Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Pogarszające się stosunki polsko-rosyjskie

Autorzy: 
Dr Piotr Kuspys
Po nieudanej próbie normalizacji stosunków polsko-białoruskich przyszła kolej na zaostrzenie kontaktów z Moskwą. Polityczny klimat między Polską a Rosją po roku dziewięćdziesiątym sukcesywnie pogarszał się. Po „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie Rosja otwarcie i zdecydowanie przyjęła opcję ignorowania Polski jako sąsiada, nie mówiąc już o stosunkach partnerskich.
Imperialna przeszłość oraz aspirację do bycia potęgą światową na arenie polityczno-militarnej są głównymi powodami nierównego traktowania sąsiednich państw. Dysproporcjonalizm we wzajemnym postrzeganiu utrzymywany na granicy kurtuazji dyplomatycznej wydaje się być rosyjską strategią wobec Polski. Do niedawna nie przeszkadzało w układaniu dobrych stosunków gospodarczych. W ostatnim czasie również i ta sfera współpracy polsko-rosyjskiej zaczyna pogarszać się.
 
Najnowsze incydenty na linii Warszawa-Moskwa potwierdzają wyżej przytoczone twierdzenie. Zdaniem polskich władz, polityków i prasy, a także prasy rosyjskiej, pobicie polskich dyplomatów nie jest przypadkowe. Trudno stwierdzić, że jest to „na zlecenie” władz centralnych. Jednak powtarzające się napaście i bezczynność rosyjskiego MSZ wskazują na to, że nie dzieje się to bez cichej zgody polityków na najwyższych szczeblach. Nie jest tajemnicą, że samodzielna Polska i niezależna Ukraina nie są Moskwie na rękę.
 
W kontekście stosunków polsko-ukraińskich i ostatnio polsko-białoruskich posunięcia ze strony Moskwy można odczytywać jednoznacznie jako ukaranie Polski za próbę prowadzenie własnej, niezależnej polityki wschodniej. Jeżeli Rosja nie akceptuję wtrącania się do swojej strefy interesów USA i UE, to tym bardziej nie będzie tolerować poczynań polskich.
 
W obliczu takich realiów politycznych należy spodziewać się dalszego zaostrzenia stosunków polsko-rosyjskich. Umiędzynarodowienie tej kwestii, podobnie jak konfliktu na Białorusi, nie przyniesie żadnych rozwiązań, ale wręcz odwrotnie, wpłynie na osłabienie autorytetu Polski na arenie międzynarodowej, do czego też dąży Rosja.

Reklama