Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Spotkanie trójstronne Komisji Spraw Zagranicznych

Autorzy: 
Artur Kucharski

W dniu 21 lutego 2011 r. odbyło się w Kaliningradzie spotkanie delegacji Komisji Spraw Zagranicznych polskiego Sejmu, rosyjskiej Dumy Państwowej i niemieckiego Bundestagu. Było to pierwsze w historii trójstronne spotkanie na szczeblu przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych. Idea spotkania narodziła się w czasie ubiegłorocznej wizyty delegacji Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej w Warszawie. Uzgodniono wtedy, że poza współpracą bilateralną powinny odbywać się regularne spotkania trójstronne. 

Po konsultacjach, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu – Andrzej Halicki, Dumy Państwowej – Konstantin Kosaczew i Bundestagu – Ruprecht Polenz ustalili, że pierwsze spotkanie powinno odbyć się w Kaliningradzie – miejscu symbolicznym dla wszystkich trzech narodów.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali: poseł Andrzej Halicki /PO/ - przewodniczący Komisji, poseł Tadeusz Iwiński /SLD/ - zastępca przewodniczącego Komisji, poseł Karol Karski /PiS/ – zastępca przewodniczącego Komisji oraz członkowie Komisji: poseł Marek Borowski /SDPL/, poseł Dariusz Lipiński /PO/, poseł Paweł Poncyliusz / PJN/. Tematami spotkania były:

1. Stosunki Rosja-UE: współpraca gospodarcza, w tym energetyka i transport, jak również uproszczenie procedur wizowych na rzecz wzmacniania stosunków dwustronnych i wielostronnych oraz stabilności na kontynencie europejskim.
2. Rosja – Niemcy – Polska: narodowo historyczne pojednanie – doświadczenia i perspektywy rozszerzenia międzypaństwowych, społecznych i międzyludzkich kontaktów.
3. Wojskowo-polityczne aspekty bezpieczeństwa europejskiego: tarcza antyrakietowa, traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, projekt traktatu o bezpieczeństwie europejskim.
4. Punkty zapalne na mapie Europy, konflikty, problemy, sposoby rozwiązania.

Ze względu na miejsce spotkania, ważnym wątkiem w dyskusji była sprawa liberalizacji reżimu wizowego dla mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego oraz zawarcia umów o małym ruchu granicznym. W tej ostatniej sprawie podkreślano potrzebę wyjścia poza dotychczas stosowane przez UE praktyki i objęcia małym ruchem granicznym całego Obwodu Kaliningradzkiego oraz powiększonych obszarów po drugiej stronie granicy.

Przebieg dyskusji potwierdził potrzebę przeprowadzania spotkań w formule trójstronnej. Szeroka reprezentacja polityczna każdej ze stron sprawiła, że otwarcie prezentowano duże spektrum poglądów obecnych w debacie publicznej. Uczestnicy podkreślali, że dzięki wymianie opinii są w stanie lepiej rozumieć dążenia i obawy pozostałych partnerów. Wyrażali nadzieję, że pozwoli to w przyszłości unikać nieporozumień i zawczasu zapobiegać ewentualnym sporom. Ustalono, że następne spotkanie trójstronne odbędzie się za kilka miesięcy.

/Foto:Artur Kucharski/

 
/Foto: Artur Kicharski/
 
/Foto: Artur Kucharski/
 

Reklama