Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Organizacje Międzynarodowe

„Nasi” zbrodniarze

Autorzy: 
Tomasz Lachowski

Radislav Krstić to dziś pewnie jedno z najgłośniejszych nazwisk pośród „mieszkańców” województwa łódzkiego. Ten serbski zbrodniarz wojenny został pierwszym skazanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii w Hadze za zbrodnię ludobójstwa popełnioną w 1995 r. na bośniackich Muzułmanach w Srebrenicy - ostatecznie na 35 lat pozbawienia wolności.

Organizacja Religii Zjednoczonych – science fiction Peresa…

Autorzy: 
Justyna Cywoniuk

Nie umilkło ostatecznie jeszcze echo podróży apostolskiej Franciszka do Ziemi Świętej, a we włoskich mediach na nowo (przy okazji trwającego Synodu Biskupów) rozgorzała dyskusja o sytuacji na Bliskim Wschodzie, starciu cywilizacji islamskiej z cywilizacją zachodnią, pojęciu fundamentalizmu islamskiego, terroryzmu (z uwagi na niedawną rocznicę zamachów z 11 września), czy działalności członków Państwa Islamskiego. Wszystko za sprawą inicjatywy Szimona Peresa, byłego prezydenta Izraela, który nawołuje, aby Watykan zaakceptował propozycję powstania Organizacji Religii Zjednoczonych (przy ONZ) oraz przyczynił się do opracowania Karty Religii – dokumentu na wzór Karty Narodów Zjednoczonych.

I Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Autorzy: 
Maciej Kluczyński

Dzień 30 lipca 2014 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła pierwszym światowym dniem walki z handlem ludźmi. Nadzieja to słowo klucz kampanii solidarności z ofiarami handlu ludźmi zainicjowanej przez ONZ. To ona jest odbierana milionom ofiar tegoż procederu.
25% ofiar handlu ludźmi na świecie to dzieci! Jednakże w Ameryce Północnej i Południowej stanowią one 27% ofiar, w Południowej i Wschodniej Azji oraz w regionie Oceanu Spokojnego to już 39% ofiar, zaś w Afryce i na Bliskim Wschodzie stanowią one aż 68% ofiar.

Operacje i misje pokojowe ONZ

Autorzy: 
Magdalena Mariankowska

Granice między zapobieganiem konfliktom (conflict prevention), tworzeniem pokoju (peacemaking), utrzymaniem pokoju (peacekeeping), budowaniem pokoju (peacebuilding) oraz wymuszeniem pokoju (peace enforcement) ulegają zatarciu. Rzadko kiedy operacje pokojowe realizują tylko jeden typ zadań.

BRICS – NOWA JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Autorzy: 
Arkadiusz Rosiński

Zbliżający się VI szczyt grupy BRICS rodzi pytanie o przyszłość tej struktury międzynarodowej. Rosja doskonale radzi sobie w relacjach z Chinami i RPA. Dotychczasowa współpraca brazylijsko-rosyjska przechodzi pewien kryzys. Korzystają na nim Chiny. Indie zaś współpracują z Rosją i Chinami nad wspólnymi projektami infrastrukturalnymi i wojskowymi. Czy aktualny kryzys polityczny w relacji Rosji ze światem zachodnim zaszkodzi współpracy w ramach grupy? Wydaje się, że państwa BRICS dysponują na tyle silnym potencjałem, że powinny sprawnie dojść do wspólnego porozumienia. Wszystko zależy jednak od woli politycznej poszczególnych państw członkowskich.

Międzynarodowa Kariera w ONZ

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Magdalena Mariankowska

Jeżeli myśleliście kiedykolwiek o tym, żeby pracować w strukturach ONZ, teraz macie szansę – od czerwca do września będzie trwał nabór w ramach programu dla młodych profesjonalistów Young Professional Programme (YPP), który ułatwia młodym ludziom rozpoczęcie kariery w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym roku konkurs jest organizowany dla obywateli ponad 60 państw, w tym także dla obywateli Polski.

