Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Polska polityka zagraniczna | Polska Prezydencja UE 2011

Ukraina: dwa kroki do przodu, krok do tyłu

Autorzy: 
Martyna Kośka

Ukraina, licząca 45 milionów mieszkańców, jest jednym z największych państw na kontynencie europejskim. Jednak przez zachodnie rządy jest wyraźnie ignorowana, czego przykładem może być choćby brak zainteresowania polityków i mediów Pomarańczową Rewolucją. Politycy ci mieli pewien problem z postrzeganiem Ukrainy. Z jednej strony wiedzieli, że nie jest to postradziecki skansen, ale z drugiej mieli świadomość niejasnych powiązań w polityce, podziałów na zwolenników Moskwy i tych o orientacji prozachodniej, prawodawstwa odbiegającego od standardów europejskich. Widzieli też, jakie są interesy Rosji na Ukrainie i traktowali je jako rzecz naturalną. Nie chcieli wtrącać się do nie zawsze zdrowych relacji Kijów-Moskwa – a jako że żadne z tych państw nie jest członkiem Unii Europejskiej, narzędzia wpływania na te stosunki były ograniczone.

 

Warszawski Szczyt Partnerstwa Wschodniego – pieniądze, wizy i Białoruś

Autorzy: 
Agata Jaskot

29 i 30 września br. warszawski Zamek Ujazdowski przeżył prawdziwe oblężenie najwyższych rangą funkcjonariuszy państw zjednoczonej Europy oraz ich wschodnich partnerów: Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele instytucji europejskich, w tym Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. To właśnie tutaj toczyła się druga już w historii Partnerstwa Wschodniego tura negocjacji i debat dotyczących przyszłości strategicznego projektu EU.

Podstawy prawne prezydencji w Radzie UE

Autorzy: 
Martyna Kośka

Prezydencja, rozumiana jako zarządzanie pracami Rady i jej organów, przewidziana została już w Traktacie paryskim, powołującym do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Instytucja ta przeszła liczne przeobrażenia Na przestrzeni lat wydłużeniu uległ okres jej sprawowania przez poszczególne państwa, jak również zakres realizowanych w jej ramach zadań. Zmieniła się także rola prezydencji. Niemal każdy podpisywany we Wspólnocie traktat wpływał na jej strukturę, a najdalej idące zmiany wprowadził Traktat z Lizbony. Celem niniejszego artykułu jest krótkie przedstawienie przemian prezydencji.

FAZ z zachwytem o Tusku

Autorzy: 
Dr Krzysztof Tokarz

Frankfurter Allgemeine Zeitung w internetowym wydaniu rozpisał się o wystąpieniu Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim. Samo wystąpienie polskiego premiera miało związek z niedawno rozpoczętą polską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej. Nie często niemiecka gazeta sypie pochwałami pod adresem Polski, a jeszcze rzadziej pozytywnie pisze o polskiej polityce. Jesteśmy przyzwyczajeni raczej do zgoła innych standardów obowiązujących w niemieckich mediach, kiedy te w ogóle z rzadka informują o kraju nad Wisłą. 

Nowy paradygmat energetycznego dialogu UE-Rosja w świetle polskiej prezydencji

Autorzy: 
Cezary Tomasz Szyjko

Relacje z Federacją Rosyjską są kluczowym elementem polityki zewnętrznej UE w aspekcie polityki energetycznej i surowców energetycznych. Dwustronne stosunki charakteryzują się współzależnością dotyczącą podaży, popytu, inwestycji i wiedzy specjalistycznej. Państwa Członkowskie UE planują nowe wspólne działania w celu stworzenia bezpiecznych i pewnych tras dostaw surowców energetycznych. Jednym słowem, energia słów powinna uzyskać postać konkretnych kroków. Czy Polska Prezydencja w UE mogłaby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Europy i nadać nowy wymiar unijno-rosyjskiemu dialogowi energetycznemu?

Źle się dzieje w Unii

Autorzy: 
Martyna Bojarska

1 lipca Polska obejmie prezydencję w Unii Europejskiej. To duża odpowiedzialność i trudne zadanie, gdyż obecnie Wspólnota ma więcej problemów niż kiedykolwiek przedtem. Najpoważniejszym z nich jest kryzys w strefie euro, ale nie mniejszymi wyzwaniami są m.in. rewolucje w Afryce Północnej i będący ich efektem masowy napływ imigrantów do Europy, narastanie nacjonalistycznych nastrojów w państwach członkowskich czy bezsilność Unii wobec Białorusi.

 

Polska prezydencja szansą dla Chorwacji

Autorzy: 
Sylwia Klaja

Podczas  spotkania Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie Donald Tusk wyraził nadzieję, że rok prezydencji Węgier i Polski, przyspieszy integrację reszty państw regionu z Unią Europejską. W szczególności Premier podkreślił realną szansę na osiągniecie dobrego finału negocjacji Chorwacji ze Wspólnotą. Zatem czy Chorwacja zostanie 28 członkiem Unii Europejskiej?

Polska Prezydencja - hit czy kit?

Autorzy: 
Grzegorz Dacko
Przywilej czy obowiązek? Prestiż czy nieistotna funkcja, a może pytając za pewnym portalem „hit czy kit?” Analogiczne  pytania można zadawać w nieskończoność w związku ze zbliżającym się (nie)uchronnie momentem przejęcia sterów Europy.

Reklama