Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Sukces w środku Europy - Rozmowa z konsulem RFN we Wrocławiu

Autorzy: 
Dr Krzysztof Tokarz

O współpracy polsko - niemieckiej i problemach , które nalezy jeszcze rozwiązać z Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu dr. Gottfriedem Zeitzem rozmawia Dr Krzysztof Tokarz. 

Od niedawna pełni Pan funkcję Konsula Generalnego we Wrocławiu. Był już Pan jako niemiecki dyplomata wcześniej w naszym kraju. Dlaczego wybrał Pan akurat Wrocław?

Misję dyplomatyczną pełnię od trzech miesięcy. Już w latach 1999 – 2002 pełniłem funkcję konsula generalnego w Polsce, wówczas w Krakowie. Od tego czasu łączą mnie z Pana krajem ścisłe więzi. Przede wszystkim interesuje mnie historia polsko – niemieckiego pojednania w sercu Europy i osiągnięty w tym zakresie duży sukces.

W ostatnim czasie pełniłem funkcję ambasadora na Cyprze. Oczywiście występują tam inne zagadnienia. Tutaj natomiast mamy do czynienia raczej z bardzo konkretnymi tematami. Konsulat Generalny we Wrocławiu jest łącznie z filią w Opolu dużym konsulatem. Gospodarka, kultura, szczególne relacje z mniejszością niemiecką, a także zadania konsularne tworzą zasadnicze spektrum naszej działalności. Wiele się tutaj od nas oczekuje, działamy aktywnie, mamy dobre kontakty, i wszystko to – pozwolę sobie stwierdzić – udaje nam się z sukcesem realizować.

Co uważa Pan za najważniejszy problem, który należy rozwiązać?

Takim zagadnieniem jest tutaj infrastruktura, czyli drogi, połączenia kolejowe, ale w chwili obecnej w Polsce podejmuje się energiczne działania w tym zakresie. Za kilka dni zostanie otwarta autostrada łącząca Słubice z Poznaniem. Mają Państwo we Wrocławiu nowy terminal na lotnisku, nowy stadion, mają Państwo nowe drogi. Wszystko to świadczy o dużej dynamice rozwoju i nie ma wątpliwości, że te kwestie uda się rozwiązać.

Co można nazwać wspólnym problemem Dolnego Śląska i Saksonii? Czy są jakieś wspólne sprawy, które łączą na Dolnym Śląsku Niemców i Polaków?

Ścisła współpraca pomiędzy Dolnym Śląskiem a Saksonią jest modelowym przykładem udanej współpracy polsko - niemieckiej. Ostatnio po raz kolejny gościł we Wrocławiu minister środowiska Saksonii Frank Kupfer w ramach konferencji tematycznej, podczas której miała miejsce szeroka wymiana informacji i poglądów z najważniejszymi osobistościami województwa. Chodzi np. o mosty na rzekach granicznych, zagadnienia związane z ochroną przeciwpowodziową, emisje zanieczyszczeń. Mamy tutaj do czynienia ze znakomitą współpracą, która dla obu stron jest efektywna i wartościowa.

Trudno dostać się z Wrocławia do Berlina, ale na to pytanie właściwie już Pan odpowiedział.

Na szczęście trasa kolejowa Berlin-Wrocław, podobnie jak trasa Berlin-Szczecin ma być modernizowana w pierwszej kolejności. Jest już dobre połączenie autostradowe pomiędzy obydwoma miastami, odcinek ten pokonujemy w niewiele ponad 3 godziny. A teraz powstało nawet dodatkowe wygodne połączenie lotnicze między Berlinem a Wrocławiem.

Konsulat Generalny wspiera niemieckich i polskich inwestorów. Czy widzi Pan w tym zakresie zadania na przyszłość?

Jestem bardzo zadowolony z pracy konsulatu generalnego. Mamy mocny i prężnie działający referat gospodarczy, który posiada dobre kontakty. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest nasze wsparcie i możemy być pomocni, staramy się kompleksowo i szybko służyć radą i pomocą.

Ze względu na bliskość geograficzną obu krajów osiedliło się tutaj wiele niemieckich firm. Często są to firmy o niemieckiej nazwie, natomiast kierują nimi Polacy. Wszystko to jest dowodem na istnienie nowoczesnej sieci powiązań będącej wyrazem kwitnącej współpracy gospodarczej przynoszącej korzyści dla obu stron. Działające tutaj niemieckie firmy są całkiem zadowolone z oferowanych im warunków. Kiedy niemieckim przedsiębiorcom czy inwestorom działającym już w Polsce zadaje się pytanie, czy ponownie chcieliby tutaj zainwestować, wielu z nich jednoznacznie opowiada się za Polską i za tym regionem jako miejscem lokalizacji inwestycji.

Konkretny punkt ciężkości naszej działalności w zakresie gospodarki stanowią energie odnawialne oraz technologie ochrony środowiska. Tego obszaru nie powinniśmy postrzegać w kontekście problemów, lecz wspólnych zadań. Gospodarka odpadami, ochrona środowiska, czyste źródła energii, przechodzenie z konwencjonalnych źródeł energii na nowe – wszystko to kryje w sobie ogromny potencjał. To jedyna możliwa droga, aby zagwarantować dostawy energii oraz uniezależnić się od rynków światowych.
 

Reklama