Przedstawicielstwa UE przy ONZ

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Magdalena Mariankowska

Nie każdy wie, że Unia Europejska posiada przedstawicielstwa przy siedzibach ONZ w Nowym Jorku, Genewie, Paryżu, Rzymie, Wiedniu i Nairobi. Funkcje reprezentacyjne pełni delegatura Unii Europejskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w imieniu Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Metody implementacji strategii bezpieczeństwa ONZ

Autorzy: 
Sylwia Larson

My, Ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane (...) stworzyć warunki umożliwiające utrzymanie sprawiedliwości i poszanowania zobowiązań, wynikających z traktatów i innych źródeł prawa międzynarodowego (...) i w tym celu (...) zjednoczyć swe siły dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zapewnić - przez przyjęcie zasad i ustanowienie metod - aby siły zbrojne były używane tylko we wspólnym interesie (...). Zgodnie z tym Rządy nasze, za pośrednictwem zebranych w mieście San Francisco Przedstawicieli, którzy okazali swoje pełnomocnictwa, uznane za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodziły się przyjąć niniejszą Kartę Narodów Zjednoczonych i utworzyć organizację międzynarodową pod nazwą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Kryteria mierzenia sukcesu interwencji humanitarnej i jego determinanty

Autorzy: 
Rafał Andrzej Smentek

ONZ, NATO i Unia Europejska są organizacjami, które w ramach swojej działalności przeprowadzają interwencje militarne w celu ochrony praw człowieka na danym terenie. W nauce o stosunkach międzynarodowych zazwyczaj nazywa się je interwencjami humanitarnymi. Mogą być one postrzegane jako zbrojna napaść obcych państw na suwerenne terytorium, przez co często poddawane są one ostrej krytyce. Niemniej przyjmuje się, że czasem występują odpowiednie przesłanki, które dają do niej prawo (więcej: http://www.stosunki.pl/?q=content/prawo-do-interwencji-humanitarnych). Samo wkroczenie wojsk międzynarodowych nie rozwiązuje jednak problemu, bowiem zawsze otrzymują one mandat na z góry określony czas, po upływie którego wycofują się z regionu. Przyjmuje się, że sytuacja jaka potem zapanuje, rozpatrywana jest w kategoriach sukcesu lub porażki.

Christine Lagarde – pierwsza kobieta na czele MFW

Autorzy: 
Martyna Bojarska

5 lipca była minister finansów Francji, Christine Lagarde, objęła stanowisko dyrektora wykonawczego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) po tym, jak były dyrektor Dominique Strauss-Kahn podał się do dymisji na skutek oskarżenia o gwałt. Jej nominacja wyraża dwie tendencje zauważalne w dzisiejszym świecie wielkiej polityki i biznesu. Po pierwsze, Europa wciąż pozostaje, obok Stanów Zjednoczonych, siłą dominującą, a na Starym Kontynencie umacnia się rola Francji. Po drugie, w świecie władzy i finansów międzynarodowych kobiety piastują coraz więcej ważnych stanowisk.

Narody Zjednoczone wobec wyzwań i zagrożeń współczesnego świata

Autorzy: 
Tomasz Lachowski

Czas by dyskusja nad tym czy i jak reformować Organizację Narodów Zjednoczonych została zastąpiona realnymi działaniami, tak w płaszczyźnie politycznej, jak i prawnej, zwłaszcza mając na uwadze jej znaczne zintensyfikowanie w ostatniej dekadzie.

Wyspy Oceanii - w izolacji od świata

Autorzy: 
Krzysztof Kołaski

Oceania większości osób kojarzy się głównie z Nową Zelandią i Australią. Jest to zdecydowanie mylny tok myślenia, bowiem nie można tak upraszczać oceny tego regionu. O „bogactwie” kulturowym i przyrodniczym pozostałych państw regionu niech świadczy fakt, że 7 miejsc znajdujących się poza największymi krajami, jest obecnie uwzględnionych na liście światowego    dziedzictwa UNESCO.
  

Nowozelandzkie światowe dziedzictwo

Autorzy: 
Krzysztof Kołaski

Nowa Zelandia to miejsce, w którym ciężko znaleźć tradycyjne dla Europejczyków atrakcje turystyczne. Odwiedzając ten kraj należy się nastawić na zetknięcie z naturalnym środowiskiem w mniejszym stopniu „zawładniętym” przez człowieka. Takich miejsc jest na wyspie wiele, a trzy z nich: Te Wahipounamu, Tongariro i Wyspy Subantarktyczne zostały uznane przez UNESCO za obiekty światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
 

EUROubóstwo

Autorzy: 
Paweł Rogaliński
Pod koniec prezydencji hiszpańskiej, w Brukseli zorganizowano spotkanie z przedstawicielami najuboższych z całej Unii. Nic w tym niezwykłego, bowiem każda kolejna prezydencja UE przypadająca na okres od stycznia do czerwca zobowiązana jest do zorganizowania spotkania obejmującego grupę polityków, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli osób najuboższych, wykluczonych społecznie i reprezentantów mediów ze wszystkich 27 krajów członkowskich. Obrady w Brukseli mają niezwykle ważny cel - zaradzić ubóstwu, które dosięga co szóstego Europejczyka. Roszczeniowe postulaty wyrównywania szans spotkały się jednak z masową nieobecnością polityków.

