Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Książki | Historyczne

Trzecia wojna światowa? Bitwa o Ukrainę?

Autorzy: 
Andrzej Kozłowski

Trwający już ponad półtora roku kryzys na Ukrainie pozostaje głównym wyzwaniem dla światowego i europejskiego ładu międzynarodowego, zmieniając krajobraz architektury bezpieczeństwa Starego Kontynentu. Pytanie jak powstrzymać rosyjskiego prezydenta Władimira Putina i jego ekipę złożoną z były członków służb specjalnych zaprząta głowę większości ekspertów oraz polityków w Europie i w Stanach Zjednoczonych.

Polscy terroryści

Autorzy: 
Andrzej Kozłowski

Zamachy z 11 września 2001 roku spowodowały, że terroryzm zaczął być postrzegany jako główne zagrożenie dla społeczeństw XXI wieku, niezależnie od geograficznego położenia. Należy jednak pamiętać, że terroryzm nie narodził się wraz z atakiem na Stany Zjednoczone, a jego korzenie sięgają znacznie dalej, o czym przypomina chociażby książka „Polscy terroryści”.

Iran 1925-2014. Od Pahlawich do Rouhaniego

Autorzy: 
inf. własne

Osoby zainteresowane historią oraz obecną sytuacją polityczną Iranu mają powód do zadowolenia – na polskim rynku wydawniczym pojawiła się kompleksowa praca, która przedstawia i analizuje dzieje tego państwa w latach 1925-2014.

Generał Stalina. Życie Gieorgija Żukowa

Autorzy: 
Andrzej Kozłowski

Rola pojedynczych jednostek w historii jest nie do przecenienia. Prawdopodobnie gdyby nie było Hitlera, druga wojna światowa nigdy by nie wybuchła. A to właśnie ten konflikt unaocznił geniusz pojedynczych osób, polityków i wojskowych, których decyzje kształtowały świat w tamtym czasie. Jedną z nich jest Gieorgij Żukow.

Leszek Pawlikowicz, Aparat centralny 1 Zarządu Głównego KGB jako instrument realizacji globalnej strategii Kremla 1954-1991

Autorzy: 
Recenzja : Marek Świerczek

"Aparat centralny 1, Zarządu Głównego KGB jako instrument realizacji globalnej strategii Kremla 1954-1991"; Leszek Pawlikowicz, Oficyna Wydawnicza RYTM , Warszawa 2013

Leszek Pawlikowicz pracuje jako adiunkt w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje się szeroko pojętą problematyką służb specjalnych, przy czym tematem wiodącym jego badań ma być wywiad zagraniczny KGB. Jak sam pisze we wstępie do swojej monografii, należy do naukowców prowadzących studia nad wywiadem [...] prowadzących zakrojone na szeroką skalę analizy historyczne i politologiczne dotyczące różnorodnych sfer funkcjonowania służb specjalnych.

To naukowe podejście autora widać zarówno w obfitości cytowanych źródeł, jak i podkreślanej ich różnorodności i imponującej objętości. Także drobiazgowe zestawianie rozsianych w różnych miejscach fragmentów informacji w czytelne tabele pomaga w unaukowieniu tematu, dodając przejrzystości książce.

Gorzki triumf. Wojna chińsko-japońska

Autorzy: 
dr Robert Czulda

Wojna pomiędzy Chinami a Japonią to jeden z najkrwawszych i najbardziej dramatycznych epizodów II wojny światowej, a jednocześnie w Polsce praktycznie nieznany. Przynajmniej do tej pory, bowiem Czytelnik otrzymał niezwykłe dzieło – książkę pod tytułem „Gorzki triumf. Wojna chińsko-japońska 1937-1945”.

Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością

Autorzy: 
dr Anna Jagiełło-Szostak

Region Bałkanów Zachodnich czyli Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo, podlega ciągłym przemianom społecznym, gospodarczym i politycznym. W ostatnim dziesięcioleciu państwa regionu poczyniły ogromne postępy w kwestiach, takich jak: regulowanie stosunków bilateralnych nadszarpniętych przez konflikt w latach dziewięćdziesiątych XX w., uzyskały członkostwo lub aspirują do Unii Europejskiej i NATO. Ponadto, państwa te silnie zwracają uwagę na kwestie poprawy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz współpracy regionalnej, co znalazło wyraz w spotkaniu wszystkich prezydentów państw Bałkanów Zachodnich w Chorwacji w czerwcu 2013 r.

Gospodarczo-polityczne współczesne relacje Australii z Japonią. Wzorzec dla stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku

Autorzy: 
dr Karol Żakowski

Region Azji i Pacyfiku przechodzi szybkie przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne. Dyskutowane są obecnie różnorodne formy współpracy zarówno bilateralnej, jak i multilateralnej między państwami regionu. Procesy globalizacji wymuszają na krajach wschodnioazjatyckich uczestnictwo w inicjatywach integracyjnych, zwłaszcza w sferze ekonomicznej. Również Australia, która leży relatywnie blisko kontynentu azjatyckiego, pragnie czerpać korzyści ze współpracy z krajami Azji Wschodniej. Recenzowana książka poświęcona jest analizie relacji Australii z Japonią – pierwszym państwem spoza kręgu dawnych kolonii brytyjskich, z którym rząd w Canberrze zaangażował się w daleko idącą wymianę handlową.

Sylvia. Agentka Mossadu

Autorzy: 
Andrzej Kozłowski

Mossad to organizacja wywołująca jednocześnie podziw i grozę. Izraelska agencja wywiadowcza znana jest na całym świecie ze swojej skuteczności i perfekcji w działaniu. Takie akcje jak zdobycie tekstu przemówienia Nikity Chruszczowa czy porwanie Adolfa Eichmanna z Argentyny stworzyły legendę tej organizacji. Nic więc dziwnego, że jej akcjami interesuje się wielu pisarzy. „Sylvia. Agentka Mossadu” to kolejna książka traktująca o izraelskim wywiadzie. Tym razem Czytelnik będzie miał okazję zapoznać się z funkcjonowaniem tej organizacji przez pryzmat jednej z jej najlepszych agentek.

Farmakologizacja wojny

Autorzy: 
dr Robert Czulda

Narkotyki i różnego rodzaju substancje odurzające towarzyszą żołnierzom od zarania dziejów. Mimo tego kwestia ta nie znalazła do tej pory odpowiedniego omówienia w polskiej literaturze. Stan ten zmienił doktor Łukasz Kamieński za sprawą swej niezwykle interesującej książki pod tytułem „Farmakologizacja wojny. Historia narkotyków na polu bitwy”.

Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii

Autorzy: 
Robert Czulda

Wraz z zakończeniem zimnej wojny upadł Związek Sowiecki, a Europa Środkowo – Wschodnia uległa przekształceniom. Najbardziej dramatycznej formy dekompozycji doświadczyli mieszkańcy Jugosławii, co w praktyce skutkowało rozpadem więzi politycznych, gospodarczych, ale również językowych i kulturowych. W budowie nowych państw, rekonstrukcji tożsamości poszczególnych grup, istotną rolę odegrały mity narodowe. Tym niezwykle ciekawym, ale mało zbadanym przez polskich naukowców, wątkiem zajęła się doktor Magdalena Rekść z Uniwersytetu Łódzkiego w swej pracy „Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii”. Omawiana książka stanowi czwartą publikację z serii wydawniczej „Bałkany XX/XXI”.

"Wielki głód. Tragiczne skutki polityki Mao 1958-62" Frank Dikötter

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Jan Wołowski

Są takie książki, których lektura potrafi wstrząsnąć człowiekiem i zaprzątać jego myśli jeszcze długo po odłożeniu książki na półkę. „Wielki głód” Franka Diköttera z całą pewnością do nich należy.

