Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Polska polityka zagraniczna | Polityka Wschodnia

Sytuacja Polaków na Białorusi

Autorzy: 
Magdalena Chybowska

Mieczysław Jaśkiewicz, dotychczasowy wiceprezes Związku Polaków na Białorusi, stanął na czele organizacji nieuznawanej przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Wygrał z przewodzącą związkowi przez ostatnie dwa lata Andżeliką Orechwo stosunkiem głosów 112 do 105. Z udziału w wyborach zrezygnowała wcześniejsza prezes ZPB Andżelika Borys, której kandydatura także była zgłoszona.

Łukaszenko wydalił polskiego dyplomatę

Autorzy: 
Natalia Olszanecka

Z powodu nowych sankcji, które 28 lutego Unia Europejska wprowadziła przeciwko Białorusi, rząd w Mińsku odwołał swojego przedstawiciela przy UE i ambasadora w Polsce. Zasugerowano także aby przedstawiciel Unii Europejskiej (Maira Mora) i ambasador Polski (Leszek Szerepka) opuścili Mińsk i udali się do swoich krajów na konsultacje.

Ukraina: dwa kroki do przodu, krok do tyłu

Autorzy: 
Martyna Kośka

Ukraina, licząca 45 milionów mieszkańców, jest jednym z największych państw na kontynencie europejskim. Jednak przez zachodnie rządy jest wyraźnie ignorowana, czego przykładem może być choćby brak zainteresowania polityków i mediów Pomarańczową Rewolucją. Politycy ci mieli pewien problem z postrzeganiem Ukrainy. Z jednej strony wiedzieli, że nie jest to postradziecki skansen, ale z drugiej mieli świadomość niejasnych powiązań w polityce, podziałów na zwolenników Moskwy i tych o orientacji prozachodniej, prawodawstwa odbiegającego od standardów europejskich. Widzieli też, jakie są interesy Rosji na Ukrainie i traktowali je jako rzecz naturalną. Nie chcieli wtrącać się do nie zawsze zdrowych relacji Kijów-Moskwa – a jako że żadne z tych państw nie jest członkiem Unii Europejskiej, narzędzia wpływania na te stosunki były ograniczone.

 

Warszawski Szczyt Partnerstwa Wschodniego – pieniądze, wizy i Białoruś

Autorzy: 
Agata Jaskot

29 i 30 września br. warszawski Zamek Ujazdowski przeżył prawdziwe oblężenie najwyższych rangą funkcjonariuszy państw zjednoczonej Europy oraz ich wschodnich partnerów: Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele instytucji europejskich, w tym Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. To właśnie tutaj toczyła się druga już w historii Partnerstwa Wschodniego tura negocjacji i debat dotyczących przyszłości strategicznego projektu EU.

Stosunki polsko - ukraińskie w nowej Europie. Rozmowa z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim

Autorzy: 
Dr Piotr Kuspys

W tym roku mija dwudziesta rocznica ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości. Czy Ukraina sobie poradziła z nowymi wyzwaniami? Jak wpłynęło to na stosunki polsko-ukraińskie? Co będzie dalej z europejskimi aspiracjami Kijowa? Na te i inne tematy rozmawia z Dr Piotrem Kuspysiem Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Sprawa Alesia Bialackiego - komentarz

Autorzy: 
białoruski opozycjonista

Podstawowa zasada dyplomacji mówi, że na dobry wizerunek należy pracować latami, natomiast popsuć może go jedno wydarzenie. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na początku sierpnia, kiedy polska prokuratura przekazała białoruskim organom ścigania informacje na temat konta bankowego Alesia Bielackiego, lidera białoruskiej organizacji „Wiasny”, która walczy o prawa człowieka. Wobec ciągłego prześladowania opozycji przez władze w Mińsku nietrudno się domyślić, jak dane te mogą zostać wykorzystane: Bielackiemu grozi 7 lat więzienia.

Spotkanie trójstronne Komisji Spraw Zagranicznych

Autorzy: 
Artur Kucharski

W dniu 21 lutego 2011 r. odbyło się w Kaliningradzie spotkanie delegacji Komisji Spraw Zagranicznych polskiego Sejmu, rosyjskiej Dumy Państwowej i niemieckiego Bundestagu. Było to pierwsze w historii trójstronne spotkanie na szczeblu przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych. Idea spotkania narodziła się w czasie ubiegłorocznej wizyty delegacji Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej w Warszawie. Uzgodniono wtedy, że poza współpracą bilateralną powinny odbywać się regularne spotkania trójstronne. 

Polityka gestów czy nowa jakość? Stosunki Polska - Rosja

Autorzy: 
Dr Olga Nadskakuła
Sąsiedztwo ze swej strony nie tylko zbliża, ale i odpycha, nie tylko przyciąga, lecz też odstręcza, nie tylko rodzi sympatię, ale i antypatię: kulturowo-historyczne zróżnicowanie, zaś stąd także często rozbieżne interesy sąsiadów, ich obraz życia, poglądy, byt, usposobienie i sam zewnętrzny wygląd są nieuniknionymi przesłankami zarówno wzajemnych pozytywnych układów, jak i wzajemnych konfrontacji” – napisał w swojej książce „Rosja i Polska: konfrontacja i grawitacja” Aleksander Lipatow.

Tranzyt rosyjskiego gazu na unijnych zasadach?

Autorzy: 
Anna Kucharska
Wraz z nadejściem jesieni pojawiają się pierwsze chłody. Przede wszystkim w stosunkach polsko-rosyjskich. Problem z gazem, który my musimy kupid, a Rosja sprzedad, jest stałym punktem przetargów i negocjacji, w rzeczy samej całorocznych, ale kulminacja następuje w okresach jesienno-zimowych, czyli w sezonie grzewczym. W tym roku sprawa z gazem jest z punktu widzenia Polski tym bardziej interesująca, że 20 października kooczy się tzw. kontrakt jamalski. Jeżeli rząd nie zdąży z podpisaniem nowej umowy, pod dostawy gazu do Polski stoją znakiem zapytania.
 
 

Stosunki polsko - rosyjskie po 1989

Autorzy: 
Oprac. własne
Chronologia wydarzeń w stosunkach polsko-rosyjskich od 1989 do 2001
 

Białoruś wydala kolejnego polskiego dyplomatę

Autorzy: 
Piotr Kuspyś
Białoruskie MSZ poinformowało o konieczności opuszczenia Białorusi przez Andrzeja Olborskiego, radcy polskiej ambasady.
 

Pogarszające się stosunki polsko-rosyjskie

Autorzy: 
Dr Piotr Kuspys
Po nieudanej próbie normalizacji stosunków polsko-białoruskich przyszła kolej na zaostrzenie kontaktów z Moskwą. Polityczny klimat między Polską a Rosją po roku dziewięćdziesiątym sukcesywnie pogarszał się. Po „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie Rosja otwarcie i zdecydowanie przyjęła opcję ignorowania Polski jako sąsiada, nie mówiąc już o stosunkach partnerskich.

Reklama