MONUC - koniec największej operacji ONZ?

Autorzy: 
Marcin Bartosiak
Alain Le Roy, Podsekretarz Generalny Departamentu ds. Operacji Pokojowych ONZ, zapowiedział możliwość wycofania pierwszych żołnierzy misji w Demokratycznej Republice Konga do końca czerwca 2010 roku. Czy rozpoczął się więc początek końca największej misji pokojowej ONZ na świecie? Misji, która przez ostatnie dziesięć lat 
z roku na rok powiększała swój personel.

Czym jest Deklaracja Milenijna?

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Paweł Luty
Deklaracja Milenijna to jeden z najważniejszych dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mimo, iż został on uchwalony prawię dekadę temu niewiele osób zna jego charakter, założenia i przesłanie.

Nowa strategia MAEA

Autorzy: 
Marcin Bartosiak
Od stycznia 2010 roku zaczął obowiązywać nowy plan bezpieczeństwa nuklearnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), który uchwalono w sierpniu zeszłego roku. To już trzeci dokument tego typu. 
Przewodnim motywem wprowadzenia całego cyklu planów bezpieczeństwa stała się teza zawarta w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Agencji z października 2008 roku, mówiąca, iż „ryzyko użycia materiałów jądrowych i radioaktywnych w złej wierze pozostaje wysokie i stanowi poważne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa” (GC(52)/RES/10).  
 

Męczennik Narodów Zjednoczonych

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Paweł Luty
Co roku 10 grudnia wręczana jest Pokojowa Nagroda Nobla. W tym roku postanowiono, według licznych komentarzy nieco na wyrost, uhonorować Baracka Obamę. Przy okazji tej jakże podniosłej uroczystości warto przypomnieć nieco zapomnianą postać jednego z laureatów tego prestiżowego wyróżnienia – Daga Hammarskjölda.
 
Początki kariery
 
Dag Hammarskjöld – przyszły sekretarz generalny ONZ, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, szwedzki dyplomata i ekonomista przyszedł na świat 29 lipca 1905 roku. 
 

Przyszłość OBWE a stanowisko Rosji

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Karolina Skrzypik
Hannah Arendt, niemiecka teoretyk polityki napisała, że „główną przyczyną nieustannych wojen nie jest ani ukryte pragnienie śmierci, typowe dla ludzkiego gatunku, ani nieusuwalny instynkt agresji, ani wreszcie poważne zagrożenie ekonomiczne i społeczne związane z rozbrojeniem, lecz prosty fakt, że na politycznej scenie nie pojawił się żaden substytut wojny, który mógłby odegrać rolę najwyższego arbitra w stosunkach zagranicznych.”
 
Przytoczony cytat odnosi się przede wszystkim do skuteczności działania instytucji międzynarodowych. Znamienne jest, że jego autorka zmarła w 1975 roku, tym samym, w którym podpisany został Akt Końcowy w Helsinkach. 

NATO i ONZ - skazani na współpracę?

Autorzy: 
Paweł Fleischer

Po 60 latach koegzystencji, po raz pierwszy ONZ i NATO ustanowiły formalne relacje i zadeklarowały prowadzenie konsultacji i współpracę. Podpisanie wspólnej deklaracji ma szanse polepszyć ich stosunki ale współpraca pozostanie prawdopodobnie ograniczona.

Wojska ONZ w Liberii

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Jan Sochaczewski
Na konferencji państw Afryki Zachodniej w Ghanie ustalono że pierwsze oddziały przekroczą granicę Liberii 4 sierpnia. Pod naciskiem Stanów Zjednoczonych prezydent Charles Taylor zgodził się ustąpić ze stanowiska.

ONZ? Nie, dziękuję!

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Paweł Szczerkowski
4 kwietnia 2003 roku, rano: „ONZ musi kierować procesem odbudowy i administracji Iraku” – zgodnym chórem oświadczają ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Rosji, Dominique de Villepin, Joschka Fischer i Igor Iwanow – „Irak nie jest ciastkiem lub Eldorado do podziału” – dodaje Villepin.
 

Reklama