Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Mniejszości w Europie

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Inf. prasowa

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych zaprasza na:
Studencką Konferencję Naukową
„Mniejszości w Europie”

Konferencja odbędzie się 23 maja 2013 roku o godzinie 10.00.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów interesujących się szczególnie zagadnieniami związanymi z:
• Rolą mniejszości religijnych oraz narodowych w życiu społeczeństw europejskich
• Wpływem mniejszości na zamiany kulturowe w Europie
• Tolerancja społeczna dla mniejszości narodowych oraz religijnych w Europie
• Unia Europejska i jej pomoc w sektorze zdrowotnym dla mniejszości
• Wpływem mniejszości narodowych na rozwój gospodarczy państw europejskich
• Prawa mniejszości w Unii Europejskiej
• Mniejszości a systemy socjalne państw europejskich
Podczas Konferencji odbędą się dwa panele tematyczne:
1. Mniejszości i problemy społeczne z nimi związane.
2. Wpływy mniejszości na gospodarkę i ekonomię krajów Europy.

Propozycje tematów prezentacji dla prelegentów:
1. Życie w ciągłej diasporze. O sytuacji Romów w Europie.
2. Polityka wielokulturowości w Wielkiej Brytanii.
3. Szklany sufit imigranta. O sytuacji mniejszości tureckiej w Niemczech.
4. Unia na rzecz imigrantów. Działania UE na rzecz polityki migracyjnej, azylowej i wizowej.
5. Imigranci "lekiem" dla starzejącej się Europy?
6. Polski (nie)legalny ubój rytualny.
7. Wissarionowcy - nowoczesna sekta?
8. "Polska dla Polaków". Problem nacjonalizmu w Polsce.
9. Holandia jako pionier tolerancji?
10. Londyńczycy. Polacy w Wielkiej Brytanii.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń tematycznie związanych z powyżej wymienionymi panelami.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 maja 2013 za pomocą formularza dołączonego do wiadomości bądź bezpośrednio na e-mail: iza_brozyna@wp.pl
Zapraszamy serdecznie!


 

Tags:

Reklama