadczenie ws. doniesień prasowych dotyczących postulatów przeciw likwidacji Instytutu Polskiego w Sofii

Autorzy: 
MSZ
Od kilku miesięcy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych trwają nad dostosowaniem sieci polskich placówek do obecnej sytuacji geopolitycznej oraz współczesnych zadań w dziedzinie dyplomacji publicznej i kulturalnej.

Informacja dla osób wyjeżdzających do Malezji

Autorzy: 
MSZ
W związku ze wzrostem zagrożenia ze strony grup przestępczych i terrorystycznych w malezyjskim stanie Sabah (Borneo) Ministerstwo Spraw Zagranicznych przestrzega obywateli polskich  przed podróżami do tego stanu oraz zachowanie daleko idącej ostrożności.

Komunikat dla osób podróżujących po Grecji

Autorzy: 
MSZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawiadamia, że według informacji greckiej Straży Granicznej, w związku z planowaną przez rolników greckich akcją protestacyjną, mogą wystąpić trudności w przekraczaniu granicy grecko-bułgarskiej na przejściu Promachonas (droga prowadząca z Salonik do Sofii).

Udział Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos

Autorzy: 
MSZ
Decyzją Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w trakcie najbliższego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos stronę rządową reprezentował będzie Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski.
 

Wizyta Ministra Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN i koordynatora rządu RFN ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej,

Autorzy: 
MSZ
14 stycznia 2010 wizytę roboczą w Warszawie złoży Minister Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN i koordynator  rządu RFN  ds. niemiecko-polskiej współpracy  społecznej i przygranicznej, pani Cornelia Pieper.

Nieformalne spotkanie ministrów ds. europejskich UE w Hiszpanii

Autorzy: 
MSZ
W dniach 12-14 stycznia 2010 r. minister Mikołaj Dowgielewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, będzie uczestniczyć w nieformalnym spotkaniu ministrów ds. europejskich UE, organizowanym przez Prezydencję hiszpańską w La Granja (Hiszpania).
 

Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych na Węgrzech

Autorzy: 
MSZ
11 stycznia 2010 roku na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych Węgier Pétera Balázsa wizytę na Węgrzech złoży MSZ RP Radosław Sikorski. Program wizyty przewiduje spotkanie z węgierskim Prezydentem László Sólyomem, Premierem G. Bajnaim, Ministrem SZ P. Balázsem oraz przewodniczącym największej węgierskiej partii opozycyjnej Fidesz V. Orbánem.
 

Komunikat MSZ dla osób planujących podróż do Indonezji

Autorzy: 
MSZ
W związku ze wzrostem zagrożenia zamachami terrorystycznymi na Bali Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim zachowanie szczególnej ostrożności w czasie pobytu w ww. rejonach oraz unikanie dużych skupisk ludzkich.
 
Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.

Podpisanie umowy polsko – szwedzkiej w sprawie usytuowania szwedzkiego urzędnika konsularnego w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie

Autorzy: 
MSZ
18 grudnia br. zostanie podpisana polsko-szwedzka umowa w sprawie usytuowania szwedzkiego urzędnika konsularnego w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie. Stronami umowy są Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Kancelaria Rządu Szwecji (szwedzki MSZ).

II Narada Kierownictw Ministerstw Spraw Zagranicznych RP i Ukrainy

Autorzy: 
MSZ
16 grudnia 2009 roku odbędzie się w Kijowie II narada kierownictw Ministerstw Spraw Zagranicznych Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej, pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego i Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy Petro Poroszenki. 

Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą

Autorzy: 
MSZ
17 grudnia br. w Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski zaprezentuje Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą. W konferencji prasowej towarzyszącej temu wydarzeniu udział wezmą również Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz Jan Borkowski, Sekretarz Stanu w MSZ.

Wizyta Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie admirała Jamesa G. Stavridisa

Autorzy: 
MSZ
14 grudnia br. Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski spotkał się z Naczelnym Dowódcą Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie, admirałem Jamesem G. Stavridisem. 

Wizyta prof. Garetha Evansa, Współprzewodniczącego Międzynarodowej Komisji ds. rozbrojenia i nieproliferacji jądrowej

Autorzy: 
MSZ
11 grudnia br. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z profesorem Garethem Evansem, Współprzewodniczącym Międzynarodowej Komisji ds. rozbrojenia i nieproliferacji jądrowej oraz byłym Ministrem Spraw Zagranicznych Australii. W trakcie spotkania prof. Gareth Evans przekazał na ręce szefa polskiej dyplomacji  raport zawierający konkluzje z prac Komisji.

Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych państw NATO

Autorzy: 
MSZ
W dniach 3-4 grudnia br. w Brukseli odbędzie się spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych państw NATO. Delegacji polskiej przewodniczyć będzie Minister Spraw Zagranicznych RP  Pan Radosław Sikorski.
 

