Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


"Współczesne spory i konflikty międzynarodowe "

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UAM

WSPÓŁCZESNE SPORY I KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE

Poznań, 16-17 marca 2012 r. 

 

 

 

Piątek, 16 marca


11:00 rozpoczęcie konferencji

11:00-12:00 Problemy państwowości

Jan Byczkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Somaliland: zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne oraz problem międzynarodowego uznania.

mgr Jeroen Van den Bosch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
The expiration date of a political system.

mgr Marta Zobeniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Wybrzeże Kości Słoniowej - bilans wysiłków na rzecz zapewnienia stabilności

12:15-13:30 Problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie

lic. Malwina Księżniakiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Konflikt a interwencja zbrojna w Libii.

lic. Jędrzej Trojanowski, Uniwersytet Warszawski:
Niemieckie zaangażowanie w Afganistanie – implikacje polityczno-ekonomiczne.

lic. Piotr Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Wojna w Iraku - bilans ośmioletniej okupacji

Kinga Wojciechowska, Uniwersytet Warszawski:
Niemilitarny wymiar konfliktu arabsko – izraelskiego

13:30-14:00 przerwa kawowa

14:00-15:00 Napięcia w polskiej polityce zagranicznej

mgr Iwona Galewska, Uniwersytet Opolski:
Spór o rozumienie Polskiej racji stanu na arenie Unii Europejskiej w wymiarze teoretycznym i praktyczny.

mgr Maryana Prokop, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
Konflikty i nieporozumienia w stosunkach polsko-ukraińskich po 1989 r. 

lic. Kamil A. Skwirut, Uniwersytet Rzeszowski:
Kwestia Zbrodni Katyńskiej w relacjach polsko-rosyjskich po 10 kwietnia 2010 r.

15:00-16:00 obiad

16:00-17:15 Spory terytorialne we współczesnym świecie

Bartosz Wojnarowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Rewitalizacja konfliktu brytyjsko-argentyńskiego o Falklandy (Malwiny) w przededniu 30. rocznicy wybuchu wojny

Karolina Olejniczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Wyspa Węży

Michał Jarocki, Uniwersytet Łódzki:
Morze Barentsa – między Norwegią a Rosją – eksploatacja zasobów


Sobota, 17 marca


10:00 rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

10:00-10:45 Konflikty morskie w Azji

mgr Bartłomiej Zgliński, Uniwersytet Warszawski:
Azja jako region możliwego konfliktu morskiego. Opis potencjalnych uczestników.

mgr Rafał Wiśniewski, Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Morze Południowo-chińskie- strefa konfliktu czy obszar współpracy?

11:00-11:45 Chiny we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Tomasz Walerowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Perspektywy konfliktu chińsko-indyjskiego.

lic. Paweł Luzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Proces transformacji gospodarczej Chińskiej Republiki Ludowej z perspektywy teorii Trzech Fal A. Tofflera

11:45-12:15 przerwa kawowa

12:15-13:15 Bezpieczeństwo Azji Południowej

lic. Hanna Łuczkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
lic. Joanna Jancz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Kambodża – czas rozliczeń.

Natalia Olszanecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Konflikt indo-pakistański. Stan obecny i perspektywy rozwoju.

13:30-14:30 Zagrożenia stabilności na obszarze postradzieckim

Dominika Daśko, Katolicki Uniwersytet Lubelski:
Wojna Gruzińsko-rosyjska,- pogorszenie relacji z Federacją Rosyjską?

Magdalena Lis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Górny Karabach – konflikt w zawieszeniu

mgr Michał Romańczuk, Uniwersytet Szczeciński:
Zamieszki w południowym Kirgistanie w 2010 roku jako przykład konfliktu etnicznego

14:30-15:30 obiad

15:30-16:30 Różne sposoby rozwiązywania konfliktów

Katarzyna Marchocka, Uniwersytet Warszawski
Sebastian Wijas, Uniwersytet Warszawski:
Sądownictwo arbitrażowe jako sposób rozwiązywania sporów gospodarczych pomiędzy państwami

lic. Aleksandra Korczyc, Uniwersytet Wrocławski:
Koncepcje rozwiązania konfliktu palestyńsko – izraelskiego.

16:30 zakończenie konferencji

 

Organizator:

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
WNPiD UAM
ul. UMULTOWSKA 89A POZNAŃ
 

Reklama