Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


VI Festiwal Dyplomatyczny

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Inf. prasowa

FESTIWAL DYPLOMATYCZNY to forum wymiany doświadczeń i znakomita możliwość do zarażenia się pasją działania, siłą napędową naszej organizacji. Ma w środowisku studenckim ugruntowaną pozycję – stał się jednym z najważniejszych wydarzeń uniwersyteckich drugiej połowy roku akademickiego. Niewątpliwy sukces cieszy tym bardziej, że Festiwal Dyplomatyczny był pierwszą w Polsce inicjatywą o tak szeroko zakrojonym obszarze poznawczym. Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ) podjęło i podołało wyzwaniu połączenia teorii z praktyką, przygotowując unikatowy projekt, na który składa się dwudniowa konferencja naukowa oraz Turniej Negocjacyjny.

W tym roku KSSM UJ po raz kolejny kontynuuje i rozwija to dzieło.
Myślą przewodnią VI edycji Festiwalu Dyplomatycznego jest Dyplomacja gospodarcza - temat idealnie wpisujący się w ideę projektu, niezwykle szeroki, poruszający interesujące, ważne i aktualne kwestie dotyczące wielu aspektów współczesnych stosunków międzynarodowych. Gospodarka jest narzędziem, które nieraz steruje polityką zagraniczną państw. Aspekt gospodarczy jest też nieodłącznym elementem wizyt przedstawicieli resortu spraw zagranicznych i spotkań z delegacjami innych krajów. Negocjacje, prezentacje ofert, reprezentacje eksporterów i inwestorów mają stałe miejsce w kontaktach zagranicznych. Dyplomacja znacząco może wpływać na poprawę ekonomicznej pozycji państwa poprzez zadbanie o pozytywny jego obraz za granicą i zachęcanie inwestorów oraz poprzez wsparcie ekspansji eksportowej
i inwestycyjnej przedsiębiorstw.
KONFERENCJA NAUKOWA – harmonogram Festiwalu obejmuje także ogólnopolską konferencję naukową, która ma każdorazowo niepowtarzalny charakter przedsięwzięcia naukowego najwyższej próby. Właśnie wokół tego elementu Festiwalu w największym stopniu realizowana jest jego aktualnie wybrana tematyka. Zaproszeni do udziału w konferencji obecni i byli dyplomaci, pracownicy administracji rządowej, pracownicy naukowi polskich uczelni czy przedstawiciele organizacji pozarządowych skupią swoje rozważania na współzależności gospodarki od dyplomacji.
TURNIEJ NEGOCJACYJNY – główny element Festiwalu, realizowany we współpracy z partnerem strategicznym projektu – firmą szkoleniową Neraida – szkolenia z pasją! Rozgrywki poprzedzone są profesjonalnym szkoleniem, sam Turniej zaś oparty jest na tzw. studiach przypadku – wielostronnych grach, których uczestnicy, obierając wylosowane role, mają za zadanie osiągnąć porozumienie dające im największe – w kontekście scenariusza – korzyści. W Turnieju mogą wziąć udział trzyosobowe drużyny z polskich uczelni. Nagrodą główną dla zwycięskiej drużyny jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, sponsorowany przez Panią Europoseł Różę Thun.
WARSZTATY DYPLOMATYCZNE - nowym elementem w programie Festiwalu Dyplomatycznego są przygotowanego we współpracy z pracownikami naukowymi warsztaty z zakresu protokołu dyplomatycznego, na które będą mogli zarejestrować się wszyscy chętni studenci. Uczestnicy nie tylko wcielą się w rolę dyplomaty, ale przede wszystkim poznają główne zasady sztuki dyplomacji. W ramach szkoleń, odbędą się krótkie testy i zadania praktyczne. Stanowi to świetną okazję do praktycznego wykorzystania wiedzy pozyskanej w toku studiów oraz do sprawdzenia się w nowej, dynamicznej sytuacji. 

Tags:

Reklama