Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Nagroda Konsul Roku im. Andrzeja Kremera

Autorzy: 
DM

Minister spraw zagranicznych Radek Sikorski ustanowił nagrodę Konsula Roku im. Andrzeja Kremera. Według przedstawionego przez MSZ uzasadnienia, nagroda ma na celu uczczenie pamięci wybitnie zasłużonego dla polskiej służby konsularnej Podsekretarza Stanu w MSZ - Andrzeja Kremera, tragicznie zmarłego w dniu 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem. Nagroda będzie przyznawana raz w roku przez Ministra Spraw Zagranicznych wyróżniającemu się urzędnikowi konsularnemu. Wyboru spośród konsulów wyróżniających się wiedzą merytoryczną, zaangażowaniem w wykonywaniu funkcji konsularnych oraz szczególnymi osiągnięciami na tym polu będzie dokonane przy udziale Pani Marii Kremer, wdowie po zmarłym urzędniku.

Andrzej Kremer był związany z dyplomacją od 1991 roku. Początkowo pracował w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu i w Ambasadzie RP w Bonn, następnie był wicedyrektorem i dyrektorem Departamentu Konsularnego (1998–2000), konsulem generalnym w Hamburgu (2000–2005), zastępcą i dyrektorem Departamentu Prawno-Traktatowego (2005–2008). Od 2008 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu, nadzorując między innymi służbę konsularną, relacje ze Wschodem oraz sprawy prawno-traktatowe. Był świetnym prawnikiem, autorem umowy o statusie wojsk amerykańskich w Polsce. Pracował z niezwykłym zaangażowaniem i oddaniem na rzecz dobrych relacji między Polską a jej sąsiadami, szczególnie z Rosją. Andrzej Kremer łączył pracę w MSZ z prowadzeniem zajęć na swojej macierzystej uczelni - Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1984 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji. Siedem lat później obronił pracę doktorską na tej uczelni i uzyskał stopień doktora nauk prawnych.
 

Reklama