Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Wystawa w AON- Śmiałe marzenia stają się rzeczywistością

Autorzy: 
Andrzej Lek

   Andrzej Lek z uroczystego otwarcia w Akademii Obrony Narodowej przez ambasadora Niemiec w Polsce Rudigera Freiherra v.Fritscha i Rektora- Komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. dr.hab. Bogusława Packa wystawy z okazji 20 lat polsko-niemieckiej współpracy -" Śmiałe marzenia stają się rzeczywistością."   

   J.E ambasador Niemiec w Polsce otwierając wystawę w AON powiedział m.inn.: Szanowny Panie Generale. Szanowni goście. - ... Od wielu lat polityka naszych krajów jest polityką sukcesu.Dotyczy to także sektora wojskowości. Już w 1994 roku do na studia do Akademii Obrony Narodowej oddelegowany został pierwszy niemiecki oficer,a prawie 15 lat temu utworzono funkcję niemieckiego oficera łącznikowego.
    Wojsko Polskie i Bundeswehra już od 22 lat pogłębiają wspólne dobre kontakty i zrozumienie,które to aspekty tworzą dobre podłoże dla efektywnej współpracy naszych żołnierzy.Wystawa którą wspólnie z Komendantem Akademii Obrony Narodowej gen. dyw.dr.hab. Bogusławem Packiem otwieramy nosi tytuł "Śmiałe marzenia staja się rzeczywistością."Pokazuje ona jak na przestrzeni ostatnich lat udało nam się zbliżyć siły zbrojne naszych państw. Ilustruje codzienną pracę wojska i pokazuje całe spektrum naszej współpracy.Pokazuje historię od pierwszego naszego spotkania do chwili obecnej.Wystawa ta kieruje także spojrzenie w przyszłość wskazując szanse na nowe wspólne projekty i przedsięwzięcia. Jest także dowodem bardzo dobrej współpracy niemiecko-polskiej czego dowodem jest fakt że wystawa jest prezentowana w szczególnym miejscu ,Akademii Obrony Narodowej która jest głównym ośrodkiem kształcenia polskich sił zbrojnych... Dziękuję za pomoc komendantowi AON gen dyw. dr. hab. Bogusławowi Packowi za pomoc w otwarciu tej wystawy.

  Rektor -komendant AON powiedział m.inn.: - Szanowny Panie ambasadorze . ...- Wiele zmieniło się na dobre w ostatnich latach w relacjach polsko -niemieckich Niedawno miałem okazje odwiedzić z rewizytą bratnią uczelnie wojskową w Hamburgu Zostałem przyjęty bardzo serdecznie . Możemy powiedzieć że w stosunkach polsko -niemieckich jesteśmy już serdecznymi przyjaciółmi..Chciałbym także podziękować za olbrzymią pracę w zorganizowaniu wystawy dwóm niemieckim oficerom są to : attache obrony Niemiec w Polsce płk. dypl. Klaus-Peter Kiser oraz oficer łącznikowy Bundeswehry ppłk. dypl . Thorsten Fr. Fries. Bez ich pracy nie byłoby tej wystawy.
 Rektor -Komendant Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. dr.hab. Bogusław Pacek i J.E ambasador Niemiec w Polsce Rudiger Freiherr v.Fritsch podczas uroczystego otwarcia 19 marca 2013 r w AON wystawy z okazji 20 lat Polsko-Niemieckiej współpracy wojskowej "Śmiałe marzenia stają się rzeczywistością".
Foto: Andrzej Lek


J.E Ambasador Niemiec w Polsce Rudiger Freiherr v Fritsch. Rektor- Komendant AON gen.dyw. dr.hab. Bogusław Pacek, oficer łącznikowy Bundeswehry ppłk. dypl. Thorsten Fr. Fries. podczas uroczystości otwarcia wystawy w AON "Śmiałe marzenia staja się rzeczywistością".
Foto: Andrzej Lek


Foto: Andrzej Lek


Komandor Piotr Gawliczek - AON. attache obrony Niemiec w Polsce płk.dypl. Klaus- Peter Kiser, ambasador Niemiec w Polsce Rudiger Freiherr v. Fritsch, Rektor -Komendant AON gen.dyw. dr.hab. Bogusław Pacek. oficer łącznikowy Bundeswehry ppłk. dypl. Thorsten Fr. Fries podczas spotkania w Akademii Obrony Narodowej.
Foto: Andrzej Lek


Attache Obrony Niemiec w Polsce płk. dypl.Klaus-Peter Kiser .Komendant AON gen. dyw. dr.hab. Bogusław Pacek ,ambasador Niemiec w Polsce Rudiger Freiherr v. Fritsch ,oficer łacznikowy Bundeswehry w Polsce.
Foto: Andrzej Lek


Zarząd Akademickiego Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Komendant - Rektor Akademii Obrony Narodowej gen. dyw.dr.hab. Bogusław Pacek ambasador Niemiec w Polsce Rudiger Freiherr v. Fritsch podczas uroczystego otwarcia wystawy w AON "Śmiałe marzenia stają się rzeczywistością".
Foto: Andrzej Lek


Foto: Andrzej Lek


Prorektor ds naukowych AON dr. hab. Andrzej Gleń , prof. dr.hab. Paweł Cieślar -Prorektor ds. Dydaktycznych AON , Komendant --Rektor- AON gen. dyw .
dr.hab Bogusław Pacek, ambasador Niemiec w Polsce, komandor Piotr Gawliczek- AON podczas rozmowy na uroczystości z okazji otwarcia wystawy "Śmiałe marzenia stają się rzeczywistością".
Foto :Andrzej Lek


Foto: Andrzej Lek

Reklama