Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Na straży demokracji. Wyborcze misje obserwacyjne - teoria i praktyka

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Forum Młodych Dyplomatów

Przedstawicielstwo Regionalne Stowarzyszenia „Forum Młodych Dyplomatów” w Poznaniu we współpracy z Kołem Naukowym Stosunków Międzynarodowych działającym przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (WNPiD) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizują konferencję na temat wyborczych misji obserwacyjnym pt.

 

Na straży demokracji.
Wyborcze misje obserwacyjne - teoria i praktyka

Naszym celem jest przybliżenie wiedzy na temat obserwacji wyborów, działań misji obserwacyjnych OBWE oraz Unii Europejskiej, udziału organizacji pozarządowych w misjach obserwacyjnych, procedur naboru kandydatów na obserwatorów oraz wymiana doświadczeń i przedstawienia relacji z misji obserwacyjnych przez doświadczonych obserwatorów.

Konferencja odbędzie się 23 lutego 2012 r., w godz. 9:00-16:00, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89a.

Patronat nad konferencją objęła Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oraz miesięcznik „Stosunki Międzynarodowe”.

Wśród prelegentów, którzy potwierdzili swój udział, znajdą się:

• Pan Douglas Wake - pierwszy zastępca Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) w Warszawie.

• Pan dr Filip Kaczmarek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Election Coordination Group, WSNHiD.

• Pan Adam Sawicki – ekspert Programu Przeciwko Korupcji, Fundacja im. Stefana Batorego.


Serdecznie zapraszamy!


Stowarzyszenie „Forum Młodych Dyplomatów” (FMD) ogólnopolską organizacją pozarządową, gromadzącą ludzi młodych, studentów oraz absolwentów wielu polskich i zagranicznych uczelni, którzy mają sprecyzowane ambicje zawodowe i swoją przyszłość wiążą z pracą w polskiej służbie zagranicznej oraz obecnych pracowników sektora zarówno publicznego jak i prywatnego - działaczy społecznych, dziennikarzy, członków służby cywilnej i zagranicznej, urzędników europejskich oraz pracowników naukowych.

Większość z prawie 100 zwyczajnych i tymczasowych Członków FMD to osoby posiadające już doświadczenie w działalności krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji Unii Europejskiej lub polskiej administracji publicznej. FMD istnieje od 2002 roku a jego twórcą jest Zbigniew Pisarski, obecnie członek Rady Programowej FMD.

Misją Stowarzyszenia jest: „Kreowanie i kształcenie przyszłych Liderów, którzy poprzez swoje działania zapewnią silną i stabilną pozycję Polski na arenie międzynarodowej”.

Forum Młodych Dyplomatów posiada status organizacji pożytku publicznego, jest organizacją partnerską Rady Europy oraz członkiem Grupy Zagranica i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska – Rosja.

„Młodzi Obserwatorzy Wyborów” to Program Stowarzyszenia „Forum Młodych Dyplomatów” (FMD). Przedmiotem jego zainteresowania jest tematyka obserwowania wyborów oraz upowszechnianie wiedzy na temat pracy obserwatorów lokalnych i międzynarodowych. 

W szczególności celem Programu jest promowanie lokalnych i międzynarodowych obserwacji wyborczych, jako doskonałej możliwości edukacji, partycypacji społecznej oraz zwiększenia zainteresowania sprawami publicznymi wśród młodych ludzi; informowanie o sytuacji międzynarodowej w kwestii obserwowania wyborów oraz o ustaleniach międzynarodowych misji obserwacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem państw objętych działaniami „Programu Wschodniego FMD”; opracowywanie oraz publikowanie wyników analiz, badań i artykułów dotyczących międzynarodowych misji obserwacyjnych.
Program prowadzi działania na rzecz dostosowania polskiego prawa wyborczego do międzynarodowych zobowiązań podjętych przez Polskę w ramach OBWE. W szczególności dotyczy to prawa krajowych organizacji pozarządowych do obserwacji przebiegu wyborów.

Koordynatorem FMD ds. „Młodych Obserwatorów Wyborów” jest Sławomir Szyszka (sszyszka@diplomacy.pl)
 

Reklama