Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Państwo w państwie? Terytoria autonomiczne, państwa nieuznawane oraz ruchy separatystyczne w przestrzeni międzynarodowej

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
inf. własna

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

„Państwo w państwie? Terytoria autonomiczne, państwa nieuznawane oraz ruchy separatystyczne w przestrzeni międzynarodowej”

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. Składowa 41/43, 16 maja 2013 r.

Organizator: Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Łódzkiego


9.30 - Rejestracja.

10.00 - 11.15 - Rozpoczęcie konferencji. Sesja otwierająca.
dr Małgorzata Rączkiewicz, dr Michał Klonowski, dr Michał Słowikowski

11.30 - 13.15 - Panel I: Ruchy separatystyczne w Europie Zachodniej.
mgr Katarzyna Sawicka (UW) - Katalonia to nie Hiszpania? Przyczyny konfliktu w XXI wieku.
mgr Przemysław Renn (UAM) - Szkocka droga ku niepodległości.
Adrian Skoczylas (UŁ) - Kornwalia – piąty element Zjednoczonego Królestwa?
Jakub Wojas (UJ) - Status prawny Grenlandii a jego wpływ na sytuację międzynarodową.
Agata Pyrzyńska (UMK) - „W jedności siła”? – o wpływie konfliktu flamandzko-walońskiego na rozwiązania ustrojowe współczesnego Królestwa Belgii.
Wioleta Wodzyńska (UŁ) - W imię niepodległości Padanii – cele i działania Ligi Północnej we współczesnych Włoszech.

11.30 - 13.15 - Panel II: Ruchy separatystyczne w Europie Środkowej i Wschodniej.
mgr Paweł Sobik (UWr) - Próby powołania polskiej autonomii na Wileńszczyźnie.
mgr Anna Karbowska (UW) - Górski Karabach po dwóch dekadach budowy państwowości.
Łukasz Gałczyński (UŁ) - Po drugiej stronie Araksu – sytuacja południowego Azerbejdżanu.
Wiktor Sochacki (UŁ) - Separatystyczna Republika Abchazji – państwowość bez uznania międzynarodowego.
Andrzej Jurkun, Paweł Schmidt (UWM) - Mniejszość węgierska na Słowacji – czynnik destabilizujący relacje słowacko-węgierskie czy społeczność perspektywicznie secesyjna?
Łukasz Muszyński (UŁ) - Problem integralności terytorialnej państwa na przykładzie mołdawskiej Gagauzji.

13.15 - 13.45 - Przerwa.

13.45 - 15.15 - Panel III: Rozważania nad istotą separatyzmu i państwowości.
mgr Olgierd Sroczyński (UP) - Demokracja a secesja. Prawo do samostanowienia narodów w perspektywie libertariańskiej teorii państwa.
mgr Tomasz Musialik (PŚ) - Kondominium jako przykład terytorium sui generis.
mgr Piotr Małczyński (UWr) - Gra o samostanowienie. Futbol jako narzędzie polityki międzynarodowej.
Arkadiusz Lorenc (UŁ) - Język jako jeden z czynników narodowotwórczych a ruchy separatystyczne w Europie.
Piotr Kłos (AON) - „Państwo w państwie?” Kulturowe podłoże sporów o mniejszości.

13.45 - 15.15 - Panel IV: Podmioty o nieustalonym statusie międzynarodowym.
mgr Mikołaj Lipowski (UŁ) - Przyczyny upadku państwa na przykładzie Somalii.
Aleksander Haleniuk (UW) - Orania – zalążek nowego Volkstaat?
Magdalena Szot (UJ) - Sealandia, Seborga, Hutt River… - czyli jak założyć własne państwo? Podmioty o statusie podobnym do państw w społeczności międzynarodowej.
Paweł Kupis (UWr) - Zakon Maltański jako specyficzny podmiot prawa międzynarodowego.
Szymon Czarnecki (UAM) - Poza Czwarty Świat. Mikronacje sensu lato.

15.15 - 15.30 Przerwa.

15.30 - 17.00 - Panel V: Terroryści czy bojownicy o wolność?
mgr Marcin Godziński (UŁ) - Hamas - między terroryzmem a walką narodowo-wyzwoleńczą.
mgr Agata Pendrak (UAM) - Współczesna Czeczenia-Iczkeria czy Emirat Kaukaz?
Grzegorz Klein (WSOWL) - Separatyzm czeczeński w latach 1994-1996.
Piotr Chrząszcz (UŁ) - Spór o niepodległość Kraju Basków.
Katarzyna Kała, Sylwester Polus (UO) - Sposób działania ruchów separatystycznych w Europie Zachodniej na przykładzie ETA i IRA.

15.30 - 17.00 - Panel VI: Problem integralności terytorialnej w przestrzeni międzynarodowej.
mgr Mariusz Ziarkowski (UŁ) - Zjednoczenie Cypru - realna perspektywa czy złudzenie idealistów?
mgr Michał Zaręba (UŁ) - Separatyzm islamski na południu Tajlandii.
Zuzanna Żbik (UJ) - Tybet - autonomia czy niezależność?
Agnieszka Egierska (UŁ) - Separatyzm krymski w relacjach ukraińsko-rosyjskich.
Mateusz Jarosz (UŁ) - Problem separatyzmu kurdyjskiego w wybranych państwach Bliskiego Wschodu.

17.10 - Zakończenie konferencji.
 

Tags:

Reklama