Sekretne wojny Mossadu

Autorzy: 
dr Przemysław Osiewicz

We współczesnej literaturze faktu coraz trudniej natrafić na pozycje ciekawe, napisane z pasją i wyczuwalnym znawstwem tematu. Można odnieść wrażenie, że im więcej publikacji na rynku, tym, paradoksalnie, mniejsza szansa na znalezienie tej nowej, jedynej w swoim rodzaju.

Wojna rosyjsko-gruzińska. Wojna, które nie wstrząsnęła światem

Autorzy: 
Andrzej Kozłowski

Wojna gruzińsko-rosyjska z sierpnia 2008 roku była jednym z najważniejszych wydarzeń XXI wieku. Zbrojne starcie pomiędzy mała Gruzją a Federacją Rosyjską nie zakończyło się jednak jak biblijna walka Dawida z Goliatem. Niewielka kaukaska republika utraciła kontrolę nad Południową Osetią i Abchazją. Konflikt miał też wymiar międzynarodowy i wzbudził obawy wśród sąsiadów Rosji, że ta znowu podnosi swoje zbrojne ramię w imię ekspansywnej polityki.

Ja, terrorysta

Autorzy: 
Prof. Ryszard Machnikowski

"Ja, terrorysta" to bez wątpienia najsłabsza pozycja, która wyszła spod pióra tego autora. Trudno się jednak temu dziwić, gdyż zadanie, jakie tym razem przed sobą postawił, było wyjątkowo trudne.

Operacja „Barbarossa”. Klęska Niemiec na wschodzie

Autorzy: 
Krzysztof Widziński

Rozpoczęta 22 czerwca 1941 roku operacja „Barbarossa”, cieszy się niezmiennie olbrzymim zainteresowaniem badaczy. Owiana jest nimbem doskonałości niemieckiej machiny wojennej, która w spektakularnych sukcesach niemal złamała, latem i jesienią 1941 roku, „papierową potęgę” Związku Radzieckiego i tym samym, niemal, zakończyła II wojnę światową.

Wojny Mussoliniego

Autorzy: 
Jan Patrak

Frank Joseph to autor zajmujący się badaniem mało znanych zagadnień historii – słynie on ze stawiania ciekawych, a nawet kontrowersyjnych tez, które często rzucają nowe światło na utrwalony wydawałoby się obraz przeszłości. Nie inaczej jest w jego najnowszej książce, która ukazała się w języku polskim na początku 2012 roku nakładem wydawnictwa Bellona, a zatytułowanej „Wojny Mussoliniego”.

Wojna od 1990 roku

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

Jeremy Black to postać, której nie trzeba szerzej rekomendować. Brytyjski historyk wojskowości jest zasłużonym badaczem europejskiej wojskowości w XVIII stuleciu oraz weteranem debaty nad różnymi aspektami koncepcji tzw. rewolucji militarnych. Na polskim rynku wydawniczym jak do tej pory zaznaczył swą obecność jedynie mniej istotnymi ze swych licznych publikacji. Sytuację tę postanowiło zmienić wydawnictwo Rambler, publikując pracę „Wojna od 1990 roku”.

Przełom. Bitwa pod Gorlicami-Tarnowem 1915

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

Mimo szybko zbliżającej się setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej polski rynek wydawniczy nie jest przesadnie wypełniony publikacjami na jej temat. W aspekcie zainteresowania czytelników przyćmiewa ją bezwzględnie II wojna światowa, a kolejne publikacje znajdują na jej temat szerokie grono odbiorców.

Dziewczęta w maciejówkach

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

O wojnach przywykliśmy mówić z perspektywy mężczyzn. Opisy konfliktów zbrojnych obfitują zwykle w informacje o ich bohaterskich dokonaniach od poziomu dowódców po szeregowych żołnierzy. Kobiety są niejako tłem ich wyczynów, z rzadka nabierając podmiotowej roli.

