Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Polska polityka zagraniczna | Polska w Unii

11 lat minęło jak jeden dzień

Autorzy: 
Dr Elżbieta Daszkowska

W maju 2015r. minęło 11 lat obecności Polski w strukturach UE. W ciągu tego okresu czasu dokonał się znaczący awans społeczno- gospodarczy kraju, a Polska aktywnie włączyła się w nurt spraw czego ukoronowaniem była pierwsza udana Prezydencja w Radzie UE w drugiej połowie 2011r.

Deficyt polskiego realizmu. Rozmowa z Profesorem Zdzisławem Krasnodębskim cz.2

Autorzy: 
Tomasz Badowski

Na początku maja, świętowaliśmy hucznie, 10 rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Czy po dekadzie obecności na form unijnym, możemy już mówić o tym, że Polska potrafi skutecznie korzystać z instrumentów unijnych, do realizacji własnych celów politycznych, podobnie jak to czynią kraje „starej Unii”? O tym, a także o niemieckiej roli w kształtowaniu wschodniej polityki UE, z Profesorem Zdzisławem Krasnodębskim rozmawia Tomasz Badowski.

Unia iskrzących się interesów. Rozmowa z Profesorem Zdzisławem Krasnodębskim cz.1

Autorzy: 
Tomasz Badowski

Kryzys na Ukrainie, postawił przed Europę wiele ważnych pytań, ale jednocześnie obnażył prawdziwe kierunki polityki zagranicznej prowadzonej przez największe kraje UE. Bardzo powściągliwa reakcja Niemiec i Francji na jawne łamanie porozumiem międzynarodowych przez Rosję, najlepiej pokazuje, że idea europejskiej solidarności nie zawsze zdaje egzamin. O przyczynach tych powściągliwych reakcji wobec Władimira Putina, wśród zachodnio europejskich elit a także o obecnej kondycji Unii Europejskiej i polskich interesach na tym forum z Profesorem Zdzisławem Krasnodębskim rozmawia Tomasz Badowski. 

Wspólne wartości vs. interesy narodowe

Autorzy: 
Joanna Hanas

Unia Europejska z założenia jest tworem opierającym się na współpracy państw członkowskich. Od początku funkcjonowania tej organizacji państwa zrzeszone współdziałały dla osiągnięcia określonych celów, które ulegały zmianom wraz ze zmianami politycznymi i gospodarczymi zachodzącymi na arenie międzynarodowej. Początkowo założycielom ówczesnej Wspólnoty Europejskiej przyświecała idea utrzymania pokoju w Europie poprzez wyłączenie z kompetencji poszczególnych państw zarządzania takimi surowcami jak węgiel i stal, które miały strategiczne znaczenie podczas I i II wojny światowej. 

Europa boryka się z brakiem mężów stanu

Autorzy: 
Robert Czulda

O powrocie do wartości republikańskich, kryzysie finansowym oraz instytucjonalnym Unii Europejskiej, a także nowej kategorii decydentów z doktorem Pawłem Kowalem, posłem do Parlamentu Europejskiego, rozmawia Robert Czulda.

Pokoleniowa układanka, czyli o Polakach w Estonii: Wywiad

Autorzy: 
Katarzyna Rytko

Wywiad z prezesem Związku Polaków w Estonii „Polonia” – Haliną Krystyną Kislacz (H) i wiceprezesem Związku Polaków w Estonii „Polonia” – Mariuszem Gubałą (M) na temat sytuacji mniejszości polskiej w Estonii, perspektyw rozwoju Związku oraz kultywowania rodzimych tradycji.

 

Dyplomatyczna drabinka

Autorzy: 
Grzegorz Dacko
25. października, Catherine Ashton, szefowa unijnej dyplomacji poinformowała, że zastępcą sekretarza generalnego służby dyplomatycznej został Maciej Popowski, dotychczasowy szef gabinetu przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.
 

Tranzyt rosyjskiego gazu na unijnych zasadach?

Autorzy: 
Anna Kucharska
Wraz z nadejściem jesieni pojawiają się pierwsze chłody. Przede wszystkim w stosunkach polsko-rosyjskich. Problem z gazem, który my musimy kupid, a Rosja sprzedad, jest stałym punktem przetargów i negocjacji, w rzeczy samej całorocznych, ale kulminacja następuje w okresach jesienno-zimowych, czyli w sezonie grzewczym. W tym roku sprawa z gazem jest z punktu widzenia Polski tym bardziej interesująca, że 20 października kooczy się tzw. kontrakt jamalski. Jeżeli rząd nie zdąży z podpisaniem nowej umowy, pod dostawy gazu do Polski stoją znakiem zapytania.
 
 

Reklama