Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Procesy transformacji i demokratyzacji we współczesnym świecie

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Łódzkiego

Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Procesy transformacji i demokratyzacji we współczesnym świecie". Odbędzie się ona 15 grudnia 2011 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ w Łodzi, ul. Składowa 41/43. Tematy podejmowane w trakcie konferencji dotyczyć będą problematyki demokratyzacji i transformacji na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski oraz innych państw Europy Środkowej i Wschodniej, Azji oraz Afryki, a także rozważań teoretycznych.

PROGRAM

9.30 – 10.10 (Sesja otwierająca – Mała Sala Rady Wydziału, Instytut Studiów Politologicznych)
prowadzenie: dr Małgorzata Rączkiewicz
dr Michał Słowikowski
dr Michał Pierzgalski

10.20 – 12.10 (Demokratyzacja we współczesnym świecie)
dr Maciej Peter-Wirski (Uniwersytet Łódzki), Wpływ światowej gospodarki na erozję współczesnych systemów demokratycznych.
Łukasz Dudziak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Demokracja na manowcach.
Mateusz Radziszewski (Uniwersytet Łódzki), Hiszpański Karawan, czyli podróż od rządów gen. Franco ku demokracji.
Olga Rytych (Uniwersytet Łódzki), Media w demokratyzujących się reżimach politycznych.
Alicja Żardecka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Działanie Unii Europejskiej na rzecz promocji demokracji na przestrzeni ostatnich lat.

10.20 – 12.10 (Procesy transformacyjne i demokratyzacyjne w Europie Wschodniej)
mgr Anna Głąb (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Demokratyzacja i proces federalizacji w Rosji.
mgr Przemysław Wereszko (Fundacja Inicjatywa Wschodnia), Problemy ukraińskiej transformacji ustrojowej w kontekście prezydentury Wiktora Janukowycza.
Natalia Najdyhor (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Pierestrojka Gorbaczowa nieudaną próbą ratowania Imperium i partyjnej nomenklatury.
Łukasz Muszyński (Uniwersytet Łódzki), Ukraina – na rozdrożu.
Adrian Skoczylas (Uniwersytet Łódzki), Rozwój demokracji w Mołdawii na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia.


12.15 – 12.55 Przerwa.

13.00 – 14.30 (Demokratyzacja w Afryce i Azji)
mgr Tomasz Okraska (Uniwersytet Śląski), Birma u progu demokratyzacji.
Steves Donfak Dongmo (Uniwersytet Łódzki), Czy Czarny Ląd może przyjąć demokrację? Problemy demokratyzacji Czarnej Afryki.
Sylwia Larson (Uniwersytet Łódzki), Kręte ścieżki nigeryjskiej demokracji. Ropa czy władza ludu?
Albert Pogorzelski (Uniwersytet Łódzki), Przemiany na Półwyspie Koreańskim po wojnie z lat 1950-53.

13.00 – 14.30 (Procesy transformacyjne i demokratyzacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej)
Malwina Bułkowska (Uniwersytet Łódzki) , Słowacka droga ku skonsolidowanej demokracji.
Bartosz Lewandowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Upadek systemu komunistycznego w Albanii. Transformacja ustrojowa i jej skutki.
Wojciech Lieder (Uniwersytet Łódzki), Narodziny i rozwój demokracji w Estonii.
Marta Rodziewicz (Uniwersytet Łódzki), Transformacja ustrojowa na Węgrzech.

14.40 – 16.10 (Transformacja i demokratyzacja w Polsce)
mgr Michał Sędkowski (Uniwersytet Łódzki), Ruch Poparcia Palikota – rewolucja czy ewolucja?
mgr Mariusz Ziarkowski (Uniwersytet Łódzki), Zmiana formuły wyborczej w wyborach do Senatu w 2011 r. Krok w stronę utrwalania demokracji czy kolejna manipulacja?
Arkadiusz Majewski (Uniwersytet Warszawski), Proces przygotowywania Polski do wstąpienia do NATO jako element transformacji polskiej polityki zagranicznej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.
Malwina Popiołek (Uniwersytet Opolski), Demokratyzacja systemów medialnych w Polsce i wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

16.20 – 16.30 (Zakończenie konferencji)
 

Tags:

Reklama