Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Japonia Fotoreportaż

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Anna Dulska

Park w Narze zamieszkuje przeszło tysiąc jeleni, które uważane są za posłańców bogów i cieszą się przez to nieograniczoną swobodą. Ofiary w postaci ryżowych ciastek przyjmują równie chętnie od wiernych jak i od turystów. Bywają naprawdę natrętne.

Pawilon Wielkiego Buddy (Daibudstuden) w kompleksie świątynnym Tōdaiji jest największą drewnianą budowlą świata. W obecnym kształcie powstał on w 1709 roku.

Przed wejściem do świątyni znajduje się ogromna kadzielnica, której dym służy do rytualnego oczyszczenia.

Świątynia mieści ogromny brązowy posąg Buddy na postumencie w kształcie otwartego kwiatu lotosu oraz bodhisattwów i niebiańskich strażników.

Niebiański strażnik Koumokuten.

Bodhisattwa (istota oświecona, która rezygnuje z nirwany do czasu, gdy oświecone zostaną wszystkie inne istoty) Niyiorin Kannon.

Alegoria przemijania.

Świątynię odwiedzają wierni…

…i szkolne wycieczki. Zachodni turyści wzbudzali w uczniach nie większą ciekawość niż oni w nas. Zanim doszli do Wielkiego Buddy obfotografowali nas ze wszystkich stron.

 

Reklama