Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Drony nad Polską

Autorzy: 
Inf. własna

Od kilku lat jesteśmy świadkami coraz bardziej zmieniającego się środowiska współczesnego pola walki. Jedną z największą zmian we współczesnych konfliktach wprowadziły nowoczesny systemy bezzałogowe czyli drony. O wyzwaniach jakie stoją przed Polską w związku z pojawianiem się tego nowego rodzaju technologii na polu walki - ale nie tylko, dyskutowali uczestniczy Konwersatorium „Drony nad Polską”, zorganizowanej 18 marca przez Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas i Instytut Mikro- Makro.

Podczas konserwatorium tematykę użycia dronów we współczesnym świecie poruszono w sposób kompleksowy. Zarówno od strony prawnej warunkującej możliwości użycia obecnie w Polsce systemów bezzałogowych nie tylko do celów militarnych ale również szeroko pojętego zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych, poprzez aspekty technologiczne konstruowanych obecnie dronów aż po przedstawienie praktycznych działań systemów bezzałogowych przez naszą armię w Afganistanie. 

W debacie na temat przyszłości rozwoju systemów bezzałogowych przez nas kraj uczestniczyło szerokie grono ekspertów. Aspekty prawne i obecne ograniczenia w korzystaniu z systemów bezzałogowych na terenie naszego kraju przedstawił dr Krzysztof Lidel z Biura Bezpieczeństwa Narodowego wraz Pawłem Szymańskim z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ppłk Roman Bogacki z Ministerstwa Obrony Narodowej zaprezentował zalety jakie dają systemy bezzałogowe w wojsku. Z kolei Pani Irmina Pacho z Helsińskiej Fundacji praw człowieka skupiła się na moralnych aspektach korzystania z dronów we współczesnym świecie.

W dyskusji na temat współczesnych systemów bezzałogowych, nie można było również pominąć aspektów technologicznych. Zasady projektowania systemów bezzałogowych przybliżył słuchaczom dyrektor ds. rozwoju naukowego i nowych technologii dr inż. Wojciech Komorniczak z WB Electronics. Polskiej firmy, która jest obecnie jednym z liderów na świecie w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych bezzałogowych statków latających. Oprócz przedstawiania kluczowych technologii niezbędnych do tego aby systemy bezzałogowe mogły skutecznie realizować swoje misje zwrócił uwagę, że kluczowym czynnikiem przy ich projektowaniu jest ich funkcjonalność dla użytkownika. Nowoczesne Bezpilotowe Statki Latające (BSL), powinny być tak zaprojektowane aby ich użytkownik nie musiał posiadać umiejętności pilota. Powinien się skupić na obsłudze systemów obserwacyjnych zamontowanych na BSL niezbędnych do wykonania misji, a nie na samym lataniu. Tak aby nie musiał się martwić o jakiekolwiek kwestie techniczne – powiedział dr Komorniczek. 

Dr Mikołaj Sobczak z Politechniki Poznańskiej, zwrócił natomiast uwagę na konieczność integracji poszczególnych systemów bezzałogowych – powietrznych, lądowych i morskich w jeden spójny system. Według dr Sobczaka, systemy bezzałogowe powinny stanowić jedynie element większego systemu umożliwiającego sieciocentryczne zarządzenie sytuacją. Czy to na polu walki czy też w czasie reagowania kryzysowego. 

Na koniec dyskusji zaprezentowano praktyczne aspekty wykorzystania dronów na współczesnym polu walki. Płk Sławomir Drumowicz z Dowództwa Wojsk Specjalnych, przedstawił korzyści jakie daje wykorzystanie przez polską armię bezpilotowców ScanEagle oraz FlyEye z WB Electronics podczas operacji w Afganistanie. Zaznaczył również, że bezpieczeństwo państwa oraz żołnierzy jest wartością nadrzędną. Dlatego też należy w końcu zakończyć prace koncepcyjne nad planami budowy systemu BSP w Polsce i zacząć jego realizację w praktyce. Tym bardziej, że potencjał techniczny polskich firm w tym obszarze jest ogromny, szczególnie w zakresie mikro i minii BSP, dlatego też należy go wspierać i dać szansę rozwoju. Przy okazji, zwrócił również uwagę, na konieczność zbudowania przez Polskę własnego systemu geolokacji, który dawałby szansę funkcjonowania SZ RP w przypadku utraty możliwości korzystania ze wsparcia satelitarnego innych państw.

Zdjęcie tytułowe: FlyEye z WB Electronics , zdjęcia w artykule: Sylwia Cieślak WB Electronics

Reklama