Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Kolos. Cena amerykańskiego imperium

Autorzy: 
Michał Jarocki

Na przestrzeni wieków świat doświadczał panowania wielu imperiów. Jedne były potężniejsze i rozleglejsze od drugich. Różniły się systemem sprawowania władzy, motywami działania, czy też ideami stojącymi u podstaw ich istnienia. Bez względu na różnice, łączyła je ta unikalna zdolność do dominacji nad pozostałymi państwami, która w największych stopniu wpływała na prowadzoną przez nie politykę. Nie inaczej jest w przypadku imperium amerykańskiego.

Książka „Kolos. Cena amerykańskiego imperium” Nialla Fergusona (wydawnictwo Sprawy Polityczne, Warszawa 2010) jest próbą dotarcia do podstaw amerykańskiej dominacji we współczesnym świecie. Autor dokonuje niebywałego wysiłku zmierzającego do zanalizowania czynników pretendujących Stanów Zjednoczonych do odgrywania roli imperium, którego wpływy i interesy sięgają daleko poza jego własne granice.

Na samym początku rzuca się w oczy pewien charakterystyczny podział, którego dopuścił się Autor. Pragnąc dokonać dogłębnej analizy obecnej pozycji i znaczenia Stanów Zjednoczonych dla świata, Ferguson dzieli swoją pracę na część opisującą drogę, jaką państwo to musiało w przeszłości pokonać. Stara się zbadać wypadki, które doprowadziły ten kraj do pozycji światowego hegemona. Druga zaś część to już typowa analiza przyczyn powolnej degradacji amerykańskiej potęgi.

Z początku Ferguson oddaje się badaniu historii Ameryki oraz wydarzeń i uwarunkowań geopolitycznych, które przyczyniły się do prowadzonej przez Waszyngton polityki. Przytaczane przykłady są trafne, a sposób ich opisu niezwykle ciekawy i poszerzający horyzonty. Bardzo dobrym posunięciem jest porównywanie każdego ze wspomnianych wydarzeń do tych, które trafiły się w udziale innemu anglosaskiemu mocarstwu – Wielkiej Brytanii. Pomaga to w lepszym wyciąganiu wniosków oraz pozwala spojrzeć na omawiany problem z nieco innej perspektywy.

Druga część, tak jak to już zostało wspomniane, to analiza czynników, które doprowadziły do systematycznego regresu potęgi Ameryki oraz jej zdolności do obrony swoich interesów w świecie multilateralizmu. To bowiem właśnie przejście od układu dwubiegunowego, poprzez etap unilateralny, aż do sytuacji, w której swój głos, i to głos słyszalny, może zawierać coraz więcej podmiotów państwowych, stał się jedną z przyczyn zmiany pewnego statusu quo. Również w tym przypadku Ferguson przytacza odpowiednio liczne i trafne argumenty.

Bez wątpienia Autorowi udało się wykonać kawał dobrej roboty. Świetnie dobrane argumenty, wzbogacone bogatą oprawą merytoryczną, a także poparte porównywalnymi przykładami doświadczeń innego imperium, pozwalają Fergusonowi obronić stawiane przez siebie tezy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromna wiedza charakteryzująca tego znanego i cenionego historyka.

Wiele już pisano o upadku Ameryki oraz o słabnącej pozycji tego dawniej bezdyskusyjnego mocarstwa. „Kolos. Cena amerykańskiego imperium” jest odróżniającą się od reszty, doskonale skrojoną pod względem merytorycznym oraz bardzo dobrze dopasowaną jeżeli chodzi o przykłady pozycją. Dzięki niej czytelnik może podejść do omawianego problemu z nieco innej perspektywy. Ferguson, jak na historyka przystało, udowodnił, iż odpowiedzi na pytania o teraźniejszość i przyszłość należy szukać w przeszłości.

Autor: Niall Ferguson
Wydawnictwo: Sprawy polityczne , Maj 2010
ISBN: 978-83-929317-2-0
Liczba stron: 491
Wymiary: 150 x 230 mm

Tags:

Reklama