Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


IV Festiwal Dyplomatyczny

Działy Artykułu: 

KSSM

KOŁO STUDENTÓW STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
prezentuje:

IV FESTIWAL DYPLOMATYCZNY

Dyplomacja w mundurach

Kraków, 24-26 kwietnia 2013 r.

 

    IV Festiwal Dyplomatyczny to wydarzenie interdyscyplinarne, do wzięcia udziału w którym zaproszeni są wszyscy zainteresowani problematyką stosunków międzynarodowych.
Po dużym sukcesie trzech pierwszych edycji Festiwalu Dyplomatycznego (I Festiwal Dyplomatyczny – 22-24 kwietnia 2010 r., II Festiwal Dyplomatyczny – 11-13 kwietnia 2011 r., III Festiwal Dyplomatyczny – 23-25 maja 2012 r.) organizatorzy postanowili kontynuować projekt w jego sprawdzonej formule. Festiwal Dyplomatyczny to bowiem wydarzenie, które zdążyło już na stałe wpisać się w kalendarz najważniejszych wydarzeń uniwersyteckich drugiej połowy roku akademickiego.
    Myślą przewodnią czwartej edycji Festiwalu Dyplomatycznego jest Dyplomacja w mundurach – temat idealnie wpisujący się w ideę projektu, niezwykle szeroki, poruszający interesujące, ważne i aktualne kwestie dotyczące wielu aspektów współczesnych stosunków międzynarodowych. Klasyczna publiczna dyplomacja ma bowiem od wieków swoją mniej znaną partnerkę – dyplomację wojskową, tytułową dyplomację w mundurach właśnie. Jaka jest współcześnie jej rola? Na ile uwarunkowana jest ona historycznie, a na ile kształtowana jest poprzez aktualną dynamikę procesów międzynarodowych i zmiany zachodzące w zglobalizowanym świecie? To jedynie podstawowe pytania, które stawiają organizatorzy IV Festiwalu Dyplomatycznego.
Program wydarzenia jest odpowiedzią na współczesne wyzwania dyplomacji. Procesy negocjacyjne w dzisiejszych stosunkach międzynarodowych – charakteryzujących się dążeniem do wykluczenia użycia siły lub groźby jej użycia – mają kluczowe znaczenie. Kiedy nie można zastąpić siły argumentów argumentem siły, rokowania stają się najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia celów.
    Kontakt z procesem rozmów wielostronnych umożliwia Turniej Negocjacyjny – główny element Festiwalu, realizowany we współpracy z partnerem strategicznym projektu, firmą szkoleniową Neraida. Rozgrywki poprzedzone są profesjonalnym szkoleniem, sam Turniej zaś oparty jest na tzw. studiach przypadku – wielostronnych grach, których uczestnicy, obierając wylosowane role, mają za zadanie osiągnąć porozumienie dające im największe – w kontekście scenariusza – korzyści. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny reprezentujące koła naukowe polskich uczelni zajmujące się szeroko rozumianą tematyką stosunków międzynarodowych, negocjacji, dyplomacji, pokojowego rozwiązywania sporów czy prawa międzynarodowego. Turniejowe zadania są zróżnicowane tematycznie i – w zależności od etapu Turnieju – pod względem stopnia trudności.