Dziewczęta w maciejówkach

Autorzy: 
inf. własna

To książka o dziewczętach, które od dziecka marzyły, by walczyć o wolną Polskę, jak czynili to w powstaniach ich dziadowie i ojcowie. Młodych kobietach, które czekały na wielką wojnę, by służyć Ojczyźnie. Autor przedstawia niemal zupełnie nieznaną działalność kobiet w konspiracji przed I wojną światową i w czasie wojny w POW, ich uczestnictwo w obronie Lwowa w listopadzie 1918 r. oraz w wojnie polsko-bolszewickiej 1919−1920.

Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Rozwój, przemiany i kryzys ruchu narodowego

Autorzy: 
Michał Lipa

W czasach, kiedy perspektywa powstania niepodległej Palestyny wydaje się oddalać, analizy wyjaśniające skomplikowaną sytuację jednego z większych narodów bez państwa są na wagę złota.

Konflikt kaukaski w 2008 roku

Autorzy: 
inf. własna

Rozprawa „Konflikt kaukaski w 2008 roku”, wydana przez Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, podejmuje tematykę dość trudną, choćby z uwagi na czasową bliskość tytułowych wydarzeń oraz sprzeczność dostępnych danych i analiz. Jak na stosunkowo wąski problem badawczy, jakim jest wojna gruzińsko-rosyjska z sierpnia 2008 roku recenzowana praca zaskakuje swym rozmachem, zróżnicowaniem podejmowanych wątków tematycznych i perspektyw badawczych.

Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie

Autorzy: 
prof. Ryszard Machnikowski

Osoby, które chcą rozwijać swe zainteresowania związane z „psychologią terroryzmu” warto odesłać do pracy Bartosza Bolechowa "Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie". Ta książka ugruntowuje pozycję tego młodego Autora jako czołowego „teoretyka” terroryzmu w naszym kraju.

Kraj smutny pełen humoru

Autorzy: 
dr Andrzej Dubicki

Praca o postkomunistycznej Rumunii jest dalszym ciągiem opowieści o historii tego państwa we wcześniejszej monografii Adama Burakowskiego „Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceausescu 1965-1989”.

Upadek i śmierć szacha Iranu

Autorzy: 
Robert Czulda

Detronizacja szacha Mohammada Rezy Pahlawiego w Iranie w 1979 roku to jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii regionu, które do tej pory generuje poważne konsekwencje geostrategiczne – także dla Zachodu. To także wydarzenie niezwykle kontrowersyjne, które ciągle budzi emocje co do swych przyczyn, przebiegu i skutków. Zakulisowe działania z tego okresu przedstawia w swej hagiograficznej pracy Houchang Nahavandi.

Koniec systemu władzy

Autorzy: 
Robert Czulda

Chociaż mogłoby się wydawać, że o czasach komunizmu i PRL napisano już wszystko to Paweł Kowal udanie udowadnia, ze wcale tak nie jest. Nawet osoby, które żyły w tamtym systemie i sądzą, że wiedzą o nim wszystko mogą być pozytywnie zaskoczeni po lekturze „Końca systemu władzy”.

Historia współczesnej Afryki

Autorzy: 
Robert Czulda

„Historia współczesnej Afryki” Martina Mereditha to jedna z najlepszych, a może i najlepsza, książek dotyczących tego zagadnienia na rynku. Mocnym jej punktem jest bogactwo bardzo dokładnie i merytorycznie omawianych zagadnień. Trudno znaleźć pracę o podobnym stopniu holizmu. Dla osób zainteresowanych historią Afryki w XX wieku to lektura obowiązkowa.

Stalin i zimna wojna

Autorzy: 
Krzysztof Widziński

Książek poświęconych zimnej wojnie jest stosunkowo dużo. Starają się one wyjaśnić wiele jej aspektów, często jednak marginalizują jej początek i przyczyny, albo nie radzą sobie z obraną problematyką. Podobnie sprawa ma się z licznymi biografiami Józefa Stalina, niekoniecznie potrafiącymi opisać z sensem problem końcowych lat życia „Gospodarza”. Mając na uwadze powyższe z wielkim sceptycyzmem podszedłem do pracy Wojciecha (Vojteha) Mastnego pt. „Stalin i zimna wojna”, która mierzy się nie tylko z problemem życia dyktatora, ale także z zimną wojną w jej początkowej fazie. Szybko okazało się, że obawy były całkowicie niesłuszne.

