Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie - wybrane problemy

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Paweł Fleischer

Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi od kilku lat jest organizatorem konferencji Akademickie Forum Bezpieczeństwa. W wyniku zeszłorocznej konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Łódzkim została wydana publikacja: Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie pod redakcją pani dr Małgorzaty Rączkiewicz.

Opublikowane materiały są świadectwem dalszej istotności znaczenia zagrożeń asymetrycznych dla bezpieczeństwa państwa. Powstała publikacja obejmuje szeroki wachlarz zagadnień poczynając o cyberbezpieczeństwie RP, kończąc na zagrożeniach asymetrycznych w amerykańskiej doktrynie kosmicznej. Artykuły dotykają podstawowych zagadnień związanych z pojęciem zagrożenia asymetrycznego istotnych dla polityki NATO, Unii Europejskiej, Rosji oraz Polski. Stanowią z pewnością interesujący materiał do studiowania dla osób zainteresowanych zagrożeniami asymetrycznymi.

Spis treści:

 • Jerzy Dereń (Dolnośląska Szkoła Wyższa), Determinanty i implikacje zagrożeń asymetrycznych.

 

 • Magdalena Witecka (Akademia Obrony Narodowej), Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej wobec zagrożeń asymetrycznych.

 

 • Tomasz Lachowski (Uniwersytet Łódzki), Fenomen państwa upadłego - implikacje dla międzynarodowego bezpieczeństwa.

 

 • Dominika Dziwisz (Uniwersytet Jagielloński), Stany Zjednoczone strażnik światowego cyberbezpieczeństwa.

 

 • Małgorzata Rączkiewicz (Uniwersytet Łódzki), Strategie Bezpieczeństwa Narodowego jako dokument programowy na przykładzie amerykańskiej strategii z 2010 r.

 

 • Mateusz Lange (Uniwersytet Wrocławski), Ewolucja NATO w dobie rozwoju zagrożeń symetrycznych.

 

 • Marta Rodziewicz (Uniwersytet Łódzki), Doktryna Busha jako odpowiedź na zagrożenia asymetryczne na przykładzie wojny z terroryzmem.

 

 • Dawid Sawa (Uniwersytet Łódzki), Rosja wobec wojny z terroryzmem na przykładzie konfliktu w Czeczenii.

 

 • Grzegorz Krzyżanowski (Uniwersytet Jagielloński), Operacje informacyjne w doktrynie wojskowej Stanów Zjednoczonych.

 

 • Marcin Bartosiak (Uniwersytet Łódzki), Terroryzm jądrowy jako potencjalne zagrożenie XXI wieku.

 

 • Jacek Jędrysiak (Uniwersytet Wrocławski), Zagrożenia asymetryczne w amerykańskiej doktrynie kosmicznej.

 

 • Małgorzata Porębska (Akademia Marynarki Wojennej), Asymetria w środowisku bezpieczeństwa morskiego.

 

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z publikacją !!!

Reklama