    Kolejnym elementem projektu są – związane tematycznie z szeroko rozumianą sferą umiejętności dyplomatycznych – warsztaty rozwijające zdolności negocjacyjne czy komunikacyjne.
    Stosunkowo nowym elementem w programie Festiwalu Dyplomatycznego jest Konkurs Oratorski polegający na przygotowaniu krótkiego wystąpienia medialnego przez uczestnika wcielającego się w rolę dyplomaty. Ma on za zadanie w odpowiedni sposób wyrazić stanowisko swojego państwa wobec konkretnego problemu. Stanowi świetną okazję do praktycznego wykorzystania wiedzy pozyskanej w toku studiów oraz do sprawdzenia się w nowej, dynamicznej sytuacji.
   Harmonogram Festiwalu obejmuje także dwudniową międzynarodową konferencję naukową, która ma każdorazowo niepowtarzalny charakter przedsięwzięcia naukowego najwyższej próby. To wokół tego elementu Festiwalu w największym stopniu realizowana jest jego aktualnie wybrana tematyka. W czwartej edycji będzie to Dyplomacja w mundurach. Zaproszeni do udziału w konferencji obecni i byli dyplomaci, pracownicy administracji rządowej, pracownicy naukowi polskich uczelni skupią swoje rozważania wokół kilku ważnych kwestii. Przede wszystkim – czy w dobie odprężenia w stosunkach międzynarodowych dyplomacja w mundurach jest wciąż potrzebna? Jaka jest jej współczesna istota – czy powinna być równorzędną partnerką dyplomacji publicznej czy działaniami ją jedynie uzupełniającymi? Jakie są więc różnice między dyplomacją wojskową a klasyczną, cywilną – w kwestii zadań, metod, form działania? Wreszcie, bazując na polskich realiach i uregulowaniach, jak w czasach, kiedy polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa są często łączone w ramach wspólnego pojęcia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wygląda współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony Narodowej? Jaka jest rola ataszatów obrony i znaczenie licznego rodzaju misji wojskowych?
Komplementarność poznawcza Festiwalu Dyplomatycznego zostanie uzupełniona – tradycyjną w kontekście tematyki – lampką wina oraz imprezami integrującymi środowisko dyplomatów z członkami kół naukowych z całej Polski, dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość spotkania w formule „Mistrz – uczeń”, porozmawiać tak ze sobą, jak i z zaproszonymi gośćmi.
    Z dumą możemy oznajmić, że Festiwal Dyplomatyczny był pierwszą w Polsce inicjatywą o tak szeroko zakrojonym obszarze poznawczym. Wydarzenia organizowane do tej pory skupiały się na negocjacjach jako takich lub wyłącznie na pewnych zagadnieniach z obszaru stosunków międzynarodowych. Ponadto,
możliwość uczestnictwa w warsztatach bardzo rzadko występuje w ra-
mach wydarzeń naukowych, nieczęsto jest również otwierana dla szerszej pu-
bliczności. Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego podjęło i podołało wyzwaniu połączenia wszystkich elementów, przygotowując unikatowy projekt, który w roku 2013 kontynuuje i rozwija.

CELE
    Celem IV Festiwalu Dyplomatycznego jest promocja pokojowego rozstrzygania sporów, negocjacji, dyplomacji i powiązanych z nią zagadnień. Elementami składowymi projektu realizującymi te cele są Turniej Negocjacyjny, warsztaty i Konkurs Oratorski. Działania podjęte przez organizatorów mają również za zadanie budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości politycznej, zarówno wśród uczestników Turnieju Negocjacyjnego czy Konkursu Oratorskiego, jak i uczestników konferencji naukowej.
    Organizatorzy pragną także zwrócić uwagę na współczesne uwarunkowania stosunków międzynarodowych – zwłaszcza na zmieniającą się dyplomację, jej aktualne oblicze, zadania. Ważnym celem projektu jest popularyzacja jego tematyki i upowszechnianie wiedzy o złożonej naturze współczesnego świata. Cele te realizowane są poprzez – stojącą na najwyższym poziomie merytorycznym międzynarodową konferencję naukową, w trakcie której publiczność będzie miała okazję wysłuchać opinii i tez niekwestionowanych ekspertów.
   Ponadto, Festiwal Dyplomatyczny to utrwalona już platforma współpracy między kołami naukowymi polskich uczelni. To forum wymiany doświadczeń i – wreszcie – znakomita możliwość do „zarażenia się” pasją działania – siłą napędową Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ADRESACI
    Festiwal Dyplomatyczny to projekt skierowany do szerokiej grupy odbiorców. Organizatorzy kierują go przede wszystkim w stronę wszystkich zainteresowanych dyplomacją, metodami pokojowego rozwiązywania sporów, negocjacjami, procesami integracyjnymi na świecie, naukami politycznymi i społecznymi. Turniej Negocjacyjny skierowany jest zaś do tych studentów zrzeszonych w kołach naukowych szkół wyższych z całej Polski, którzy chcą sprawdzić w praktyce i rozwinąć swoje zdolności negocjacyjne. Wreszcie elementy warsztatowe Festiwalu powinny zachęcić do uczestnictwa w nim osoby pragnące rozwinąć swoje zdolności oratorskie, wiedzę na temat PR politycznego, umiejętności panowania nad tłumem.

