Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Stosunki USA i Iranu za prezydentury Mahmouda Ahmadinejada

Autorzy: 
Robert Czulda

Chociaż tematyka irańska jest niezwykle ciekawa – a z powodu trwającego obecnie kryzysu polityczno – wojskowego również coraz bardziej popularna wśród komentatorów i mediów – to dobrych polskich prac naukowych lub chociażby popularno – naukowych jest naprawdę niewiele. Tym bardziej cieszy książka „Stosunki USA i Iranu” młodego, ale obiecującego autora – Dariusza Krajewskiego.

Jak przyznaje sam autor, jego książka koncentruje się na relacjach Stanów Zjednoczonych oraz Iranu w latach 2005 – 2010, a więc pomija drugi etap rządów administracji Mahmuda Ahmadineżada, który zakończy urzędowanie w 2013 roku. To działanie jak najbardziej zrozumiałe – w przeciwnym razie autor musiałby czekać z jej wydaniem do 2013, a najlepiej do 2014 roku. Wydanie jej teraz, a dokładnie w 2011 roku, nawet kosztem rezygnacji z holistycznego ujęcia relacji dwustronnych w czasach dwóch administracji Ahmadineżada, wydaje się być dobrą decyzją. Tym bardziej, że z powodu obecnego kryzysu istnieje wyraźne zainteresowanie dobrymi analizami na temat Iranu. Książka ta wychodzi tym oczekiwaniom naprzeciw.

Ambicją autora, wyrażoną we wstępie, jest, by książka trafiła do politologów, ekspertów w dziedzinie stosunków międzynarodowych, polityków, a także studentów kierunków humanistycznych, dziennikarzy chcących pogłębić swoją wiedzę na ten właśnie temat. Przystępny język i brak zbudowania teoretycznego zaplecza, typowego dla rasowych prac naukowych, to ułatwia. By stworzyć pracę ciekawą i pełną autor wykorzystał wiele źródeł – szkoda jedynie, że zabrakło osobistych wywiadów z irańskimi ekspertami, naukowcami, parlamentarzystami czy przedstawicielami administracji. Nie ma też dokumentów w języku perskim, a przecież nie każdy artykuł został przetłumaczony na język angielski. Niemniej jednak nie należy tej uwagi traktować jako istotnego zarzutu.

Praca składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy nosi tytuł „Specyfika polityki zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec subregionu Zatoki Perskiej”. Autor odwołuje się chociażby do faktów historycznych, w tym do obalenia Mohammada Mossadegha, co było niezwykle przykrym i traumatycznym wydarzeniem dla milionów Irańczyków niezależnie od poglądów politycznych i religijnych. Autor przedstawia również determinanty irańskiej polityki zagranicznej, w tym dylematy bezpieczeństwa. Rozdział I to również analiza polityki Waszyngtonu w odniesieniu do Zatoki Perskiej.

Rozdział drugi nosi tytuł „Polityka zagraniczna Islamskiej Republiki Iranu Mahmouda Ahmadinejada” – osoby mającej opinię konserwatysty, który ostatnimi czasy jest postrzegany jako względny liberał. Autor słusznie przywołał prezydenturę Mohammada Khatamiego, a także przedstawił sylwetkę obecnego prezydenta, który w 2009 roku rozpoczął drugą kadencję. O ile pierwsza wywołała zdziwienie wielu Irańczyków i ekspertów zachodnich, druga doprowadziła do protestów na ulicach Teheranu wobec domniemanych fałszerstw wyborczych.

Chociaż wydana wysiłkiem wydawnictwa Adam Marszałek książka liczy niecałe 150 stron tekstu właściwego, autor zawarł w niej wiele ciekawych tez i faktów. Oczywiście nie wyczerpuje ona tematu, ale w praktyce żadna pojedyncza książka nie jest w stanie kompleksowo omówić kwestii państwa o tak bogatej historii jak Iran, o tak skomplikowanych relacjach i zależnościach w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Biorąc jednak pod uwagę ciekawe ujęcie problemu, a także wspomniany fakt, że brak jest wielu aktualnych prac polskich autorów na temat irańskiej polityki, książka Dariusza Krajewskiego jest bez wątpienia godna polecenia.

ROZDZIAŁ 1
Specyfika polityki zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec subreglonu Zatoki Perskiej
1.1.Wpływ wydarzeń historycznych ha politykę zagraniczną Islamskiej Republiki Iranu i Stanów Zjednoczonych oraz na kształt obecnych relacji obu państw
1.2.Dominanty polityki zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu po 1979 roku
1.3.Analiza polityki zagranicznej USA wobec subregionu Zatoki Perskiej po 1979 roku ze szczególnym uwzględnieniem polityki względem Islamskiej Republiki Iranu

ROZDZIAŁ II
Polityka zagraniczna Islamskiej Republiki Iranu Mahmouda Ahmadinejada
2.1.Prezydentura Mohammada Khatamiego. Wzrost potęgi irańskich neokonserwatystów
2.2.Sylwetka szóstego prezydenta Islamskiej Republiki Iranu - Mahmouda Ahmadinejada. Kontrowersje wokół osoby
prezydenta
2.3.Polityka zagraniczna Islamskiej Republiki Iranu Mahmouda Ahmadinejada. Wpływ prezydenta na kształt polityki zewnętrznej kraju

ISBN: 978-83-7780-136-9
161 stron
format: A5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2011

 

Tags:

Reklama