Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Warszawskie forum o bezpieczeństwie

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Stosunki.pl

W Warszawie, w dniach 20 - 21 listopada 2014 roku odbędzie się Warsaw Security Forum 2014 międzynarodowa konferencja ekspercka, organizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego i Akademię Obrony Narodowej. Tematem dyskusji podczas paneli będą zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego we wszystkich jego wymiarach, przede wszystkim militarnym, ale także ekonomicznym i energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa Europy, a przede wszystkim jej środkowego i wschodniego subregionu. W wydarzeniu wezmą udział ministrowie spraw zagranicznych, obrony narodowej, eksperci i inne osoby zaangażowane w sprawy bezpieczeństwa.

Forum rozpocznie konferencja przedstawicieli wysokiego szczebla państw UE odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa, a otworzy ją Prezydent Bronisław Komorowski. Sesje tę współorganizuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które jest także strategicznym partnerem wydarzenia. W debacie wezmą udział doradcy ds. bezpieczeństwa głów państw Unii Europejskiej, a konkluzje z dyskusji zostaną zebrane aby pomóc w wypracowaniu efektywnej polityki UE wobec potencjalnych zagrożeń.

Misją Warsaw Security Forum 2014 jest przede wszystkim: rozwój bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez dialog i budowę zaufania oraz stworzenie płaszczyzny do dyskusji dla ekspertów i decydentów zajmujących się tą tematyką. Ważnym elementem będzie także możliwość omówienia polityki bezpieczeństwa w Europie, przede wszystkim w kontekście relacji pomiędzy UE, NATO a Rosją. Wśród dyskutujących w panelach będą m. in. Prof. Adam Daniel Rotfeld, Giorgi Bokera – były Wiceminister Spraw Zagranicznych Gruzji i prof. Andrew Michta z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych.

Wydarzenie patronatem honorowym objął Minister Spraw Zagranicznych, zaś partnerami instytucjonalnymi są: Amicus Europae, demosEUROPA, Europejska Akademia Dyplomacji, The German Marshall Fund, Instytut Wolności, Jagello 2000, Polski Instytut Myśli Gospodarczej i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Transmisja na żywo z Forum będzie można obejrzeć na stronie internetowej http://warsawsecurityforum.org/. Magazyn "Stosunki Międzynarodowe" jest patronem medialnym Warsaw Security Forum.  

Reklama