Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Rola i miejsce teorii spiskowych w dyskursie społeczno-politycznym

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Monika Brzozowska

KOŁO WSCHODNIOEUROPEJSKIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ma zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej

Rola i miejsce teorii spiskowych w dyskursie społeczno-politycznym

która odbędzie się w INSTYTUCIE STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UWr.
W dniach 11 – 12 kwietnia 2013 roku


„Celem najróżniejszych i zmiennych konstrukcji zawsze było ukazywanie oficjalnej historii jako żartu, wykazywanie sfery ukrytych wpływów, dla których dostrzegalna, dająca się wyśledzić i znana rzeczywistość historyczna była jednie fasadą wzniesioną z myślą o wystrychnięciu ludzi na dudków."
Hannah Arendt

    Znane jest twierdzenie, że historię piszą zwycięzcy. To ci, którzy mając odpowiednią siłę i możliwości kreują oficjalną wersję wydarzeń, tą, w którą ma uwierzyć cały świat. Joseph Goebbels, minister propagandy III Rzeszy twierdził, że kłamstwo powtórzone tysiąckrotnie stanie się ostatecznie prawdą. Czy możliwe więc jest, że żyjemy w świecie kłamstw? Czy możliwe jest zweryfikowanie, ile z doniosłych wydarzeń w świecie polityki miało taki przebieg, jak głosi oficjalna wersja zamieszczona w podręcznikach i rządowych komunikatach? Czy naprawdę wiemy, jak funkcjonuje rzeczywistość? Czy jesteśmy manipulowani? A jeśli tak, to przez kogo? Choć często zbywane śmiechem lub ignorowane, teorie spiskowe stanowią immanentną część zarówno polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej państw., Czym tak naprawdę są? Jak powstają? Dlaczego zyskują tak wielu wyznawców i popularyzatorów? Czy w każdej z nich tkwi ziarno prawdy? Na pewno z jednej strony są znakomitą pożywką dla żądnych sensacji mediów, z drugiej mają niebagatelne znaczenie polityczne. Koło Wschodnioeuropejskie Stosunków Międzynarodowych UWr zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową dla studentów i młodych naukowców będącą doskonałą okazją do konfrontacji różnych teorii spiskowych z dziedziny nauk politycznych na racjonalnym gruncie naukowym oraz do opisania ich wpływu na współczesny świat i nasze jego postrzeganie.

O konferencji:
    Konferencja podzielona będzie na dwie części. Do panelu eksperckiego zaprosimy naukowców zajmujących się naukami politycznymi i społecznymi. Panele studencko-doktoranckie składać się będą z wystąpień studentów i doktorantów zainteresowanych miejscem teorii spiskowych we współczesnym życiu politycznym i społecznym, oraz ich roli w historii oraz kształtowaniu pamięci o niej. Wystąpienia prelegentów powinny skupiać się na analizie danych zagadnień oraz ewentualnych scenariuszach dalszego rozwoju zjawiska.

    Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres teorie.spiskowe.wroclaw@gmail.com do dnia 29 marca 2013 r.


Kontakt z organizatorami:
teorie.spiskowe.wroclaw@gmail.com lub:
Marcin Szatkowski, e-mail: marcinjdz@gmail.com, tel. 534 235 713

Tags:

Reklama