Pożoga

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

„Pożoga” Jörga Friedricha zalicza się do grupy książek wobec których trudno przejść całkowicie obojętnie. Niemiecki autor jest powszechnie znany ze swego kontrowersyjnego podejścia do wielu aspektów historii II wojny światowej. Niejednokrotnie krytykowany, traktowany jako rewizjonista, jest jednak autorem szeregu odważnych i godnych uwagi interpretacji wydarzeń związanych z dziejami Niemiec w czasie wojny.

Na rozdrożach dziejów. Historie prawdziwe i alternatywne

Autorzy: 
Robert Czulda

Książka Andrzeja Wielowieyskiego pod tytułem „Na rozdrożach dziejów” to przygotowany przez Wydawnictwo Trio zbiór esejów o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski. Nie jest to jednak kolejna książka o dziejach naszej Ojczyzny, jakich napisano już wiele. Prezentowana praca to nie tyle przypomnienie ważnych wydarzeń, ale także - może przede wszystkim - przedstawienie rozwiązań alternatywnych, czyli „co by było, gdyby …”

Zbig. Człowiek, który podminował Kreml

Autorzy: 
Robert Czulda

Mogłoby się wydawać, iż o Zbigniewie Brzezińskim napisano już wszystko. Najnowsza książka na temat tego czołowego eksperta od spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa, zatytułowana „Zbig. Człowiek, który podminował Kreml”, zdecydowanie przeczy tej tezie. Autor książki, Andrzej Lubowski, oparł ją na rozmowach z bohaterem, a także wcześniej niepublikowanych dokumentach. Zaliczyć do nich mona chociażby tajną do tej pory korespondencję Zbigniewa Brzezińskiego z amerykańskim prezydentem Jimmym Carterem.

Urbi et Gorbi. Jak chrześcijanie wpłynęli na obalenie reżimu komunistycznego w Europie Wschodniej

Autorzy: 
Robert Czulda

Praca Joachima Jauera to zbiór dziennikarskich reportaży, stanowiących opis wydarzeń przełomowego w Europie Środkowo – Wschodniej roku 1989.

Spowiedź

Autorzy: 
Monika Hołówka

Wydawać by się mogło, że o martyrologii narodu żydowskiego w okresie II wojny światowej napisano już wszystko. Wydana przez Ośrodek Karta książka „Spowiedź”, będąca zapiskiem wspomnień policjanta z żydowskiego getta Calka Perechodnika, przeczy temu stereotypowi. Stanowi ona niezwykle ciekawe świadectwo minionych dni, minionej epoki, zapadające w pamięć bardziej niż jakiekolwiek podręczniki od historii. Jej lektura pozwala na daleko idące zweryfikowanie lub wzbogacenie posiadanej przez większość czytelników wiedzy o losie Żydów przebywających w gettach i ich relacjach z Polakami. I choć książka mówi o sprawach wszystkim znanych to jednak sposób w jaki są one przedstawiane może poruszyć emocje.

Biez wodki

Autorzy: 
Julia Gliwinska-Kotynia

„Biez wodki” Aleksandra Topolskiego bez wątpienia nie należy do łatwych, ale niezwykle wartościowych i ciekawych książek o tematyce wojennej. Opisuje ona czasy drugiej wojny światowej z punktu widzenia więźnia obozu, a także po prostu nastoletniego chłopca, dla którego wojna początkowo miała być rodzajem zabawy, rozrywki i wybawieniem od nudnych zajęć lekcyjnych. Lektura książki może czytelnikowi przybliżyć ogrom tragedii i nieszczęścia, które stały się znakiem charakterystycznym wojennej rzeczywistości.

