Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Polska polityka zagraniczna | Grupa Wyszehradzka

V4 skutecznym narzędziem polskiej polityki zagranicznej

Autorzy: 
Elżbieta Daszkowska

Grupa Wyszehradzka, zwana też Czworokątem Wyszehradzkim –V4, jest powstałą w 1991r. z inicjatywy Polski, Czechosłowacji, Węgier i Słowacji platformą kooperacji państw Europy Środkowo- Wschodniej. Lata dziewięćdziesiąte XX w. były poświęcone nawiązaniu współpracy państw byłego bloku komunistycznego z UE i NATO w kwestii przystąpienia do struktur tych organizacji. 

Reklama