Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


METODOLOGIA BADAŃ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO BEZPIECZEŃSTWO 2011

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Redakcja

W dniach 17-18 listopada 2011 r. w Akademii Obrony Narodowej odbędzie się konferencja naukowa pod patronatem honorowym JM Rektora - Komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. dr inż. Romualda Ratajczaka, zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON pod nazwą „BEZPIECZEŃSTWO 2011”. Wydarzenie stanowi kontynuację przedsięwzięcia z 2010 roku.

Podczas konferencji odbędą się prelekcje gości z Polski i zagranicy (program w załączeniu). Zaplanowano wystąpienia Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja, byłego Sekretarza Stanu Ministra Obrony Narodowej Andrzeja Karkoszki oraz wiceszefa w Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym NATO gen. Mieczysława Bieńka. 

Konferencja stanowi drugą edycję ubiegłorocznego spotkania „BEZPIECZEŃSTWO 2010”, które okazało się dużym sukcesem naukowym i organizacyjnym. Skupiło liczne grono reprezentantów ponad 20 ośrodków edukacyjnych, którzy wygłosili w sumie 60 referatów w pięciu sesjach problemowych. Uczestnicy wydarzenia zajmą się próbą uchwycenia aktualnej definicji pojęcia bezpieczeństwa wobec dynamicznie następujących zmian zarówno w kontekście militarnym jak i niemilitarnym. Będą także poszukiwać odpowiedzi na pytanie: jak badać bezpieczeństwo? oraz nakreślą kierunki rozwoju badań naukowych nad bezpieczeństwem i obronnością. Pośród poruszanych tematów znajdą się także polityczne, prawne i społeczne aspekty zagadnienia.
Przedstawicieli mediów, chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy
o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 16 listopada br., na adres rzecznika prasowego Akademii Obrony Narodowej (rzecznik@aon.edu.pl; tel. 608 023 401).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Organizatorzy
• Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie
Miejsce
• Akademia Obrony Narodowej, aula. im. gen. broni Józefa Kuropieski (budynek Biblioteki Głównej)
Czas:
• 17 listopada 2011 r. w godz. 9:00-15:00, 18 listopada 2011 r. w godz. 9:00-10:30
 

Reklama