Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Mocarstwa i mocarstwowość – perspektywa azjatycka

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Inf. własna/Stosunki.pl

Tegoroczne obchody Święta Uczelni w Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim zostały zamknięte wydarzeniem naukowym na skalę międzynarodową. W dniu 25 maja 2011 roku w siedzibie Uczelni odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Mocarstwa i mocarstwowość – perspektywa azjatycka”.

Jej Kierownikiem Naukowym była prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Pietrasiak. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak. Patronatów medialnych udzielili Miesięcznik „Stosunki Międzynarodowe”, Radio Strefa FM Piotrków, Telewizja Miejska Informacje Piotrkowskie, Portal Publikacji Naukowych e-wydawnictwo.eu oraz Magazyn Studentów WSH „Do gwiazd”.

Tegoroczne obchody Święta Uczelni w Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim zostały zamknięte wydarzeniem naukowym na skalę międzynarodową. W dniu 25 maja 2011 roku w siedzibie Uczelni odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Mocarstwa i mocarstwowość – perspektywa azjatycka”. Jej Kierownikiem Naukowym była prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Pietrasiak. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak. Patronatów medialnych udzielili Miesięcznik „Stosunki Międzynarodowe”, Radio Strefa FM Piotrków, Telewizja Miejska Informacje Piotrkowskie, Portal Publikacji Naukowych e-wydawnictwo.eu oraz Magazyn Studentów WSH „Do gwiazd”.

Przez cały dzień toczyły się w WSH obrady plenarne dotyczące globalnych i regionalnych aspektów mocarstwowości. Obrady podzielone zostały na pięć paneli, z których każdy dotyczył odpowiednio: Stanów Zjednoczonych jako mocarstwa globalnego i Rosji jako mocarstwa regionalnego, polityki wewnętrznej i międzynarodowej Chin, Japonii i Indii, aspektów teoretycznych i metodologicznych mocarstwowości oraz roli mocarstw w konfliktach międzynarodowych.

W obradach wzięli udział polscy i zagraniczni specjaliści z różnych ośrodków naukowych, którzy podczas prezentowania swoich wystąpień oraz ożywionych dyskusji dzielili się swoją bogatą wiedzą z audytorium. WSH gościła specjalistów m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznego Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim. Obrady zainaugurowała Rektor WSH, doc. dr Agata Kołodziejska.

Merytorycznego wprowadzenia dokonała prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Pietrasiak. Obradom przysłuchiwała się publiczność, wśród której znaleźli się przedstawiciele piotrkowskiego samorządu i służb mundurowych; p. Konrad Czyżyński - Wiceprzewodniczący Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, p. Krzysztof Byczyński – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, podinsp. Robert Wójcicki - Naczelnik Wydziału Dochodzieniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Wśród publiczności nie zabrakło przedstawicieli piotrkowskiego i łódzkiego środowiska naukowego oraz społeczności akademickiej WSH. Jak zapowiedziały władze Uczelni i organizatorzy, owocem naukowego spotkania będzie w niedalekiej przyszłości publikacja pokonferencyjna.

Rozważaniom naukowym towarzyszyły elementy artystyczne i historyczne, które wzbogaciły atmosferę obrad oraz wymiany poglądów w kuluarach. Jej uczestnicy mogli podziwiać częściową wystawę imponujących figur Armii Terakotowej, a także niecodzienną wystawę fotografii przedstawiającej różne „twarze” Azji.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mocarstwa i mocarstwowość – perspektywa azjatycka” była trzynastym już spotkaniem naukowców w historii piotrkowskiej WSH. Jej sukces z pewnością można traktować jako zapowiedź kolejnych konferencji, do udziału w których zapraszamy już dziś.

