Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Polska zacieśnia stosunki dyplomatyczne z państwami Pacyfiku

Autorzy: 
Joanna Siekiera

W poniedziałek 2 marca 2015r. Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Republiką Kiribati, a w piątek 6 marca - z Sfederowanymi Stanami Mikronezji (potoczna nazwa tego państwa, „Mikronezja”, jest mylna, dotyczy ona bowiem subregionu Oceanii). Należy dodać, iż jesienią zeszłego roku (11.07.2014r.) polski rząd ukończył negocjacje nad ustanowieniem oficjalnych relacji z Republiką Nauru.

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polski przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku było miejscem, gdzie Ambasador Bogusław Winid podpisał Wspólne Komunikaty o Nawiązaniu Stosunków Dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a odpowiednio Republiką Kiribati i Sfederowanymi Stanami Mikronezji. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobligowana jest bowiem do przejścia procedury nawiązania stosunków dyplomatycznych. Po zgodzie Rady Ministrów na ustanowienie politycznych, oficjalnych relacji z drugim państwem, konieczna jest uchwała parlamentu. Końcowym elementem postępowania jest podpisanie umowy pomiędzy dwoma podmiotami przez umocowanych do tego reprezentantów rządu, tj. ambasadorów.

Polska nie angażowała się w procesy zachodzące na Pacyfiku, nie mała także żadnych partykularnych interesów w regionie, wreszcie nie wysyłała pomocy humanitarnej mieszkańcom rozwijających się, zagrożonym klęskami żywiołowymi Wysp. Jednak zacieśnianie relacji na Oceanie Spokojnym daje sojuszników Warszawie na arenie międzynarodowej. Mowa tu o głosowanie za przyjęciem Polski w szeregi niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Stąd nie zawsze powodem starań Warszawy o nawiązanie relacji z innymi państwami są finanse, ale okazanie szacunku. Warto tu wspomnieć na poparcie Wysp Cooka względem polskiego kandydata do Międzynarodowego Trybunału Karnego, prof. Piotra Hofmańskiego w ubiegłym roku.

Region Pacyfiku odbiera prym Wspólnocie EuroAtlantyckiej, stając się centrum geopolityki oraz ekonomii międzynarodowej. Rząd polski musi mieć tego świadomość i otwierać się także na kontakty z niepodległymi państwami na Oceanie Spokojnym. Kraje te, pomimo małej wielkości, posiadają równoznaczny z wielkimi światowymi potęgami, głos na forum ONZ.

Reklama