HARMONOGRAM
          24 KWIETNIA 2013
   Pierwszy dzień konferencji naukowej (Sala Wystawowa A Auditorium Maximum UJ)
10  00   – inauguracja konferencji
10  15    – 11 45  – I  panel ekspercki
11  45   – 12 0 0 – p  rzerwa kawowa
1200 – 1330 – II panel ekspercki
1330 – 1500 – przerwa obiadowa
1500 – 1630 – III panel ekspercki

Warsztaty (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)
[w przygotowaniu]

   Turniej Negocjacyjny (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)
830 – 900 – rejestracja uczestników
900 – 1315 – szkolenie (4 godziny + 15 minut przerwy)
1320 – 1330 – losowanie turniejowych case studies
1330 – 1715 – I runda Turnieju Negocjacyjnego

1900 – uroczyste otwarcie IV Festiwalu Dyplomatycznego połączone z ogłoszeniem wyników I rundy Turnieju Negocjacyjnego

2100 – impreza towarzysząca

           25 KWIETNIA 2013
    Drugi dzień konferencji naukowej (Sala Wystawowa A Auditorium Maximum UJ)
1000 – 1130 – IV panel ekspercki
1130 – 1145 – przerwa kawowa
1145 – 1315 – V panel ekspercki
1315 – 1430 – przerwa obiadowa
1430 – 1600 – studencki panel konferencyjny

Turniej Negocjacyjny (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)
900 – 910 – losowanie turniejowych case studies
910 – 1210 – II runda Turnieju Negocjacyjnego
1210 – 1230 – narada Kolegium Sędziowskiego i ogłoszenie wyników II rundy Turnieju Negocjacyjnego, losowanie turniejowych case studies
1230 – 1530 – III runda Turnieju Negocjacyjnego
1530 – 1545 – narada Kolegium Sędziowskiego i ogłoszenie wyników III rundy Turnieju Negocjacyjnego

2000 – impreza towarzysząca

          26 KWIETNIA 2013
Sala Wystawowa A Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
1130 –Finał Turnieju Negocjacyjnego


Koordynatorzy:

Grzegorz Stachowiak
Koordynator IV Festiwalu Dyplomatycznego
tel.: (+48) 691 221 738
e-mail: grzegorz.stachowiak@kssm.p
l
Magdalena Raczyńska
Koordynator Turnieju Negocjacyjnego
w ramach IV Festiwalu Dyplomatycznego
tel.: (+48) 793 326 729
e-mail: magdalena.raczynska@kssm.pl

Simona Sienkiewicz
Koordynator konferencji naukowej
w ramach IV Festiwalu Dyplomatycznego
tel.: (+48) 694 712 058
e-mail: simona.sienkiewicz@kssm.pl

Agnieszka Sowa
Koordynator promocji IV Festiwalu Dyplomatycznego
tel.: (+48) 661 344 278
e-mail: agnieszka.sowa@kssm.pl

 

Opiekunem naukowym KSSM UJ jest dr hab. Artur Gruszczak
Strona internetowa: www.kssm.pl
Kontakt: kssm@kssm.pl
Facebook: Facebook.com/KSSMUJ

Reklama