Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Konferencja "Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty prawne."

Autorzy: 
Agnieszka Siemieniuk


    Instytut Prawa i Administracji Akademii Obrony Narodowej i Koło Naukowe ARS LEGIS zapraszają do udziału w konferencji pt.
„Bezpieczeństwo międzynarodowe.
Aspekty prawne”

 


Miejsce: aula im. gen. broni Józefa Kuropieski (bud. 14), Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Data: 12-13 grudnia 2013 r., godz. 9:00

Kontakt:
Marzena Araźna ( marzena.arazna@gmail.com tel. 792 490 942)
Robert Kobryński ( robertkobrynski@gmail.com tel. 533-803-408)

    Celem konferencji jest pogłębianie wiedzy w obszarze międzynarodowego bezpieczeństwa prawnego, omówienie wynikających z tego zagadnienia problemów, a także dyskusja i wymiana poglądów przez studentów zaproszonych uczelni wyższych oraz nawiązanie z nimi współpracy, zaprezentowanie własnych Kół Naukowych, a także integracja przybyłych do AON studentów. Organizatorom zależy na ukazaniu Akademii Obrony Narodowej jako ośrodka akademickiego wyróżniającego się szczególnym –„wojskowym” - charakterem. Planowana konferencja będzie kolejnym wydarzeniem z tego cyklu. Poprzednia konferencja (19-10 maja 2011) okazała się być wielkim sukcesem Koła Naukowego Ars Legis. Oprócz osiągnięcia celów typowo naukowych, czyli poszerzenia wiedzy studentów, osiągnięto również inny – pełna integracji studentów z całej Polski. W ramach konferencji zaplanowane zostały następujące panele:
• Panel pierwszy – Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
• Panel drugi – Bezpieczeństwo energetyczne
• Panel trzeci – Bezpieczeństwo kulturowe
• Panel czwarty - Bezpieczeństwo przestrzeni kosmicznej

   Więcej aktualnych informacji na temat konferencji, znajdziecie Państwo
na profilu Facebook KN Ars Legis pod adresem:
https://www.facebook.com/arslegis.aon
 

Reklama