Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Litwa

Powrót do Europa

 

Pełna nazwa polska:

Republika Litewska

Pełna nazwa litewska:

Lietuvos Respublika

Pełna nazwa angielska:

Republic of Lithuania

 

DANE OGÓLNE

 
Stolica: Wilno 
Powierzchnia: 65 300 km²
Liczba ludności: 3 555 179
Struktura etniczna:
83,4% Litwini
6,7% Polacy
6,3% Rosjanie
3,6% inni
 
Ustrój polityczny: republika półprezydencka
Ustrój terytorialny: unitarny
Język urzędowy: litewski
Głowa państwa: Dalia Grybauskaite
Szef rządu: Andrius Kubilius
Partycypacja w organizacjach międzynarodowych: ONZ, UE, OBWE, WTO, OECD, Rada Europy, Rada Bałtycka, CBSS
 

DANE EKONOMICZNE

 
waluta: lit (LTL)
kurs waluty w stosunku do dolara: 2,3562
główni partnerzy handlowi: Rosja, Niemcy, Łotwa, Polska, Estonia, Francja, Wielka Brytania, Dania, Białoruś
eksport: produkty mineralne, tekstylia, odzież, maszyny, wyposażenie, chemikalia, drewno i produkty drewniane, żywność
import: produkty mineralne, maszyny, wyposażenie, wyposażenie transportu, chemikalia, tekstylia, odzież, metale
bogactwa naturalne: torf, bursztyn
PKB (2008):
Całkowite: 63,33 mld USD
Per capita: 17 800 USD
 

DANE MILITARNE

 
liczebność sił zbrojnych: 13 510 w czynnej służbie (337 100 łącznie)
procent PKB wydawany na siły zbrojne: 1,2%
Oprac. Miriam Dąbrowa

 

95. rocznica Wojsk Litewskich

Autorzy: 
Andrzej Lek

Andrzej Lek z uroczystości 95. rocznicy Wojsk Litewskich. Obecny był Minister Obrony Litwy Juozas Olekas. Uroczystość odbyła się w ambasadzie Litwy w Polsce. Wśród zaproszonych przez ambasador Litwy w Polsce Loretę Zakaraviciene i attache obrony Litwy w Polsce płk. Reimondasa Matulaitisa obecni byli m.inn. attache obrony i ambasadorzy akredytowani w Polsce. przedstawiciele Wojska Polskiego oraz inni znamienici goście. 

Dyskusja o stosunkach polsko-litewskich

Działy Artykułu: 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na dyskusję o stosunkach polsko-litewskich oraz na prezentację wyników polsko-litewskiego badania medioznawczego: jak polska prasa pisze o Litwie i Litwinach oraz jak prasa litewska pisze o Polsce i Polakach. Stosunki polsko-litewskie są najgorsze od dwudziestu lat. Czy wybory na Litwie 14 października dadzą szansę na poprawę?

Jak się dogadać z Litwą po wyborach?

Spotkanie odbędzie sić jutro, we wtorek 9 października o godzinie 18:00 w Sali Konferencyjnej Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie.

W spotkaniu udział wezmę:

  • Nijole Druto, dziennikarka litewskiego radia publicznego, LRT Radio
  • Wojciech Borodzicz, wicedyrektor Centrum Stosunków Międzynarodowych
  • Marek Borowski, senator
  • Paweł Lisicki, redaktor naczelny "Uważam rze"
  • Poprowadzi Mateusz Luft, Inicjatywa Wolna Białoruś, Magazyn "Kontakt"

Wyniki badania przedstawią:

Irma Budginaite, Karolina Urbonaitë, Studencka Korporacja "RePublica" przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego. Karolina Adamska, Jakub Halcewicz-Pleskaczewski, Koło Naukowe Obserwacji Polskich Mediów im. Stefana Kisielewskiego przy Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

Celem projektu Idea Spotkania jest dziaůanie na rzecz dobrych relacji polsko-litewskich poprzez prowadzenie badań naukowych w Polsce i na Litwie oraz kształcenie studentów zainteresowanych dziennikarstwem

http://www.ideaspotkania.org/

Stosunki polsko-litewskie: W poszukiwaniu porozumienia

Autorzy: 
Kamil Białas

W grudniu 2011 r. zakończył się pierwszy cykl spotkań polsko-litewskiej komisji, mającej rozwiązać zgłaszane przez mniejszość polską na Litwie problemy, powstałe w wyniku przyjęcia przez litewski Sejm nowelizacji do Ustawy o Oświacie. Jedynym osiągnięciem spotkań było ustalenie, że takowe są jeszcze potrzebne i zapowiedziano ich organizowanie w przyszłości.