Desperaci Dönitza. Niemieckie żywe torpedy i bezzałogowe łodzie podwodne

Autorzy: 
Wojciech Witkowski

Praca Lawrence’a Petersona „Desperaci Dönitza. Niemieckie żywe torpedy i bezzałogowe łodzie podwodne” należy do unikalnych na polskim rynku wydawniczym tytułów łączących temat wojny podwodnej i działań nieregularnych. W obrębie tej tematyki, Polscy czytelnicy mogli do tej pory zapoznać się jedynie z zeszytem „Komandosi głębin”, który ukazał się w ramach wydawnictwa AJ Press.

Commonwealth na arenie międzynarodowej

Autorzy: 
Robert Czulda

Książka Andrzeja Polusa to jedna z nielicznych prac polskich autorów, która w sposób całościowy i dokładny przybliża Czytelnikowi działania Wspólnoty Narodów, będącą jedną z najdłużej funkcjonujących na arenie międzynarodowej organizacją.

Książka stanowi prezentację Wspólnoty Narodów, jest analizą zmian w ramach jej struktury, zasadach funkcjonowania, roli i miejsca w systemie międzynarodowym. Jak stwierdził sam autor, największą trudnością, przed którą stanął, było wypośrodkowanie pomiędzy opisem przebiegu relacji mających miejsce na forum Wspólnoty Narodów a określeniem ich natury i analizą.

Wojna na Kaukazie 2008

Autorzy: 
dr Czesław Marcinkowski

Wojna 2008 roku na Kaukazie jest już historią. Nie rozwiązała żadnego problemu dla jakiego została przygotowana i zrealizowana. Kolejna sierpniowa rocznica wojny na Kaukazie w 2011 roku przeszła w zasadzie bez echa. Nawet analitycy i eksperci nie wykazali ochoty na dyskusję o tej wojnie. Dlatego pragnę przedstawić interesującą książkę rosyjskiego autora poświęconą opisowi i analizie wydarzeń sprzed trzech lat.

Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku

Autorzy: 
Dr Magdalena Rekść

Konflikty na Bałkanach z lat 90-tych XX wieku zainteresowały światową opinię publiczną, jak również środowiska akademickie, co zaowocowało wieloma publikacjami na ten temat, zarówno w literaturze światowej, jak i polskiej. Badacze, reprezentujący różne dziedziny starali się wyjaśnić przyczyny rozlewu krwi w sercu, stojącej u progu ponowoczesności, Europy. Niestety, bardzo wielu z nich w swoich analizach nie potrafiło wyzbyć się emocjonalnego zaangażowania po jednej ze stron, co naturalnie rzutowało na charakter ich prac.

Timor Wschodni

Autorzy: 
Robert Czulda

O Timorze Wschodnim można zapewne powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, iż przyciąga uwagę opinii międzynarodowej. Przytaczając słowa autora – Łukasza Bonczola – należałoby powiedzieć, iż to miejsce, gdzie w powszechnym wyobrażeniu „kończy się cywilizacja, natomiast zaczynają barbarzyńcy, smoki i węże morskie”. To niewielkie państwo Archipelagu Malajskiego uzyskało rozgłos dopiero w 1999 roku, kiedy to mieszkańcy opowiedzieli się za niepodległością od Indonezji. „Sława” nie była jednak pozytywna – doszło do wspieranych przez indonezyjskie wojska pogromów ludności cywilnej. Konieczna stała się interwencja ONZ.

Bogactwo i nędza narodów

Autorzy: 
Michał Jarocki

Historia jest sztuką selekcjonowania przeszłych zdarzeń oraz nadawania im poszczególnych znaczeń. Jest to proces wyłuskiwania tego, co nas w pewien sposób zmieniło, ubodło, doświadczyło. Wbrew pozorom tworzenie historii poszczególnych osób bądź też państw nie jest łatwym zajęciem. Spośród tysięcy momentów trzeba wybrać te przełomowe i udowodnić, iż to one właśnie miały największy wpływ na bieg wydarzeń. Skoro jednak trudno jest zrealizować to na poziomie jednostkowym, czymże jest dokonanie tego w skali globalnej?