Informacja MSZ dotycząca Traktatu z Lizbony

Autorzy: 
MSZ
MSZ informuje, że zgodnie z Art. 6 Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską  podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku, traktat wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2009 roku i obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich UE.

Udział Ministra Spraw Zagranicznych RP w spotkaniu Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Autorzy: 
MSZ
W dniach 1 - 2 grudnia 2009 r. Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski weźmie udział w spotkaniu XVII Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Finlandii

Autorzy: 
MSZ
30 listopada  br., na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego, złoży wizytę w Polsce Minister Spraw Zagranicznych Finlandii Alexander Stubb.
 

Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy

Autorzy: 
MSZ
25 listopada br. na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego, wizytę roboczą w Warszawie złoży Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Petro Poroszenko. 
 

90. rocznica nawiązania polsko-węgierskich stosunków dyplomatycznych

Autorzy: 
MSZ
Z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy nawiązania polsko-węgierskich stosunków dyplomatycznych doszło do wymiany listów pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych RP Panem Radosławem Sikorskim oraz Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Węgierskiej Panem Péterem Balázsem.
 

Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Macedonii

Autorzy: 
MSZ
 18 listopada 2009 r. na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego wizytę roboczą w Polsce złoży Minister Spraw Zagranicznych Republiki Macedonii, Antonio Milososki.

Dyplomy MSZ za wybitne zasługi dla promocji Polski

Autorzy: 
MSZ
22 października br. w Belwederze odbędzie się uroczystość wręczenia przez Ministra Radosława Sikorskiego Dyplomów Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie.
 

Polski MSZ na temat prób jadrowych Korei Północnej

Autorzy: 
MSZ
W związku z przeprowadzoną przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną w dniu 9 października br. próbą nuklearną, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP pragnie wyrazić najwyższe zaniepokojenie i rozczarowanie decyzją władz północnokoreańskich. Polska w pełni popiera oświadczenie Prezydencji UE w tej sprawie.

Polska w ECOSOC

Autorzy: 
MSZ
W dniu 8 listopada br. w Nowym Jorku odbyły sie wybory do Rady Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ECOSOC). Zyskując aprobatę ponad 2/3 głosów Zgromadzenia Ogólnego NZ Polska została wybrana na członka ECOSOC jako jedno z 3 państw w grupie Europy Wschodniej na 3 letnią kadencję.
 

Informacja dla turystów podróżujących do Etiopii

Autorzy: 
MSZ
W związku z zagrożeniem atakami terrorystycznymi w Etiopii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim planującym wyjazd do tego kraju zachowanie ostrożności w miejscach publicznych oraz unikanie wszelkich większych zgromadzeń – w szczególności w związku z uroczystościami Etiopskiego Millenium (zgodnie z kalendarzem juliańskim, którym posługują się Etiopczycy, rok 2000 rozpocznie się w nocy z 11 na 12 września 2007 r.).

Informacja dla podróżujących do Nigerii

Autorzy: 
MSZ
Z uwagi na znaczną liczbę porwań cudzoziemców przebywających w rejonie Delty Nigru w Nigerii (szczególnie w stanach Delta, Bayelsa, Rivers i Akwa - Ibom), Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim planującym wyjazd w ten region wnikliwe rozważenie konieczności takiej podróży. W razie niezbędnego wyjazdu, zdecydowanie zaleca się uprzedni kontakt z polskimi placówkami dyplomatyczno - konsularnymi w Lagos bądź w Abudży oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu.

Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie potępienia metod zastosowanych przez władze Republiki Białoruś podczas kampanii wyborczej i wyborów prezydenckich

Autorzy: 
MSZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP stanowczo potępia metody zastosowane przez władze Republiki Białoruś w czasie kampanii wyborczej oraz podczas samych wyborów prezydenckich 19 marca 2006, w celu zastraszenia opozycji politycznej i sfałszowania rezultatów głosowania.

Informacja dot. zasad przekraczania granicy Konfederacji Szwajcarskiej przez Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy: 
MSZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie protokołu dodatkowego do umowy o swobodnym przepływie osób miedzy Unią Europejską i Szwajcarią, postanowienia w niej zawarte dotyczą nowych państw członkowskich UE. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mogą z dniem 1 kwietnia 2006 r. przekraczać granicę Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Analogiczne dokumenty stanowią podstawę przekraczania granicy polskiej dla obywateli Szwajcarii.
 

Australia wprowadza ułatwienia wizowe dla obywateli nowych krajów Unii Europejskiej

Autorzy: 
MSZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że z dniem 1 listopada br. Australia wprowadziła dla obywateli nowych krajów Unii Europejskiej, w tym również dla obywateli RP, ułatwienia wizowe, polegające na zwolnieniu z obowiązku posiadania wizy osób, które będą posiadały potwierdzoną rezerwację lotniczą do innego kraju i nie będą opuszczać strefy tranzytowej, a ich pobyt na lotnisku nie przekroczy 8 godzin.

Reklama