Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Niemiecko – Polsko - Ukraińska Szkoła im. Bohdana Osadczuka

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Inf. własna

W dniach 18-25 listopada 2014 r. odbędzie się Niemiecko – Polsko - Ukraińska Szkoła im. Bohdana Osadczuka. Zapraszamy studentów z Niemiec, Polski i Ukrainy do nadsyłania zgłoszeń. Rekrutacja trwa do 13 października. Językiem wykładowym Szkoły jest angielski.

Będzie to seria wykładów, seminariów i warsztatów w formie 7-dniowej szkoły prowadzonej w języku angielskim. Szkoła adresowana jest do studentów i doktorantów z Niemiec, Polski i Ukrainy – ludzi młodych, którzy niebawem będą stanowić nie tylko o przyszłości swoich państw, ale także o przyszłości Europy. Głównym zadaniem szkoły jest wzmocnienie pojednania polsko-niemieckiego oraz próba przełożenia jego mechanizmów na pojednanie polsko-ukraińskie. Do budowania konstruktywnych relacji międzyludzkich i zarazem relacji międzynarodowych niezbędna jest wiedza, umiejętności i doświadczenie. Stąd też, celem organizatorów jest wyposażenie uczestników projektu w wiedzę, która ułatwi zrozumienie stosunków polsko-niemieckich, polsko-ukraińskich i niemiecko-ukraińskich, i która uwzględniać będzie między innymi historię regionu, stosunki narodowościowe czy istniejące podziały socjopolityczne. By wiedza ta mogła być użyteczna musi być podbudowana nauką odpowiednich umiejętności, zwłaszcza tych z zakresu komunikowania (np. umiejętności negocjowania). Takie połączenie wiedzy i umiejętności powinno być podstawą dla kontaktów młodych Niemców, Polaków i Ukraińców, a także stanowić punkt wyjścia do budowania wspólnych relacji.

Rekrutacja trwa do 13 października. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz elektroniczny: otwórz.
Więcej informacji na stronie: http://www.kew.org.pl/

Reklama