Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al.-Kaida

Autorzy: 
prof. Ryszard Machnikowski

Książka dr Stanisława Kosmynki, młodego adiunkta z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, wypełnia istotną lukę na polskim rynku wydawniczym.

W ciągu ostatnich kilku lat zainteresowani problematyką muzułmańskiego terroryzmu, dżihadyzmu oraz islamizmu w naszym kraju mieli okazję zapoznać się z kilkoma przekładami wartościowych prac obcojęzycznych poświęconych tym problemom. Jednak brak było, jak dotąd, monograficznego ujęcia kwestii szczegółowej relacji między religią muzułmańską a aktywnością polityczno – militarną radykalnych muzułmanów.

Właśnie ten temat podjął, w swojej rozprawie doktorskiej, Stanisław Kosmynka – Czytelnik dostaje do ręki poprawioną jej wersję – mimo, iż jest to literatura naukowa, powinna ona być lekturą obowiązkową nie tylko pracowników naukowych zainteresowanych tym tematem. Jej Autor, z wykształcenia socjolog oraz specjalista z zakresu stosunków międzynarodowych, przyjmuje interdyscyplinarne podejście do wskazanego wyżej zagadnienia – w innym przypadku nie udałoby mu się osiągnąć celów stawianych pracy. Kwestia motywacji religijnych w działaniach prowadzących do przemocy politycznej jest niezmiernie skomplikowana i trudna i łatwo w niej wyprowadzić Czytelnika na manowce. Praca dr Kosmynki jest zwarta i spójna, nie zgubi też Czytelnika w gąszczu teorii i podejść, choć jest pozycją trudną i wymaga pewnego wcześniejszego przygotowania.

W pierwszym rozdziale Autor podejmuje kwestię sakralizacji wojny w tradycji judaistycznej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej, co stanowi dobre wprowadzenie do tematu, będącego zasadniczym problemem pracy. W rozdziale drugim, najbardziej konwencjonalnym, przedstawiona zostaje geneza terroryzmu, problemy z jego definiowaniem oraz czynniki kształtujące tożsamość terrorysty – jednym z kluczowych jest tożsamość religijna. W trzecim rozdziale Czytelnik znajdzie charakterystykę współczesnych doktryn dżihadystycznych i ich genezę. Rozdział czwarty poświęcony jest analizie powstania fenomenu Al-Kaidy i działalności jej założyciela – Usamy Bin Ladina – to jego przekonania i organizacja zdominowała na pewien czas współczesny dżihadystyczny dyskurs, a narzędziem tej dominacji była działalność polityczno – militarna, w tym głównie posługiwanie się tą formą przemocy politycznej jaką jest terroryzm.

W piątym rozdziale Autor podejmuje zadanie socjologicznej analizy oświadczeń islamistów (a właściwie głównie Bin Ladina) z wczesnego okresu po zamachach z 11 września, do momentu zamachów w Madrycie w marcu 2004 r. W rozdziale tym zaprezentowane zostały także wnioski i podsumowanie pracy, które godne są uwagi wszystkich, którzy profesjonalnie lub amatorsko zajmują się kwestią związaną z działalnością współczesnych islamistycznych sieci terrorystycznych i jej członków. Mogą oni, dzięki wysiłkom dr Kosmynki, lepiej zrozumieć naturę religijnych motywacji skłaniających dżihadystów do podejmowania (daremnych) starań mających na celu przywrócenie światu islamskiemu globalnej supremacji. Na zakończenie warto zwrócić uwagę na źródła wykorzystywane przez Autora w pracy – praktycznie żadna poważniejsza pozycja na ten temat, wliczając to te obcojęzyczne, nie została przez Autora pominięta.

Praca Stanisława Kosmynki należy w naszym kraju do kategorii must read, będąc wartościowym wprowadzeniem do jakże trudnej problematyki religijnie motywowanej przemocy politycznej.

Stanisław Kosmynka, Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al.-Kaida, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2012, str. 419
 

Tags:

Reklama