Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Konferencja naukowa SecurityCON

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Inf. prasowa

Rzetelny opis współczesnego świata nie obędzie się bez poruszenia kwestii terroryzmu oraz jego wpływu na politykę państw i bezpieczeństwo zwykłych obywateli. Popularyzacja tych zagadnień oraz ich medialna nośność przyczyniły się jednak do powstania zamieszania terminologicznego i faktologicznego, które nie sprzyjają rzeczowej debacie. Naprzeciw tym problemom stanie konferencja naukowa SecurityCON: Paradoksy polityki antyterrorystycznej – między konfliktem a kooperacją, nad którą patronat honorowy objęły Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

19 maja w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej 3 zaproszeni studenci i eksperci spróbują znaleźć odpowiedź na wiele trudnych pytań, w tym m.in.:

Na ile rozwój techniki i wzrost nakładów finansowych na bezpieczeństwo zapewnia ochronę przed zamachami?

Jak wyznaczyć granicę pomiędzy prawem do prywatności, a kompetencjami służb specjalnych?

Na ile jednorodnym zjawiskiem jest terroryzm i jakie są główne trudności w formułowaniu polityki antyterrorystycznej?

Jaka rysuje się perspektywa dla Państwa Islamskiego oraz jego sympatyków zamieszkujących Stary Kontynent?

Pozwoli to stworzyć możliwie autentyczny i użyteczny obraz problemów stojących przed politycznymi decydentami, dostarczając przy okazji perspektywę dla przyszłych analiz omówionych zjawisk.

Wszystkich zainteresowanych stosunkami międzynarodowymi, polityką bezpieczeństwa oraz kwestiami kulturowymi, serdecznie zapraszamy!

Szczegółowa tematyka konferencji zostanie podana na: https://www.facebook.com/UWrSecCON

Zapraszamy także do kontaktu z koordynatorem konferencji:
Wojciech Maćkowski e-mail: woj.mackowski@gmail.com
 

Tags:

Reklama