Zimna wojna. Historia podzielonego świata

Autorzy: 
Andrzej Kozłowski

Zakończona 20 lat temu zimna wojna wciąż skrywa wiele niezwykle interesujących historii, nieujawnionych faktów i innych tego typu ciekawostek. 45-letni konflikt pomiędzy blokiem wschodnim skupionym wokół ZSRR, a zachodem prowadzonym przez Stany Zjednoczone na szczęście nigdy nie przemienił się w otwartą wojnę.

Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku

Autorzy: 
Przemysław Mandela

Problematyka dotycząca udziału armii słowackiej w kampanii wrześniowej 1939 roku jest często bagatelizowana przez polskich historyków i traktowana jedynie w kategoriach swego rodzaju ciekawostki, towarzyszącej rozważaniom na temat działań wojennych w Polsce we wrześniu i październiku 1939 roku. Poza pracami Zygmunta Czarnotty i Zbigniewa Moszumańskiego, publikowanych w „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym” czy informacjami zawartymi w świetnej, wznowionej w 2009 roku monografii Ryszarda Daleckiego „Armia ‘Karpaty’ w wojnie obronnej 1939 roku”, próżno było szukać pełniejszych opracowań z tej dziedziny, oscylujących zwłaszcza wokół militarnych aspektów całego zagadnienia. Nieco lepiej sytuacja przedstawiała się w sferze politycznej, w której obowiązkowymi pozycjami były prace prof. Ewy Orlof oraz dra Mateusza Gniazdowskiego. Brakowało jednak na polskim rynku wydawniczym publikacji, mogącej ująć całość problemu zarówno w kwestii militarnej jak również politycznej.

Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością

Autorzy: 
Julia Gliwinska-Kotynia

Najnowsza książka Andrzeja de Lazari pod tytułem „Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością” jest zbiorem artykułów łódzkiego historyka idei dotyczących szeroko pojętej tematyki rosyjskiej. Na uwagę zasługuje wstęp, w którym autor przedstawia swoją genealogię, podkreślając swe korzenie rosyjskie. Jest to celowy zabieg literacki, mający na celu pokazanie czytelnikowi, iż tematyka poruszana w książce nie jest autorowi obca. Andrzej de Lazari identyfikuje się z rosyjskością i otwarcie o tym mówi. Nierzadko naraża się tym samym na krytykę we własnej ojczyźnie, gdyż Rosjanie i wszystko co wiąże się z rosyjskością jest odbierane w Polsce negatywnie, na podstawie zakorzenionych w polskiej kulturze stereotypów.

Cud nad Wisłą. Wspomnienia fińskiego uczestnika wojny polsko-rosyjskiej w roku 1920

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

Jednym z najciekawszych aspektów wojny polsko-bolszewickiej jest bez wątpienia udział w niej po stronie polskiej zagranicznych ochotników. Wiele sąsiadujących z rodzącym się komunistycznym imperium narodów czuło się bowiem zagrożonych jego pełnym rewolucyjnego zapału ekspansjonizmem, oznaczającym kres ich niepodległościowych aspiracji. W 1920 roku oczy wielu z nich były skupione na Polsce stawiającej czoła bolszewikom. Swoista wspólnota interesów była wzmacniana także poprzez braterstwo broni i krew przelaną we wspólnej sprawie przez ochotników z wielu krajów. Wśród nich wielu reprezentowało Finlandię.

Wielkie porażki militarne. Jak pogoda wpłynęła na losy wojen

Autorzy: 
Jacek Jędrysiak

Prace traktujące o wielkich porażkach militarnych i ich przyczynach zwykle budzą moją nieufność. Jest to efekt mnogości zapełniających rynek popularnonaukowych prac, których autorzy próbują nas przekonać, iż odkryli tajemnice powodzenia wojennego od starożytności po czasy nam znane. Książki te rażą często nadmiernym uwypuklaniem jednego czynnika działań, gubiąc tym samym kompleksowy charakter pola walki. Problemów tych uniknął na szczęście autor recenzowanej przeze mnie pracy, E. C. Wood. Książka Jego niewielka książka, oparta na pracy doktorskiej jest nie tylko bardzo pouczająca, ale też zaskakuje doborem tematu. Traktuje bowiem w całości o błocie i jego znaczeniu dla działań wojennych.