 

Bratobójcza krew

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Paweł Rogaliński

Polacy i Litwini budowali wspólne, tolerancyjne państwo przez ponad czterysta lat. I nagle coś pękło. Bratobójcza krew zatruła wzajemne zaufanie. Fala dyskryminacji i przepaść nienawiści zniszczyły wszystko, co było budowane od wieków.

Koronacja Króla Mindaugasa - Święto Narodowe Litwy

Autorzy: 
Andrzej Lek

Andrzej Lek z ambasady Litwy w Warszawie z uroczystości z okazji Święta Narodowego Litwy . Na uroczystość do ambasady Litwy w Warszawie przybyli zaproszeni przez J.E ambasador Litwy w Polsce Loretę Zakareviciene znamienici goście m.inn.: wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska, minister w Kancelarii Prezydenta RP Jan Lityński,ambasadorzy akredytowani w Polsce m.inn.Ukrainy,Gruzji ,Austrii,Łotwy ,znani ludzie kultury ,polityki oraz mediów.

Sytuacja Polaków na Litwie nieprędko ulegnie zmianie

Autorzy: 
Martyna Kośka

W artykule „Litwa: kryzys mija, problemy Polaków pozostają”, pisałam o łamaniu praw mniejszości polskiej na Litwie. Najbardziej jaskrawymi przykładami tego rodzaju działań jest niedopuszczanie do używania języka polskiego w urzędach w tych obwodach, w których mieszka wielu Polaków, jak również ograniczanie funkcjonowania polskich szkół i odmowa rejestracji polskich nazwisk w tych sytuacjach, gdy zapis w języku litewskim brzmi inaczej. W tej właśnie sprawie wypowiedział się niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Partnerstwo polsko-litewskie stałym zakładnikiem zmian geopolitycznych

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Živilė Dambrauskaitė

Chociaż główne problemy w stosunkach dwustronnych od końca lat osiemdziesiątych pozostawały zasadniczo takie same, to intensywność tychże relacji i ich zakres wzrastały w dynamiczny sposób: od ostrej różnicy zdań w kwestii mniejszości etnicznych do partnerstwa strategicznego i ponownego napięcia dyplomatycznego. Jakie zewnętrzne czynniki geopolityczne wpływają na taki stan?

Ogląd historyczny stosunków polsko-litewskich na przebiegu wieków

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Rimantas Miknys

Litwę i Polskę przez wieki łączyło (i nadal łączy) nie tylko sąsiedztwo geograficzne, ale też wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe. W okresie początkowym o charakterze rozwoju tych stosunków decydował fakt, że Litwini - podobnie jak inne plemiona Bałtów - pod względem zaawansowania rozwoju państwotwórczego pozostawali w tyle za swymi sąsiadami.

Litwa: Kryzys mija, problemy Polaków pozostają

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Martyna Kośka

Pomimo wieków wspólnej historii dzisiejsza Litwa jest dla większości Polaków państwem nieznanym. Niby wszyscy kojarzą, że kryzys nie oszczędził Litwinów, wiedza też o problemach Polaków tam mieszkających. Kojarzą nazwisko wieloletniego prezydenta – Valdasa Adamkusa. I na tym znajomość sąsiada kończy się.