  

Pamiątkowe zdjęcie prelegentów oraz władz Uczelni

Panel I: Stany Zjednoczone jako mocarstwo globalne
Prowadzący: Dr Małgorzata Rączkiewicz
(Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim)

• Prof. nadzw. dr hab. Radosław Bania (Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim), Wyzwania i zagrożenia dla dominacji USA w subregionie Zatoki Perskiej.
• Dr Jadwiga Stachura (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku), Stany Zjednoczone jako "potęga azjatycka" wobec mocarstw regionu.
• Dr Jacek Reginia-Zacharski (Uniwersytet Łódzki), Koncepcja „wojny hybrydowej” i jej wpływ na strategie obronności Stanów Zjednoczonych.

Panel II: Rosja jako mocarstwo regionalne
Prowadzący: prof. nadzw dr hab. Radosław Bania
(Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim)

• Prof. nadzw dr hab. Paweł Chmielewski (Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim), Próby odtworzenia pozycji mocarstwowej Rosji we współczesnym świecie.
• Prof. nadzw dr hab. Robert Jakimowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Problem obecności Federacji Rosyjskiej w strukturach azjatyckich.
• Dr Yakipbek B. Genjemuratov (Uzbekistan, stypendysta RP), Sytuacja geopolityczna Uzbekistanu. Wybrane problemy.
• Dr Łukasz Donaj (Uniwersytet im Adama Mickiewicza), Gazprom i jego wpływ na współczesne bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Wybrane problemy.
• Dr Karolina Kotulewicz,(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Miejsce i rola Kazachstanu w rejonie Azji Centralnej b. ZSRR.

Panel III: Chiny, Japonia, Indie. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa
Prowadzący: Prof. nadzw dr hab. Małgorzata Pietrasiak
(Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim )

• Prof. nadzw dr hab. Jolanta Młodawska, (Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim), Innowacyjność gospodarki japońskiej: rząd a sektor prywatny.
• Dr Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki) Sytuacja polityczna w Japonii po trzęsieniu ziemi 11 marca 2011 r.
• Dr Hayssam Obeidat (Uniwersytet Jagielloński), Indie – Kraje Współpracy Arabskich Państw Zatoki: spojrzenie strategiczne.
• Mgr Jadwiga Mydlak(Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim), Indie na światowej scenie polityki i ekonomii – różne aspekty mocarstwowości.
• Mgr Dariusz Stokwiszewski (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie), Chiny w perspektywie do 2020 roku.


Panel IV: Mocarstwa i mocarstwowość – aspekty teoretyczne i metodologiczne
Prowadzący: Prof. nadzw dr hab. Paweł Chmielewski
(Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim)

• Dr Hubert Horbaczewski (Uniwersytet Łódzki), Public relations konfliktu międzynarodowego na przykładzie operacji w Afganistanie.
• Dr Małgorzata Rączkiewicz (Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim), Paradygmat neorealistyczny a wojna z terroryzmem- wybrane aspekty.
• Mgr Bartosz Kowalski (Uniwersytet Łódzki), Między Związkiem Radzieckim a Chinami: rządy Yang Zengxina w Xinjiangu w latach 1912-1928
• Michał Zaręba (Uniwersytet Łódzki), BRIC - nowa potęga na arenie międzynarodowej?

Panel V Mocarstwa a konflikty międzynarodowe
Prowadzący: Prof. nadzw dr hab. Jolanta Młodawska

(Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim)
• Mgr Andrzej Bober (Uniwersytet Łódzki), Mocarstwa wobec zjednoczenia Korei.
• Mgr Kszysztof Zdulski (Uniwersytet Łódzki), Region kaukaski w polityce zagranicznej Turcji na przełomie XX i XXI wieku.
• Marta Grabowska (Uniwersytet Łódzki), Zamach stanu w Tajlandii w 2006 roku – przesłanki, determinanty, implikacje.
• Edyta Bednarek (Uniwersytet Łódzki), Małe dużego początki, czyli jak statek rybacki rozpętał burzę dyplomatyczną między Chinami a Japonią.

 

Tags:

Reklama