Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Gdańsk Security Exercise 2012

Działy Artykułu: 

 W dzisiejszym świecie dynamicznych zmian coraz więcej zależy od zaangażowania lokalnych społeczeństw w sprawy międzynarodowe. Nie można nie doceniać wartości, jaką tworzą młodzi ludzie, którzy dzięki internetowi i swojej działalności społecznej, politycznej czy gospodarczej są coraz lepiej zorganizowani. Można zaryzykować stwierdzenie, że to dopiero dzisiejsi młodzi studenci i profesjonaliści tworzą pierwsze, prawdziwie międzynarodowe, globalne społeczeństwo.
Po roku 1989 Polska powoli wraca na swoje zasłużone miejsce w Europie i na arenie międzynarodowej, a wraz z wzrostem znaczenie naszego kraju, wzrasta zaangażowanie młodych Polaków w to, co się wokół nich dzieje. Warto dołożyć swoją cegiełkę do tego wielkiego fundamentu przyszłości i wspomagać rozwój organizacji pozarządowych.
 

W kwietniu (13-15kwietnia) do Gdańska zjadą studenci i młodzi absolwenci uniwersytetów z całego świata, aby wziąć udział w pierwszej edycji Gdańskich Ćwiczeń Bezpieczeństwa - międzynarodowej konferencji poświęconej prawu, polityce, ekonomii i kulturze w zakresie stosunków międzynarodowych. Jest to niepowtarzalna okazja do promocji Polski i Gdańska jako płaszczyzny swobodnej wymiany myśli i kuźni młodych talentów kształtującej przyszłych liderów Polski, Europy i Świata, ze wszystkich dziedzin wykładanych na uniwersytetach. Natomiast przyjazd uczestników z zagranicy, często studentów lub absolwentów prestiżowych uczelni, pozytywnie wpłynie na wizerunek naszego kraju, jako miejsca nie tylko ciekawego i pięknego, ale przyjaznego zarówno rozwojowi akademickiemu jak i zawodowemu.
 

GSE 2012 to pierwsza edycja międzynarodowej konferencji, odbywającej się na Uniwersytecie Gdańskim. Istotą konferencji jest symulacja polityczna, w której uczestnicy wcielają się w decydentów dzisiejszego świata i starają się rozwiązać przygotowane na potrzeby konferencji konkretne problemy i sprostać stawianym im przez organizatorów wyzwaniom. Te problemy i wyzwania stanowią tzw. kryzys i to właśnie on jest motywem przewodnim Gdańskich Ćwiczeń Bezpieczeństwa. Uczestnicy będą się musieli z nim zmierzyć, podzieleni na kilka komisji, reprezentujących odpowiednio państwa zaangażowane politycznie w ów kryzys. Pod nazwą komisji należy rozumieć rządy poszczególnych państw.
 

Konferencja jest przygotowywana przez profesjonalny zespół studentów z całej Polski, wspierany przez ogólnopolskie organizacje pozarządowe i uniwersyteckie koła naukowe. Organizatorzy będą odpowiedzialni za przygotowanie odpowiednich warunków do pracy dla komisji oraz zapewnienie realizmu symulacji. Członkowie zespołu pochodzą z różnych środowisk o szerokim spektrum zainteresowań i często odmiennych światopoglądach - to połączenie wybitnych indywidualności gwarantuje wysoki poziom konferencji.
 

Reklama