Pożegnanie J.E. Ambasadora Litwy w Polsce

Autorzy: 
Andrzej Lek
Andrzej Lek  dla miesięcznika "Stosunki Międzynarodowe" z uroczystego pożegnania J.E ambasadora Litwy Egidijusa Meilunasa kończącego długoletnią misję dyplomatyczną w Polsce. Uroczystość   odbyła się w ambasadzie Litwy w Warszawie i zgromadził wielu znanych ,dostojnych gości. Kancelarię Prezydenta RP reprezentował  Minister Jaromir Sokołowski. Na uroczystość przybyli także ambasadorowi akredytowani w Polsce m.inn: Izraela, Armenii, Słowacji ,znani ludzie kultury m.in. Elżbieta Penderecka oraz polityki i mediów (Maria Przełomiec)
 

Litwo! Ojczyzno moja?

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Joanna Zwierzyniecka
Choć przez kilka wieków Polacy i Litwini żyli w jednym państwie to dziś można powiedzieć, że co najwyżej żyją jak pies z kotem. Aby się o tym przekonać wystarczy odwiedzić dwa najważniejsze miasta tego niewielkiego bałtyckiego kraju-Wilno i Kowno.
 
Litwo! Ziemio utracona!
 
Wileńska Rossa jest cmentarzem przynajmniej w swojej starszej części polskim. 99% nazwisk brzmi polsko, a przy samym wejściu  znajduje się słynny już grób matki Marszałka Piłsudskiego oraz jego serce „(Matka i serce syna”). Nekropolia znajduje się za torami kolejowymi w spokojnej dzielnicy litewskiej stolicy i wydaje się być trochę na uboczu. Najbardziej jednak uderza w niej zaniedbane nagrobki polskich żołnierzy z 1920 roku. Przypominające o bardzo trudnym dla obu narodów okresie międzywojennym.

Święto Narodowe Litwy

Autorzy: 
Andrzej Lek
Andrzej Lek dla miesięcznika Stosunki Międzynarodowe z uroczystości która odbyła się z okazji Święta Narodowego Litwy. Uroczystość odbyła się na terenie ambasady Litwy w Warszawie. Na uroczystość  przybyli zaproszeni przez J.E ambasadora Litwy  w Polsce Egidijusa Meilunasa znamienici goście m. innymi : Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Cieniuch ,Komendant Akademii Obrony Narodowej gen.dyw. dr. inż. Romuald Ratajczak,ambasadorowie akredytowqani w Polsce , attache obrony akredytowani w Polsce oraz znani ludzie z kręgów  polityki,kultury oraz mediów.
 

Otwarcie wystawy "Prowincja Afganistanu Ghor oczyma litewskich archeologów" w Ambasadzie Litwy

Autorzy: 
Andrzej Lek
Andrzej Lek dla portalu www.stosunki.pl z uroczystości otwarcia w ambasadzie Litwy wystawy p.t " Nowo Odkryta Pradawna Ariana - Prowincja Afganistanu Ghor oczyma litewskich archeologów". Na uroczystości otwarcia obecni byli m.in. Wiceminister Spraw Zagranicznych Litwy Evaldas Ignatavicius, J.E ambasador Litwy w Polsce Egidijus Meilunas. J.E Konsul Afganistanu w Polsce Hatif Hashemi ,ambasadorowie akredytowani w Polsce oraz znani ludzie polityki ,kultury oraz mediów.
 

Polityka obronna Litwy

Autorzy: 
Robert Czulda

Choć może wydawać się, że Litwa nie stanowi istotnego elementu polskiego bezpieczeństwa, to przecież ten mały kraj jest jednym z ważnych buforów odgradzających nas od Federacji Rosyjskiej. Tym samym 
bezpieczeństwo Litwy jest i w naszym interesie. Położenie geopolityczne przyniosło Litwie wiele problemów w XX wieku. Tym samym bezpieczeństwo Litwy jest i w naszym interesie. Położenie geopolityczne przyniosło Litwie wiele problemów w XX wieku. Na mocy porozumienia III Rzeszy i Związku Sowieckiego, kraj ten w 1939 roku trafił do strefy wpływów Moskwy, która kontrolowała go aż do 1990 roku.Wtedy to Litwa – jako pierwsza sowiecka republika – ogłosiła niepodległość. Nie chcąc dopuścić do utraty tak istotnego kraju, oddziały sowieckie dokonały szturmu na litewską stację telewizyjną, co zakończyło się śmiercią 13 osób. Tak rozpoczął się nowy etap w litewskiej historii – niepodległości.

Reklama