Rosja w łagrze

Autorzy: 
Dr Olga Nadskakuła

Przymusowe obozy pracy są nie tylko symbolem brutalności życia sowieckiego, ale stanowią też doskonałą przestrogę przed próbą wcielania w życie idei zwiastujących raj na ziemi. Oczekiwane niebo, którego znakiem rozpoznawczym miał być ustrój komunistyczny w Rosji, szybko przekształciło się w swoje przeciwieństwo, stając się w rezultacie piekłem na ziemi. Omnipotencja władzy sowieckiej nie tylko zabierała własność i wolność, ale co najgorsze – resztki człowieczeństwa. Właśnie o tym traktuje książka Iwana Sołoniewicza „Rosja w łagrze” ze znakomitym przekładem Stanisława Dębickiego wydana w Polsce nakładem Ośrodka KARTY w 2007 roku.

Ludwig von Mises. Kompendium wiedzy ekonomicznej

Autorzy: 
Paweł Luty

Nakładem Instytut Globalizacji ukazała się książka Eamonna Butlera pt. „Ludwig von Mises. Kompendium wiedzy ekonomicznej”, która pierwotnie została wydana przez londyński Instytut Spraw Ekonomicznych. Pomimo nieimponującej ilości stron, jest to tom o ogromnej wartości merytorycznej.

Dwa oblicza zimnej wojny

Autorzy: 
Michał Jarocki

Ocen zimnej wojny jest tak wiele, jak ich autorów. Walter Laqueur stara się poddać analizie dwa najnowsze wydania traktujące o tym okresie. W swojej pracy Laqueur w zwięzły oraz przemyślany sposób prezentuje różne aspekty postrzegania zimnowojennego konfliktu. Nie koncentrując się na partykularnych fragmentach historii, autor przedstawia percepcję całego okresu, od jego początku aż do zakończenia. Zachowując zdrowy osąd oraz krytyczne podejście do analizowanego problemu, udaje mu się uzyskać obraz niejednorodny, przesączony różnymi punktami widzenia historyków oraz znawców tematyki.

"Ze studiów nad brytyjską polityką zagraniczną XX wieku"

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
pod red. Waldemara Michowicza, Roberta Łosia, Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Łodź 2009
 
Książa to zbiór artykułów, których jedynym wspólnym mianownikiem jest fakt, że dotyczą one rozmaitych aspektów dwudziestowiecznej historii Wielkiej Brytanii, a przynajmniej wydarzeń dziejących się z istotnym udziałem Zjednoczonego Królestwa i obserwowanych z perspektywy Londynu. 
 
Artykułem otwierającym niniejszy zbiór jest wstępne studium poświęcone byłej premier Wielkiej Brytanii – Margaret Thatcher. Postaci tej poświęcono już wiele publikacji  i  artykuł ten należy rozumieć jako jedynie zarys biografii, nieco przybliżający jej działalność polityczną.  Tematem wiodącym niniejszego zbioru są dzieje dyplomacji brytyjskiej w ubiegłym stuleciu począwszy od zakończenia I wojny światowej, ale znalazł się w nim też tekst poświęcony wysiłkowi militarnemu, jaki został podjęty przez Wyspiarzy w obliczu zagrożenia Anglii atakami pocisków V1 i V2. (artykuł Roberta Czuldy).
 

Polityka bezpieczeństwa militarnego Stanów Zjednoczonych 2001-2009

Robert Czulda
Akademia Obrony Narodowej, 2010
 
Książka napisana przystępnym dla kazdego czytelnika językiem nie skupia się wyłącznie na problemie terroryzmu, lecz podejmuje szereg zagadnień związanych z polityką bezpieczeństwa z okresu prezydentury Georga W. Busha. 

 

Reklama