Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Edukacja | Teoria stosunków międzynarodowych

Geopolityka - główne cechy stylu myślowego

Autorzy: 
Leszek Sykulski

Geopolityka, jako potoczny, a przy tym niezwykle użyteczny termin, jest obecnie wykorzystywana powszechnie w środkach masowego przekazu oraz wielu publikacjach popularnych i naukowych. Częstokroć jednak posługiwanie się tym pojęciem oraz wszelkimi możliwymi jego wariacjami, w tym z użyciem najdziwniejszych kontekstów , jest arefleksyjne i pozbawione większego sensu. Bywa bowiem używane wyłącznie w celu zwiększenia „powagi” wypowiadanych słów, czy nadania im „głębszego znaczenia”. W wielu wypadkach kończy się to jednak rozmyciem danego przekazu, a czasem i jego ośmieszeniem. Warto więc zwrócić uwagę na właściwe, pełne znacznie geopolityki, rozumianej jako autonomiczna dziedzina aktywności intelektualnej, która wytworzyła swój własny styl myślowy, z przynależnymi mu charakterystycznymi cechami i prawidłowościami w zakresie formułowania sądów.

Geopolityczne mity Georga Friedmana

Autorzy: 
Leszek Sykulski

3 grudnia 2010 r. znany amerykański ośrodek analityczny STRATFOR zamieścił na swojej stronie internetowej kolejny – siódmy już – esej autorstwa dra Georga Friedmana z cyklu Geopolitical Journey with George Friedman. Tym razem na celowniku pióra szefa amerykańskiego think-tanku znalazła się Polska. Nie miejsce to, aby szerzej przybliżać Czytelnikom postać Friedmana i sam ośrodek analityczny, którym kieruje. Warto tylko podkreślić, iż STRATFOR określa się sam jako prywatny ośrodek, specjalizujący się w globalnym wywiadzie (global intelligence).

Nieskończony koniec historii

Autorzy: 
Bartosz Światłowski
Koniec historii Francisa Fukuyamy to jedna z najsłynniejszych książek przełomu lat 80’ i 90’. Jej popularność bierze się z faktu zawarcia w klarownej, zwięzłej formie kilku zasadniczych tez o charakterze cywilizacyjnym, ustrojowym i społecznym. Koniec historii w znaczeniu jaki nadał jej bardziej lub mniej świadomie Fukuyama to proces powolnego dochodzenia państw i polityków do przekonania o wyższości moralnej, etycznej i politycznej demokracji.  
 
W tym sensie koniec historii to zjawisko znajdowania przez społeczeństwa pewnego porządku publicznego najlepszego dla dobra wspólnego, czyli czegoś, co jak mawiał Arystoteles jest bardziej boskie i ważniejsze niż dobro jednostki.
 

Demokratyzacja państwa a uczestnictwo w stosunkach międzynarodowych

Autorzy: 
Katarzyna Cieszyńska
Jednym z głównych podmiotów w stosunkach międzynarodowych są suwerenne państwa, które działają w tej sferze poprzez swe władze. Charakter tych władz, może mieć wpływ na to, jak układają się stosunki z innymi państwami, ale nie jest warunkiem uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych . Warunkiem koniecznym do tego jest uznana przez inne państwa zdolność organów danego państwa do sprawowania władzy na określonym terytorium.
 

Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego

Autorzy: 
Inf. własna
Termin często używany w praktyce stosunków międzynarodowych i nauce badającej te stosunki. Jest to stan w którym państwa mają poczucie pewności, że brak jest groźby ataku militarnego, politycznych presji, nacisku gospodarczego, zagrożenia ekologicznego czy utraty istotnych wartości kulturowych i tożsamości kulturowych i tożsamości narodowych, co stanowiłoby przeszkodę dla rozwoju państw, współpracy międzynarodowej i utrzymania pokoju.

Wojna w historii cywilizacji zachodniej

Autorzy: 
Przemysław Łukasik
Widać od razu, że tu dawno nie było wojny.
Więc skąd tu ma się wziąć moralność?
Pokój to nic, tylko bałagan, dopiero wojna robi porządek.
Ludziom przewraca się we łbie podczas pokoju (…)
Zdarzało mi się odwiedzać okolice,
gdzie wojny chyba z siedemdziesiąt lat nie było,
tam ludzie w ogóle nie mieli jeszcze imion.
Sami siebie nie znali (…)
Nie ma wojny bez porządku – Wachmistrz

Bertolt Brecht, Matka Courage i jej dzieci 

 

Reklama